Iran

Wat is er aan de hand?

Sinds de Islamitische Revolutie in 1979 wordt de islamitische identiteit in Iran streng bewaakt. Het christendom wordt door het islamitische regime gezien als een bedreiging. Zware vervolging is het gevolg. Vooral moslimbekeerlingen zijn doelwit en kunnen zelfs de doodstraf krijgen. Veel christenen vluchten dan ook het land uit.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Gevestigde, historische kerken moeten sluiten, omdat moslimbekeerlingen hun diensten bezochten. Ook kerken van andere denominaties worden gesloten, in beslag genomen of gedwongen om hun diensten in Farsi te stoppen. Veel kerkleiders worden gearresteerd.

Elke christelijke activiteit is verboden, vooral in het Farsi. Ook het uitgeven of importeren van Bijbels in Farsi is illegaal. Armeense en Assyrische christenen mogen wel prediken – zij het in hun eigen taal en onder hun eigen volk. Het benaderen van Farsi-sprekenden met een moslimachtergrond is echter verboden.

Moslimbekeerlingen ervaren de meeste vervolging en riskeren de doodstraf.
 

Wat doet Open Doors?

In het Midden-Oosten ondersteunt Open Doors de kerk door het verspreiden van bijbels en christelijke lectuur, het geven van discipelschapstrainingen en traumazorg. Open Doors ondersteunt multimediale initiatieven en christelijke radio-uitzendingen.

 Lees meer over Iran, klik hier 
 

Aanjagers van vervolging

De belangrijkste vervolgers in Iran zijn: de overheid, niet-christelijke religieuze leiders, fundamentalistische bewegingen en revolutionairen.

Gevangen christenen, vooral bekeerde moslims, hebben het zwaar te verduren. Hen wordt gezondheidszorg ontzegd. Ook worden ze vaak alleen vrijgelaten op basis van een zeer hoge borgsom. Hierdoor raken christenen met een moslimachtergrond vaak hun huizen en bedrijven kwijt.

Alle christenen in Iran worden onder druk gezet om hun geloof af te vallen. Haattoespraken jegens Iraanse christenen zijn in 2016 vermeerderd ten opzichte van 2015. Dit gebeurt met multimediamateriaal van de overheid en antichristelijke retoriek van imams.
 

Het leven van een christen in Iran

Vooral moslimbekeerlingen hebben het zwaar en riskeren zelfs de doodstraf. Ook worden ze gezien als onrein: radicale moslims schudden hen geen hand en eten hun eten niet.

Het is gevaarlijk om christelijk materiaal in het Farsi te bezitten. In andere talen is er minder tot geen gevaar. Veel publieke kerkdiensten worden gemonitord door de geheime dienst. Het benaderen van moslims door christenen is zeer gevaarlijk. Wordt dit ontdekt, dan worden ze door de politie ondervraagd, gearresteerd, gevangengezet en mishandeld.

Vooral de gevangenzetting van christenen is een groot probleem. Sepideh’s* broertje werd gearresteerd en ze weet niet waar hij is. “Ik kan geen rust meer voelen”, zegt ze. “Het enige wat ik heb, de enige die mij vrede kan geven, is de Here God.”

* Sepideh heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld.
 

Incidenten in 2017

Veel christenen (vooral moslimbekeerlingen) zitten lange gevangenisstraffen uit. Anderen wachten nog op berechting.

Een christen werd in elkaar geslagen door zijn neef om zijn geloof. Voorbeelden van zulke vervolging worden helaas weinig gemeld.

Christelijke leiders van toegestane kerken worden soms gedwongen aan de overheid te rapporteren over de kerkgangers.

In 2017 werden tenminste 52 christenen gearresteerd. Veel christenen worden lange tijd gevangen gehouden. Deze tijd is een tijd van publieke vernedering voor de families van de gevangenen.

In 2017 werden weer veel thuiskerken gesloten door de overheid.