Doneer nu 
 

Mali

Wat is er aan de hand?

In 2015 tekenden de overheid van Mali en de Toeareg-rebellen een vredesakkoord. Daarmee eindigde de burgeroorlog. Het is een fragiele vrede. Islamitische militanten proberen met hun aanvallen het vredesakkoord te ondermijnen.
 

Hoe gaat het met de kerk?

De Malinese bevolking is overwegend moslim. De meeste christenen wonen in het zuiden van Mali. In het noorden zijn nauwelijks christenen over. Zij zijn gevlucht tijdens de burgeroorlog, toen de rebellen de sharia invoerden. Toch voelen ook de christenen in het zuiden zich bedreigd door de islamitische militanten.

De militante groeperingen zijn grotendeels teruggedrongen uit de gebieden die zij onder controle hadden. Maar in hun kielzog is de gemeenschap als geheel meer geradicaliseerd geraakt. Christenen zijn minder welkom dan vroeger. De militanten bezitten nog steeds enkele gebieden. Hun aanvallen vormen voor christenen nog steeds een bedreiging. 
 

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met de lokale kerk, ondersteunt Open Doors voorgangers en gelovigen. Zij leren het christelijk geloof te integreren in de verschillende aspecten van hun leven, ook waar het gaat om vervolging. Slachtoffers van vervolging worden ondersteund met praktische hulp. Open Doors verspreidt bijbels en geeft Bijbeltrainingen, discipelschaps- en leiderschapstrainingen.