Algerije

Wat is er aan de hand?

De rol van het islamitisch extremisme neemt toe in Algerije. Zo is Al-Qaeda actief in de Maghreb-regio. De hoge leeftijd van de president is ook een gevaar: als hij sterft of aftreedt, wie stapt er dan in het machtsvacuüm? De jonge generatie snakt naar veranderingen in de slechte economie. 
 

Hoe gaat het met de kerk?

Een wet uit 2006 verbiedt het samenkomen voor godsdiensten anders dan de islam. Een aantal katholieke kerken en minstens één protestantse kerk kunnen redelijk ongehinderd samenkomen. Maar de meeste christenen komen in het geheim bij elkaar, in kleine groepen bij gelovigen thuis.

Vrijwel alle christenen zijn moslimbekeerlingen. Zij hebben veel te maken met sociale druk vanuit familie en gemeenschap. Christelijke vrouwen worden regelmatig opgesloten. Dorpsoudsten en imams zetten mensen onder druk om te scheiden van hun christelijke partner. In 2016 was een duidelijke toename in geweld tegen christenen te zien.
 

Wat doet Open Doors?

Open Doors helpt de kerk in Algerije door het uitdelen van bijbels, christelijke lectuur, kinderboeken en audiovisuele media. Daarnaast ondersteunt Open Doors de lokale kerk met discipelschaps- en leiderschapstrainingen en christelijke televisieprogramma’s. Ook vraagt Open Doors aandacht voor de positie van christenen in de samenleving.