Bhutan

Wat is er aan de hand?

Boeddhisme behoort tot het culturele erfgoed van Bhutan. Hoewel het land democratisch is en de grondwet seculier, ligt de praktijk toch anders. Nog nooit heeft een kerkgemeenschap toestemming gekregen een kerk te bouwen. Christenen komen samen in huiskerken en geven daar geen ruchtbaarheid aan.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Kerkgemeenschappen worden niet erkend. De overheid houdt de bijeenkomsten in de gaten, maar ook invallen en arrestaties vinden plaats. Ook de lokale bevolking is tegen de huiskerken. Veel bijeenkomsten worden stiekem in de vroege ochtend of late avond gehouden met de lichten uit.

Christenen worden voortdurend gediscrimineerd. Zo hebben veel christenen geen elektronische identiteitskaart. Zonder deze kaart zijn zij uitgesloten van gezondheidszorg, vervoer, werk of scholing.

Familie en gemeenschap keren zich tegen nieuwe christenen. Ook religieuze leiders en de overheid keuren bekeringen af. Openlijk dopen is verboden. Christelijke begrafenissen zijn heel moeilijk te regelen. Veel christenen houden hun geloof liever geheim.
 

Wat doet Open Doors?

Open Doors roept wereldwijd op tot gebed voor de christenen in Bhutan. In samenwerking met lokale christenen steunt Open Doors de kerk met bijbels en studiemateriaal. Ook biedt Open Doors hulp aan christenen die in het nauw komen door hun geloof.

 Lees meer over Bhutan, klik hier 
 

Aanjagers van vervolging

Bhutan is al eeuwen een boeddhistisch koninkrijk. De democratie neemt steeds beter vorm aan. Godsdienstig blijft de nadruk op het boeddhisme liggen. Vooral in landelijke gebieden keren boeddhistische monniken zich sterk tegen het christendom. De autoriteiten geven geen bescherming en kiezen vaak de kant van de monniken.

De antibekeringswet verbiedt het om mensen te dwingen een ander geloof aan te nemen. Daar valt een uitnodiging voor een kerkdienst of een gesprek over het geloof ook onder.

Veel burgers volgen gebruiken van het animistische geloof. Zij eisen ook van christenen dat zij de gebruiken van dit oude geloof blijven uitoefenen.
 

Het leven van een christen in Bhutan

Wie zich bekeert tot het christendom, krijgt het moeilijk in Bhutan. Familie dreigt met gedwongen scheiding en onterving. Traditioneel verbouwt de dorpsgemeenschap gezamenlijk de gewassen. Christenen worden hiervan buitengesloten. Kinderen hebben een brief nodig van de dorpsoudste als toelating voor scholing. De dorpsoudste weigert dergelijke brieven dikwijls voor christenen.

Op school hebben kinderen te maken met pesterijen en discriminatie. Ze krijgen vaak lagere cijfers en daardoor moeilijk toegang tot hogere educatie. Een meisje moest haar klas overdoen, ondanks haar goede cijfers.

Het is niet toegestaan christelijke symbolen in het openbaar te dragen. Bijbels mogen niet gedrukt of geïmporteerd worden.
 

Incidenten in 2016

Vervolging in Bhutan gaat meestal niet gepaard met geweld. In 2016 werd één kerk gesloten en een andere aangevallen. Het gebeurt dat huiskerken bedreigd worden om de samenkomsten te stoppen.

Verder werden drie christenen opgepakt vanwege een gesprek over het geloof met een ander. Helaas legt het gerechtshof christenen hoge straffen op, ook als het bewijs magertjes is. De straf kan oplopen tot drie jaar cel. In 2014 werden al eens twee pastors veroordeeld om dezelfde reden.