Laos

Wat is er aan de hand?

De druk op christenen in Laos neemt toe. De communistische Laotiaanse Revolutionaire Volkspartij staat afwijzend tegen alles dat als westers en gevaarlijk voor de samenleving gezien kan worden. De grondwet bevoorrecht boeddhisten en hun monniken. Christelijke activiteiten krijgen zelden de benodigde overheidstoestemming. Daarom zijn bijeenkomsten, bekeringen en christelijke boeken veelal illegaal.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Slechts enkele kerken hebben toestemming om onder supervisie diensten te houden. Regelmatig worden bijbels in beslag genomen. Discriminatie tegen de kleine christelijke minderheid is overal.

Het boeddhisme is vaak vermengd met animistische religies. Wie zich bekeert, ervaart de zwaarste druk. Wonend tussen familie in eenkamerhuizen vinden bekeerlingen geen plek om te bidden of Bijbellezen. Familie reageert met verbaal en fysiek geweld, of zet de bekeerling het huis uit. Zij zijn bang dat de christen de geesten ontstemt.

Lokale autoriteiten discrimineren door de toegang tot algemene faciliteiten te ontzeggen. Christenen krijgen boetes opgelegd. Soms moeten zij als straf verplicht een varken offeren.
 

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale werkers versterkt Open Doors de vervolgde kerk met christelijke materialen, praktische hulp, leiderschaps- en discipelschapstrainingen. Ook vraagt Open Doors aandacht voor de situatie van christenen in het Laos en roept op tot gebed.

 Lees meer over Laos, klik hier 
 

Aanjagers van vervolging

Het animisme leeft het meest in de landelijke gebieden. Nationaal is vooral het boeddhisme diep verankerd in de cultuur. Boeddhisten willen hun land ‘puur’ houden.

Dat sluit goed aan bij de overheid, die het land vrij wil houden van westerse invloed. Laos is een van vijf nog resterende communistische landen wereldwijd. De communistische Laotiaanse Revolutionaire Volkspartij regeert al sinds 1975, verkiezingen in 2016 brachten geen verandering.

Er is geen vrijheid van meningsuiting of vrije pers, wel veel corruptie. In de media wordt het christendom voorgesteld als een overblijfsel uit de koloniale tijd. En als een reden tot boosheid voor de vooroudergeesten.
 

Het leven van een christen in Laos

Christenen uit etnische stammen houden hun bekering veelal geheim. Dorpsleiders verbannen ontdekte christenen in de hoop de geesten weer gunstig te stemmen. Het komt voor dat christenen de schuld krijgen van een ziektegolf.

De lokale overheid maakt bijeenkomen lastig en illegaal. Doopdiensten kunnen alleen in het diepste geheim gehouden worden. Christelijke huwelijken en begrafenissen worden verstoord. Soms neemt de overheid de administratie van een christelijke familie in beslag. Dat maakt het onmogelijk om huwelijken, geboortes en overlijden te registreren.

Kinderen volgen verplicht boeddhistische lessen op school. Studenten moeten soms deelnemen aan een boeddhistisch ritueel in het kader van hun opleiding.
 

Incidenten in 2016

In 2016 werd minstens één bekeerling gedood en meer dan tien christenen gearresteerd. Fysieke en mentale mishandeling van bekeerlingen was overal aanwezig. Ook verbanning komt veel voor, sommige christenen moesten in de jungle tussen de dorpen zien te overleven.

Lokale autoriteiten doen er ook aan mee. Zo werd een zwangere vrouw de toegang tot het ziekenhuis ontzegd om te bevallen. Christelijke ondernemers hebben last van discriminatie, net als werkzoekenden.