Bahrein

Wat is er aan de hand?

Bahrein wordt autoritair geleid door één familie. Zij versterken hun macht met onderdrukkende middelen. De basis van hun bestuur is de islamitische wetgeving. Toch is godsdienstvrijheid mogelijk, zolang de islamitische gewoonten worden gerespecteerd. Deze relatieve tolerantie heeft alles te maken met de sterke internationale bank- en handelspositie van het land.
 

Hoe gaat het met de kerk?

70% van de bevolking is moslim, slechts 13% is christen. Een groot deel van hen is buitenlands werknemer, met name uit Zuid-Azië. De buitenlandse kerken kunnen relatief vrij functioneren. Omdat het aantal kerkgebouwen klein is, gebruiken diverse kerkgemeenschappen hetzelfde gebouw. Zij mogen hun diensten niet in het Arabisch, maar alleen in het Engels aankondigen.

Evangelisatie is streng verboden, evenals afvalligheid van de islam. Onder druk van familie en omgeving houden bekeerde moslims hun christelijk geloof vaak geheim. Sommigen vluchten zelfs het land uit. Buitenlandse christenen ervaren minder druk. Soms wordt hun bewegingsvrijheid beperkt, terwijl zij daar wettelijk gezien wel recht op hebben.
 

Wat doet Open Doors?

Christenen op het Arabisch schiereiland worden steeds meer gecontroleerd door overheid, stamverbanden en familie. Organisaties die de kerk in deze regio ondersteunen en versterken, doen er goed aan hier zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan te geven. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om informatie te geven over onze eventuele activiteiten in Bahrein, anders dan dat Open Doors christenen wereldwijd oproept te bidden voor geloofsgenoten in deze regio.