Bangladesh

Wat is er aan de hand?

Bangladesh heeft te maken met toenemend geweld vanuit islamitische groepen in de samenleving. Voor een deel hebben deze groepen banden met de oppositiepartij van de regering. Sommige extremistische groepen zweren trouw aan IS. Een reeks aanslagen op godsdienstige minderheden (waaronder christenen), seculieren en politieke activisten voedt de angst. 
 

Hoe gaat het met de kerk?

De grondwet in Bangladesh is seculier, hoewel islam als staatsgodsdienst erkend wordt. Christenen kunnen vrij samenkomen, maar worden toenemend in de gaten gehouden door islamitische extremisten. De niet-traditionele protestantse gemeenschappen komen meestal samen in huiskerken. Zij worden bedreigd en aangevallen. Christenen moeten toenemend vrezen voor aanslagen.

Christenen met een islamitische, boeddhistische of hindoeïstische achtergrond hebben te maken met vervolging door familie en gemeenschap. Zij worden gezien als verraders. Familie en vrienden oefenen druk op hen uit om het pasverworven geloof weer af te zweren. Deze christenen komen alleen in het geheim samen.
 

Wat doet Open Doors?

Vooral op het platteland is er veel behoefte aan bijbels en studiemateriaal om christenen te sterken in hun geloof. Daarnaast verzorgt Open Doors trainingen. Nieuwe christenen leren om te gaan met de druk en vervolging vanuit hun eigen gemeenschap. Verder biedt Open Doors waar nodig hulp bij persoonlijke nood.

 Lees meer over Bangladesh, klik hier 
 

Aanjagers van vervolging

Extremistische moslimgroepen houden de samenleving in de greep van terreur. De terreurgroepen zien christenen als behorend bij de huidige regering, omdat zij de seculiere staat willen handhaven. Anderzijds is de overheid niet erg welwillend om christenen te beschermen of incidenten te onderzoeken. Christenen zitten zo gevangen tussen overheid en extremisten.

Religieus nationalisme zien we niet alleen bij islamitische groeperingen. Onder de inheemse bevolking zijn veel boeddhisten. Met name in de Chakma-stam zijn veel mensen christen geworden. De boeddhisten oefenen druk uit op christenen en roepen op tot afwijzing van het christendom.
 

Het leven van een christen in Bangladesh

Christenen hebben te maken met discriminatie en bedreiging. In juli 2016 ontvingen christelijke eigenaren van winkels en restaurants een dreigbrief van radicale moslims. Zij zouden vermoord worden, tenzij ze:

  • de inscriptie ‘In de naam van Allah, de genadige, de barmhartige’ op de deur zetten;
  • een koran in huis hadden;
  • een foto ophingen van de Kaäba in Mekka;
  • verwijzingen naar hun eigen geloof weghaalden;
  • een gebedsruimte voor moslims maakten;
  • restaurants sloten tijdens ramadan;
  • alleen islamitische liederen speelden;
  • geen vrouwen lieten werken, tenzij in hidjab of boerka.

Christenen uit inheemse stammen houden hun bekering geheim. Traditionele kerken zien geen mogelijkheden hen op te nemen in hun gelederen. Bekeerlingen leven daardoor vaak geïsoleerd.
 

Incidenten in 2016

Ondanks de vierdaagse jacht van de overheid op moslimextremisten in juni 2016, bleef de terreur. Slechts twee weken later kwamen 22 mensen om tijdens een aanslag.

Christenen, kerken en christelijke scholen worden in toenemende mate bedreigd. In 2016 werden vier christenen vermoord door extremisten. Fysiek geweld komt regelmatig voor, net als ontvoeringen en verkrachtingen. Verscheidene christenen moesten onderduiken.

De overheid maakt het christenen soms ook lastig. Drie christelijke leiders werden gearresteerd voor het uitdelen van hulpgoederen en bijbels in vluchtelingenkampen.