Kazachstan

Wat is er aan de hand?

Drie problemen domineren Kazachstan: de opvolging van president Nazarbajev − die op leeftijd is −, de grote populatie etnische Russen in Noord-Kazachstan en de honderden inwoners die zich aansluiten bij radicale islamitische groeperingen. Dit laatste grijpt de overheid aan om de vrijheid van haar inwoners in te perken. Religieuze vrijheid is al bij wet beperkt.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Buitenlandse christenen en leden van traditionele kerken, met name Russisch-orthodoxen, treden weinig naar buiten en worden daarom relatief met rust gelaten. Christenen die niet tot deze kerken behoren, worden gezien als een bedreiging vanwege hun evangelisatie. Hun kerkelijke activiteiten worden sterk beperkt. Ze worden vaak overvallen, bedreigd, gearresteerd en krijgen boetes opgelegd. In het publieke leven worden ze gediscrimineerd.

Moslims die zich bekeren, worden door hun familie en de gemeenschap zwaar onder druk gezet. Ze krijgen vaak huisarrest en kunnen bepaalde rechten, waaronder de voogdij over hun kinderen, verliezen. Het geweld tegen christenen neemt toe. Daarom zijn de meeste bekeerlingen geheime gelovigen.
 

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale kerken en werkers ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Centraal-Azië met gebed en trainingen, onder meer voor vrouwen en jongeren. Christenen in de regio ontvangen christelijke lectuur; gevangenen en uitgestotenen krijgen hulp. Ook zet Open Doors sociaaleconomische ontwikkelingsprojecten op.