Mauritanië

Wat is er aan de hand?

In deze officieel Islamitische Republiek, één van de vier op de wereld, geldt een strikt islamitische wetgeving. Het land is al jaren politiek instabiel en er heersen hevige spanningen. Verschillende islamitische groeperingen gebruiken het ongenoegen hierover om aan invloed te winnen. Daarnaast is Mauritanië een van de armste landen ter wereld. Een derde van de kinderen is ondervoed.
 

Hoe gaat het met de kerk?

De kerken, meest Rooms-Katholiek, zijn alleen toegankelijk voor buitenlandse christenen. Zij zijn beschermd onder de wet zolang zij zich niet inlaten met evangelisatie. Dit wordt door de staat als misdaad gezien. Elke christelijke activiteit buiten deze kerk is verboden. De kerk in Mauritanië is dan ook gedwongen om onzichtbaar te zijn. Het aantal christenen in het land is erg laag.

Mauritaniërs die zich bekeren tot het christendom, kunnen de doodstraf krijgen. Zij staan onder extreme druk van familie, stamleden en moskeeleiders. Het blijkt praktisch onmogelijk een kerk te registreren. Christenen moeten voor samenkomsten toestemming vragen aan de overheid.
 

Wat doet Open Doors?

Open Doors helpt lokale kerken in Noord-Afrika met het toerusten van gelovigen. Dit doet Open Doors met verschillende trainingen. Ook biedt zij sociaaleconomische ontwikkelingsprojecten en vraagt zij aandacht voor christenen die vervolgd worden. Verder zorgt Open Doors voor de verspreiding van lectuur. Ook vraagt zij gebed voor gelovigen in moeilijke situaties.

 Lees meer over Mauritanië, klik hier 
 

Aanjagers van vervolging

Niet-moslims ervaren intimidatie en vervolging door islamitische groepen. Inmiddels hebben veel inwoners zich aangesloten bij islamitische strijdgroepen. De overheid probeert aan een kant de islamitische strijders te bestrijden. Aan de andere kant financiert zij fundamentalistische bewegingen. De overheid is namelijk wanhopig om haar macht te behouden. Zij probeert haar wettigheid op te schroeven bij islamitische groepen door christenen te vervolgen.

Moslimbekeerlingen hebben vooral te maken met vervolging door familie. Daarnaast kan een bekering een schande zijn voor de stam. Dit leidt tot nog meer vervolging.
 

Het leven van een christen in Mauritanië

Het algehele milieu is in Mauritanië zodanig dat de meeste moslimbekeerlingen hun geloof geheim moeten houden. Zij ervaren dan ook de hevigste vervolging, vooral van hun familie. Omdat men nomadisch leeft en dus gemeenschappelijke afhankelijkheid kent, is familie noodzakelijk om te overleven. Als hun nieuwe geloof bekend wordt, worden moslimbekeerlingen vaak buitengesloten van de voordelen van het gemeenschapsleven.

De haat en valse stereotypering die jegens christenen gepropageerd wordt, beïnvloeden de meeste moslimbekeerlingen. Als hun bekering bekend wordt, verliezen ze de status in hun gemeenschap en hun burgerschap. Christelijke ouders vinden het moeilijk om hun kinderen naar christelijke overtuiging op te voeden.
 

Incidenten in 2016

Van 2016 zijn amper gewelddadige incidenten bekend. Dit kan verklaard worden door het feit dat de meeste moslimbekeerlingen in het geheim christen zijn. Ook is het onwaarschijnlijk dat incidenten binnen de geïsoleerde, nomadische gemeenschappen gemeld worden. Het enige incident dat in 2016 gemeld is, is de verbanning van een christen. Dit gebeurde door familie.

 

Laatste nieuws