Doneer nu 
 
 

Ontmoet Hayat uit Ethiopië

Toen de 18-jarige Hayat Hussein* in haar slaap de naam van de Here Jezus aanriep, reageerde haar streng islamitische vader furieus. Hij bond zijn dochter vast op bed en dreigde haar te vermoorden. November vorig jaar wist Hayat te ontsnappen en sindsdien is zij op de vlucht voor haar familie.

Hayat komt uit de strict islamitische Harari stam. Zij ging van jongs af aan naar de Koranschool en haar ouders zagen haar als modelleerling. Als tiener viel het de docenten op dat zij steeds vragen stelde over de profeet Isa (Jezus). Zij kreeg waarschuwingen om niet te nieuwsgierig te zijn en toen dat nieuws haar vader bereikte stuurde hij Hayat naar Saoedi-Arabië voor intensieve islamitische scholing.

Hayat weigerde dat en wilde weg van huis. Met hulp van wat vrienden vond zij een baantje bij een kapper. Een christelijke klant vertelde zij in het geheim over haar wens naar een kerk te gaan. Kort daarna ging zij met die klant naar een kerk en leerde daar Jezus als haar Heer en Redder kennen. Toen haar familie ontdekte waar zij werkte namen zij haar weer mee naar huis. Ze hadden alleen geen idee dat Hayat zelf christen was geworden.

Toen Hayat een keer met koorts op bed lag, ijlde zij in haar slaap. Zij mompelde stukken uit gebeden en vroeg of Jezus haar kon redden. Haar vader was geschokt en doorzocht haar mobiele telefoon. Hij vond christelijke liederen en een audio bijbel. Woedend bond hij haar vast op bed en bedreigde haar. Ook besloot hij haast te maken met zijn plan om haar naar Saoedi-Arabië te sturen.

Op een onbewaakt ogenblik wist Hayat te ontsnappen. Zij kon onderduiken bij christelijke vrienden. Haar vader is naar haar op zoek en probeert via haar vrienden achter haar verblijfplaats te komen. Tot op heden heeft Hayat nog steeds weten te ontsnappen. Zij krijgt Bijbels onderwijs om zo meer over het geloof te leren. “Ik wil eerst meer leren over de Here Jezus en daarna wil ik graag weer terug naar mijn familie en vrienden om hen over Hem te vertellen”, vertelt zij. “Als ik daarbij het leven verlies, maakt dat mij niet uit.”

* Hayat Hussein heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet genoemd.

 
Bemoedigingen: 217
Ik bid voor jou