Gebedspunten Irak en Syrië

Bid voor de crisissituatie in Irak en Syrië

 • Bid dat het geweld en het bloedvergieten in Irak en Syrië stopt.
 • Honderdduizenden gezinnen zijn gevlucht. Bid ook voor hen die niet konden vluchten.
 • Bid voor de Irakezen en Syriërs die familieleden hebben verloren.
 • Bid voor christenen die willen terugkeren naar hun woonplaatsen. Voor degenen die dat nog niet lukt, maar ook voor hen die terug zijn en opnieuw moeten beginnen.
 • Sommige kinderen kennen geen vrede, maar enkel oorlog. Bid dat ze Gods vrede leren kennen.
 • De teams van Open Doors in Irak en Syrië hebben het zwaar. Bid om geloof, wijsheid en kracht.
 • Bid dat Iraakse en Syrische christenen durven te geloven dat er een toekomst voor hen is in hun eigen land.
   

Bid voor IS, leiders en politici

 • Bid om een wonder: dat IS-strijders inzien hoeveel ellende ze veroorzaken en hiermee stoppen.
 • Bid dat de strijd tegen IS zo min mogelijk slachtoffers zal hebben.
 • Het einde van IS betekent nog niet het begin van de vrede. Bid voor alle gesprekken die wereldleiders met elkaar voeren.
 • Bid voor kerkleiders en voor het behoud en de toekomst van de kerk in Irak en Syrië.
 • Bid dat de internationale gemeenschap wijsheid ontvangt hoe te reageren op deze crisis.
 • Er vindt een geestelijke strijd plaats, bid dat christenen wereldwijd in gebed meestrijden.
   

Dankpunten

 • Dank voor het vasthoudende geloof van Iraakse christenen.
 • Dat dat christenen mondjesmaat terugkeren naar hun woonplaatsen.
 • Dank dat kerken, kloosters en gezinnen onderdak bieden aan duizenden vluchtelingen.
 • Dank voor de christenen die blijven in Irak en Syrië.
 • Dank voor de grote betrokkenheid van christenen in Nederland en België.