Irak

Wat is er aan de hand?

Geweld tegen christenen komt in Irak vooral van radicale islamitische groeperingen. Ondanks dat IS grotendeels is verdreven uit Irak, is het gedachtegoed nog levend. In de moskeeën klinkt haatprediking. Religieuze minderheden, waaronder de christenen, worden bedreigd met kidnap en moord. Ambtenaren van de overheid uiten dreigementen om christenen ‘aan te moedigen’ te emigreren. Veel christenen zijn het land al ontvlucht.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Christenen hebben last van discriminatie door de overheid. In het midden en zuiden van Irak tonen christenen geen geloofssymbolen meer (zoals een kruis). De symbolen wekken intimidatie en discriminatie op bij universiteiten, checkpoints, de overheid en op de werkvloer.

Fanatieke moslimgroeperingen werken als georganiseerde misdaadorganisaties. Zij zijn een voortdurend gevaar, ze kidnappen christenen om geld.

Ook de orthodoxe kerken hebben met deze vervolging te maken. De katholieke seminarie moest Bagdad al enkele jaren terug verlaten, wegens kidnapgevaar. Toch proberen de historische kerken modernere denominaties te dwarsbomen. Zo weigeren zij christenen uit evangelische kringen te trouwen.

Het is verboden om te evangeliseren. Moslimbekeerlingen hebben met zware vervolging vanuit hun familiekring te maken. Zij worden onterfd, mogen niet trouwen en soms komt het zelfs tot geweld en moord. In IS-gebied is de moslimbekeerling helemaal vogelvrij en houdt het geloof daarom vaak geheim.
 

Wat doet Open Doors?

Dankzij lokale partners en kerken in Irak ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk met trainingen, traumazorg, bijbels en christelijke boeken. Ook biedt Open Doors noodhulp en sociaal economische hulp. Daarnaast roept Open Doors christenen wereldwijd op om te bidden voor geloofsgenoten in Irak.
  

Aanjagers van vervolging

Radicale islamitische groeperingen proberen Irak religieus te zuiveren, zodat er alleen moslims wonen. Onder invloed van de burgeroorlog in Syrië zijn steeds meer van deze groeperingen ontstaan.

Hoewel IS grotendeels uit het land gedreven is, is het gedachtegoed nog leven in Irak. De ideeën dat christenen onrein zijn, worden in heel het land ondersteund. Daarnaast zijn 3.000 IS-strijders verdwenen als gewone burgers in de maatschappij.

De christenvervolging in Irak wordt gekarakteriseerd door: straffeloosheid en tweederangs behandeling vanuit de overheid, de dreiging van aanvallen door islamitische strijders en corruptie. Christenen worden ontvoerd voor losgeld en hun huizen en land worden illegaal ingenomen.
 

Het leven van een christen in Irak

Het niveau van geweld tegen en de druk op christenen is extreem hoog. Christelijke vrouwen in verschillende regio’s gaan gedwongen gesluierd door het leven. Christenen worden zwaar beperkt in aanbidding. Bekering tot het christendom is een doodvonnis.

Het leven voor christenen met een moslimachtergrond is ook bijzonder lastig. Zij hebben het meest te maken met etnische vijandigheid. Daarbij worden hen oeroude normen en waarden opgelegd. Ook moeten ze hun geloof verbergen voor familieleden.

In 2017 keerden christenen terug naar bevrijde dorpen. Iraakse voorganger Yacoub zegt hierover: “Waar de wereldwijde kerk voor heeft gebeden, namelijk bevrijding, is nu realiteit.”
 

Incidenten in 2017

  • Verschillende moslimbekeerlingen moesten in 2017 vervolging vanuit hun familie verduren. Er is sprake van fysiek geweld en marteling.
  • Een sterk staaltje haatprediking werd gehoord op 17 mei 2017. De sjiitische geestelijk leider Al-Mousawi verklaarde publiekelijk dat joden en christenen zich tot de Islam moeten bekeren of gedood worden. Tweehonderd christelijke gezinnen uit Irak klaagden hem aan voor het aanstichten van sektarisch geweld tegen christenen.
  • Nu IS verdreven werd uit Irak, wordt helder welke misdaden zij tegen christenen hebben gepleegd. In Qaraqosh werden acht lichamen gevonden van waarschijnlijk christenen. 58 christenen werden in Mosul gevangen gehouden door IS, ze worden nog steeds vermist. Duizenden christenen vluchtten voor het geweld.
  • In de zomer van 2017 keerden veel christenen terug naar hun huizen op de Nineve-vlakte, in het Noorden van Irak. Zij waren enkele jaren daarvoor gevlucht voor IS. Kort naar de terugkeer laaide het geweld hier weer even op. Inmiddels lijkt de rust te zijn wedergekeerd.