Comoren

Wat is er aan de hand?

De bevolking op de Comoren is overwegend moslim. De islam is er sinds 2009 ook staatsgodsdienst en het overheidsbeleid wordt gebaseerd op het islamitische geloof. Voor fundamentalistische moslims gaat dat niet ver genoeg. Hun geluid klinkt steeds sterker, mede onder invloed van radicale geleerden, veelal uit Pakistan, die aandringen op invoering van de sharia.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Formeel is er godsdienstvrijheid op de Comoren. In de praktijk is die er alleen voor buitenlanders en ook zij worden streng in de gaten gehouden. Wie een Comorees toelaat tot een kerkdienst, riskeert deportatie. Ook het aanbieden van bijbels en christelijke lectuur is ten strengste verboden.

Bekering naar een ander geloof dan islam is illegaal. De druk op moslimbekeerlingen is dan ook groot. Vaak snijdt de familie alle banden door. De gemeenschap discrimineert hen en de overheid doet daaraan mee. Moslimbekeerlingen krijgen bijvoorbeeld beperkte toegang tot medische zorg. Velen kiezen er daarom noodgedwongen voor om hun geloof geheim te houden.
 

Wat doet Open Doors?

Via strategische samenwerking met de kleine lokale kerk op de Comoren werkt Open Doors aan het sterken van christenen in hun geloof.