Doneer nu 
 
 

Loan uit Vietnam

Onlangs bezochten Open Doors-medewerkers Lienske en Inge christenvrouwen op het platteland van Vietnam. Achterop de scooter reden ze over smalle paadjes tussen akkers en rijstvelden naar afgelegen plekken. Loan* is één van de vrouwen die ze thuis opzochten.

Vietnam staat op plaats 16 van de Ranglijst Christenvervolging. Het land is een van de weinige overgebleven communistische staten. Met name op het platteland worden christenen gediscrimineerd en tegengewerkt. Samen met haar man No runt Loan (49) een boerenbedrijf. Ze hebben een paar koeien, een akker om rijst te  verbouwen en een vijver om garnalen te kweken. Op de muur van de woonkamer staat in felgekleurde letters: ‘Wij eren de Here God’. In het weekend preekt No  regelmatig in de lokale kerk en ondersteunt de pastor.

Loan is ongeveer 25 jaar geleden tot geloof gekomen. “Voordat we christen werden leefden we een gewoon leven. Soms kregen we praktische hulp of subsidie van de overheid. Nadat we besloten om Jezus Christus te volgen veranderde de houding van de overheid. We werden niet echt rechtstreeks door de regering vervolgd, maar ze lieten ons aan ons lot over”, vertelt Loan. “Allereerst op het gebied van water. Elk huis heeft een put nodig voor schoon water. Gezinnen ontvangen hulp van de overheid om een put te kunnen slaan. Maar omdat wij christen zijn, moesten we alles zelf regelen en betalen.” Ook de  elektriciteitsvoorziening is lastig. Het huis ligt afgelegen en is zo'n twee kilometer verwijderd van de openbare weg. “Als we elektriciteit willen gebruiken is er een lange kabel nodig en hiervoor moeten we veel geld betalen.  De overheid biedt geen hulp”, legt Loan uit.

Loan neemt momenteel deel aan een vrouwentraining van Open Doors. Deze training is speciaal ontwikkeld  om christenvrouwen in Vietnam op te bouwen. Ze ontwikkelen hun talenten en leren zichzelf beter kennen. Bovendien leren vrouwen hoe ze sterk kunnen staan als ze te maken krijgen met vervolging om hun geloof in Jezus Christus. Loan: “Ik maak me als vrouw soms zorgen over van alles en nog wat. Maar het eerste onderwerp dat ik bestudeerde tijdens de vrouwentraining ging over het karakter van de Here God. Ik herinner me nog precies dat er in de les naar voren kwam: maak je geen zorgen over wat je zult eten of welke kleding je zult aantrekken, leg alles aan de Here God voor. Dat vond ik een mooie les.”

Wat waardeert Loan het meest in de training? “Hoewel de vrouwentraining veel activiteiten en spelletjes omvat, houd ik er vooral van om de Bijbel te bestuderen”, antwoordt Loan. “Ook al kan ik niet vloeiend lezen en schrijven, toch begrijp ik wat ik lees als ik de Bijbel bestudeer. Dag aan dag lees ik uit de Bijbel. De betekenis van de verzen helpt mij mijn leven te veranderen. Heel eenvoudig, dag aan dag.” Haar favoriete Bijbeltekst is Psalm 17.

Loan en haar man zijn blij met ons bezoek. We vertellen Loan dat we vrouwen in Nederland en Vlaanderen gaan vragen om voor haar te bidden. Ze is emotioneel bij het afscheid en zegt: “Bedankt voor jullie bezoek. Ik ben vaak alleen thuis en voel me soms eenzaam. Maar nu weet ik dat mensen over mij horen en voor mij bidden. Heel erg bedankt!”

* Loan heet in werkelijkheid anders, om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld. U kunt Loan niet schrijven.
 

Gebedspunten

  • Bid voor Loan als ze soms worstelt met gevoelens van eenzaamheid. Bid dat ze beter leert lezen en schrijven  en dat ze steeds opnieuw vreugde ervaart als ze de  Bijbel leest.
  • Omdat het oppervlaktewater is vervuild door fabrieken mislukt de oogst regelmatig. Ook sterven er geregeld koeien en kippen. Bid dat de oogsten slagen en de dieren gezond blijven.
  • Bid om Gods zegen voor de vrouwentrainingen die in  Vietnam worden gegeven. Dat de eenzaamheid van  vrouwen als Loan wordt doorbroken en ze mogen  groeien in geloof.
 
Bemoedigingen: 87
Ik bid voor jou