Djibouti

Wat is er aan de hand?

Djibouti ligt ingeklemd tussen Eritrea, Ethiopië en Somalië. Christenen in deze landen worden zwaar onderdrukt. De islam maakt een groot onderdeel uit van Djiboutische samenleving. De bevolking heeft veelal een negatieve houding tegenover het Westen en het christelijke geloof. De autocratische overheid probeert elk aspect van de maatschappij te beheersen.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Islam is de staatsgodsdienst. Historisch aanwezige kerkgemeenschappen worden getolereerd. Het regime wil de banden met het Westen immers niet op het spel zetten. Niet-traditionele kerken krijgen geen ruimte om samen te komen.

Christenen met een moslimachtergrond worden het zwaarst vervolgd. Mede doordat het islamitisch extremisme toeneemt. Familie en gemeenschap zetten moslimbekeerlingen onder druk om het nieuwe geloof af te zweren. Ze worden continu in de gaten gehouden..
 

Wat doet Open Doors?

Open Doors rust vervolgde christenen toe in samenwerking met de lokale kerk. Via hen steunt Open Doors activiteiten om christenen aan inkomsten te helpen.