Doneer nu 
 
 

Ontmoet Jemal uit Ethiopië

“Ik wilde wraak nemen op mijn pleegfamilie”

Jemal (19) uit Ethiopië groeide op in een pleeggezin in een dorpje in de staat Oromia. Zijn ouders overleden toen hij nog klein was. Jemals pleegvader is een extremistische moslim. Op de basisschool kwam Jemal tot geloof. “Toen ik christen werd, veranderde mijn leven", zegt Jemal. "Ik ervoer rust en vrede. Dat had ik nog nooit eerder gehad. Ik voelde me blij. Eerder vocht ik vaak met anderen, maar daar stopte ik mee.”

Jemals pleegouders vonden het verschrikkelijk dat hij christen was geworden. Ze beledigden hem en vervloekten hem. Ze verscheurden zijn bijbel. Ook werd Jemal geslagen door zijn pleegouders en de andere kinderen in het gezin. Ze dreigden hem zelfs te onthoofden. Van zijn overleden ouders erfde Jemal twee hectare land. Zijn pleegouders pakten dat van hem af. Zo probeerden ze Jemal onder druk te zetten weer moslim te worden. Maar Jemal gaf zijn geloof in de Here Jezus niet op. Zelfs niet toen zijn pleegmoeder weigerde hem nog langer eten te geven. Uiteindelijk werd hij door zijn pleegouders weggejaagd en zwierf hij over straat.

Wraak
“Ik wilde wraak nemen op mijn pleegfamilie. Om het onrecht dat ze me aandeden. Maar ik kwam in contact met een christelijke man. Hij gaf me te eten, zorgde voor onderdak en bad voor me. Dankzij hem leerde ik om te vergeven. Jezus Christus is liefde. Hij deed niets toen ze Hem sloegen en kruisigden. Terwijl Hij wist dat Hij betaalde met Zijn leven. Door Christus’ voorbeeld ben ik vastbesloten om alle vervolging te ondergaan. Tot eer van Hem.”

Oogsttijd
Toch was het moeilijk voor Jemal om te zien dat anderen het beter hadden dan hij. “In de oogsttijd hielp ik op het land bij de man dat mij had geholpen. Ik zag dat zijn kinderen betere kleren droegen dan ik en ik had medelijden met mezelf. Ik had maar één setje kleren dat ik dag in dag uit droeg. Ik huilde toen ik thuiskwam. Maar ik vroeg de Here God om me te helpen sterk te blijven. Wat ik ook doormaakte. Ik beloofde dat ik nooit zou stoppen om Hem te loven.” Een week later kwam Open Doors in contact met Jemal. Hij kreeg kleding, beddengoed, kookspullen en medicijnen. Met financiële hulp kon Jemal ook weer terug naar school, wat hij graag wilde.

Volhouden
Jemal is vastbesloten in de Here Jezus te blijven geloven. Hij vertelt het evangelie aan anderen en schrijft liedjes voor de kerk. Jemals pleegfamilie blijft hem achtervolgen. Ze beschuldigden Jemal er onterecht van dat hij hen bedreigde. Maar de rechter heeft de aanklacht nietig verklaard. Ondanks hun negatieve houding, bidt Jemal dat zijn pleegfamilie ook tot geloof komt.

Bid jij mee met Jemal? Bid ook voor hem zelf. “Om te gaan geloven is één ding", zegt Jemal. "Maar om vol te houden is veel moeilijker. Bid alsjeblieft dat ik sterk blijf in geloof totdat de Here Jezus terugkomt, of tot Hij mij tot Zich roept.”

 
Bemoedigingen: 166
Ik bid voor jou