Colombia

Wat is er aan de hand?

Formeel gezien is Colombia een modern, democratisch land waar de wet geldt en religieuze vrijheid is. Grote delen van het land staan echter onder leiding van criminele organisaties, drugskartels en revolutionairen. Het resultaat is veel geweld, omkoping en corruptie. De straffeloosheid is al decennia lang een probleem. Vooral christenen zijn een bedreiging, vanwege hun moraal.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Terwijl de meeste mensen in steden katholiek zijn, staan bekeerlingen in inheemse gebieden onder grote druk. Vooral families keuren hun nieuwe geloof af. De gemeenschap vormt het lokale bestuur, waardoor christenen moeilijk toegang krijgen tot onderwijs, sociale diensten of zorg. Kerken worden gesloten en christenen van hun land verjaagd en zelfs vermoord. Verandering is ver weg, omdat mensenrechten niet afgedwongen kunnen worden in inheems gebied.

Jongeren zien in de christelijke levenswijze een alternatief voor een gewelddadig leven. Daarmee is het christendom een concurrent voor de criminele organisaties. De intensiteit van vervolging door guerillagroepen nam in 2016 af. Dit kwam door de vredesonderhandelingen met de regering.
 

Wat doet Open Doors?

In het kinderhuis vangt Open Doors kinderen op uit bedreigde gezinnen en kinderen die risico lopen op ontvoering. Verder helpt Open Doors met bijbels materiaal, trainingen, opleidingen en christelijke scholen onder de inheemse bevolking. Ook geeft Open Doors directe hulp aan slachtoffers van vervolging.