Doneer nu 
 

Afghanistan

Wat is er aan de hand?

Afghanistan kent veel verschillende bevolkingsgroepen. De trouw aan eigen bevolkingsgroep, stam en familie gaat boven alles. Het moslimgeloof hoort daarbij. Moslimbekeerlingen zijn gedwongen hun geloof geheim te houden, ook voor hun familie. Wie ontdekt wordt, wordt opgepakt, ondervraagd, gediscrimineerd, uitgesloten en mogelijk zelfs vermoord.
 

Hoe gaat het met de kerk?

De overheid erkent alleen het islamitische geloof. Elke afwijking daarvan wordt bestreden. In andere delen van het land heerst de gevreesde Taliban. Het christendom wordt als westers en vijandig gezien. Gelovigen kunnen niemand vertrouwen en alleen in het diepste geheim bij elkaar komen.

Kleine kerkgemeenschappen moeten altijd op hun hoede zijn. Als een christen wordt ontdekt, kan dat leiden tot ondervragingen en arrestaties van een grote groep. Voor de rechtbank worden christenen beschuldigd van zaken als hoogverraad, moord of drugshandel. Christelijke materialen zijn verboden en ook het internet is niet veilig.
 

Wat doet Open Doors?

Open Doors roept christenen wereldwijd op om te bidden voor vervolgde christenen in Afghanistan. Hun situatie verdient meer aandacht. Open Doors steunt geheime gelovigen via lokale voorgangers met onder meer Bijbelstudie en trauma- en noodhulp.

 Lees meer over Afghanistan, klik hier 
 

Aanjagers van vervolging

De overheid worstelt met de Taliban om de macht. De Taliban worden steeds extremistischer en het aantal burgerdoden stijgt volgens de Verenigde Naties. Zowel overheid als Taliban staan vijandig tegenover het christendom.

Een christen is een schande en vormt een gevaar voor de eigen familie of gemeenschap. Familie oefent druk uit op bekeerlingen om hun geloof te herroepen. Zij worden als verraders beschouwd.

Het land is enorm corrupt. De opiumproductie is lucratief en financiert de Taliban. Iedereen die de productie van drugs belemmert, wordt bedreigd. Voor de allerarmsten, onder wie veel christenen, verandert er daardoor weinig.
 

Het leven van een christen in Afghanistan

Alleen al verdenking van bekering leidt tot heftige reacties in de familie en gemeenschap. De doop is een misdaad waarop de doodstraf staat. Christelijke ouders vertellen hun kinderen vaak niet over hun geloof, zodat ze niet ontdekt worden. Op school moeten de kinderen verplicht deelnemen aan het islamitische onderwijs.

Bij ontdekking worden kinderen van hun ouders afgenomen en geplaatst bij een  moslimgezin. Daar worden ze vaak mishandeld. De partner van een christen wordt onder druk gezet om te scheiden. Zo raakt een christen vaak kinderen, gezin en erfrechten kwijt.

Een Afghaanse christen vertelt: “We zijn niet bang, maar sterk en hoopvol. We weten dat Hij terug zal komen. Daarom is er zoveel pijn, lijden en vervolging. Wij moeten leven in dankbaarheid en gebed.”
 

Incidenten in 2016

In 2016 zijn verschillende moslimbekeerlingen vermoord nadat familie hun geloof had ontdekt. Gebouwen waarvan men vermoedde dat de ondergrondse kerk ze gebruikte, werden gesloten of gesloopt.

Het ziet er niet naar uit dat er vrede komt met de Taliban en andere extremistische groeperingen.