Doneer nu 
 
 

Rehan Kahn uit Pakistan

“Mijn leven lang word mij al gevraagd om het christendom te verlaten en de islam aan te nemen. Soms zijn de uitnodigingen vriendelijk. Andere keren zijn ze gewelddadig en vijandig.” Rehan Kahn is christen in het islamitische Pakistan.

“Elke keer ben ik mij ervan bewust dat ze nooit zullen stoppen met proberen. Mijn kinderen staan nu voor hetzelfde. Soms heb ik de neiging om te vluchten en hen te beschermen tegen de vijandigheid waarmee zij opgroeien. Maar dan denk ik aan Gods trouw aan mij. Ik weet dat Hij ook hen trouw zal zijn”, vertelt Rehan Kahn, die een kerk leidt.
 

Open gevangenis

“Deze situatie doet ons geloof niet wankelen. We ontvangen nu juist meer moed vanuit het Woord van God en door gebed.” Pastor Kahn herinnert zich hoe God antwoordde op gebed toen een andere pastor ontvoerd was. Een jaar lang werd deze pastor gevangengehouden, omdat hij zich niet tot de islam bekeerde. “God opende de sloten van de gevangenis – die de ontvoerder zelf had gemaakt – en bracht onze broeder naar buiten. We dankten God dat hij in leven was. En, omdat we getuige waren van een wonder dat vergelijkbaar was met dat van de apostel Petrus.”

Zijn verleden herinnert pastor Kahn als een zware last. “Ik heb God gevraagd elke molensteen weg te nemen die ik om mijn nek heb gehad in de jaren dat ik Zijn Naam aanriep, maar Zijn Woord niet kende.” Hij verklaart dat hij werd geroepen om te evangeliseren. Als evangelist trok pastor Kahn van dorp naar dorp, om mensen tot Christus te brengen. Dit was niet makkelijk. “Ik had hiervoor vrijwel geen training gevolgd. Dertig jaar lang heb ik mensen in afgelegen delen van Pakistan opgeroepen om Jezus te volgen.”
 

Koud water

Pastor Kahn volgde twee jaar lang de geloofstoerustingscursus Alive van Open Doors. Na maanden van verwerking van pijn en trauma’s, zegt hij dat de cursus zijn ziel verfriste. “Wat we ontvingen als broeders onderling en door het onderwijs, is als een glas koud water”, vertelt hij. “Ik heb geleerd wat het verschil is tussen Bijbelverhalen en gelijkenissen, het Oude en het Nieuwe Testament. Mijn hart is vol dankbaarheid voor wat ik ontvangen heb door Alive.”

“Soms kijken mijn vrouw en ik ’s avonds terug op situaties die zijn voorgevallen. Dan verzekeren we onszelf ervan dat we de mensen niet iets verkeerds hebben onderwezen. Als dit wel het geval is, zullen we hen opzoeken en het rechtzetten. Niets is voor mij belangrijker dan God de eer te geven, en trouw te zijn aan Zijn Woord.”
 

Gebed

Bidt u mee voor pastor Rehan Kahn en zijn familie? Bid ook voor de komende generaties van Pakistaanse christenen, dat zij Jezus Christus blijven dienen. Pastor Kahn vraagt ook gebed voor de kerk als geheel: “Dat een ieder trouw blijft aan Gods Woord in de komende strijd.”

* De man op de foto is niet pastor Rehan Kahn.

 
Bemoedigingen: 175
Ik bid voor jou