Sri Lanka

Wat is er aan de hand?

Sri Lanka is officieel een seculiere staat. Krachtens de grondwet staat echter het boeddhisme op de eerste plaats. Singalezen leven vanuit een triangel: de tempel, het dorp en de rivier (oftewel: irrigatie en landbouw). Alles hierbuiten is een bedreiging. Geweldpleging jegens religieuze minderheden wordt goedgepraat vanuit het behouden van de triangel.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Christenen zijn vaak doelwit van intimidatie en sociale uitsluiting. Vooral in gebieden waar hindoes en boeddhisten in de meerderheid zijn. Ook de druk om afstand te doen van het christelijke geloof is frequent. Bedrijven van christenen worden regelmatig geboycot.

Bendes, monniken, dorpelingen, politie en lokale autoriteiten verstoren christelijke bijeenkomsten. Deze groepen rechtvaardigen hun gewelddadige acties met een niet legitieme registratiewet uit 2008. Christelijke inwoners worden vaak gevraagd om te stoppen met hun activiteiten. Soms zelfs om het dorp te verlaten.
 

Wat doet Open Doors?

Open Doors helpt de vervolgde kerk door hen te leren omgaan met de vervolging. Ze helpt kerken die vervolgd zijn met praktische steun en indien nodig met medische verzorging. Ook verspreidt Open Doors christelijke boeken. 

 Lees meer over Sri Lanka, klik hier 
 

Aanjagers van vervolging

Sinds 2015 worden radicale, boeddhistische groeperingen niet meer openlijk door de overheid ondersteund. Zij waren actief in het belagen van de christelijke minderheid, maar in 2016 leek hun tactiek veranderd. Ze waren verdacht stil, maar boeddhistische overheersing is nog steeds sterk aanwezig. De radicalen staan alleen niet meer aan het roer hiervan.

Er zijn nog steeds regelmatig aanvallen op kerken, om af te dwingen dat die zich laten registreren. Vervolgers zijn niet alleen staatsautoriteiten, maar ook boeddhistische monniken en lokale autoriteiten. De geweldplegers worden vaak geholpen door de lokale regering. Dit is in strijd met de grondwet, maar vervolging blijft vaak ongestraft.
 

Het leven van een christen in Sri Lanka

De overheersing van het boeddhisme is voor alle christenen in Sri Lanka bedrukkend. Het bezitten van christelijk materiaal is gevaarlijk. Dorpelingen, politie en boeddhistische monniken monitoren christelijke activiteiten. Zo weten ze wanneer ze aanvallen kunnen plegen.

Christenen worden gedwongen om aan boeddhistische of hindoeïstische rituelen mee te doen. Christelijke kinderen wordt soms inschrijving ontzegd op staatsscholen, terwijl ze aan alle toelatingseisen voldoen.

Christenen met een boeddhistische, islamitische of hindoeïstische achtergrond hebben regelmatig te maken met vijandigheid en geweldpleging vanuit de familiesfeer. Ze worden gezien als verraders en worden lastiggevallen. Ook kunnen ze door de gemeenschap buitengesloten worden.

Niet-traditionele gemeentes hebben vooral te maken met boeddhistische monniken en de lokale regering. Zij leggen christenen wettelijke beperkingen op of verdoezelen gewelddadige incidenten.
 

Incidenten in 2016

Een christelijke vrouw met hindoeïstische achtergrond werd vermoord door haar moeder. Kerkdiensten en bidstonden werden afgebroken en kerkgebouwen aangevallen door bendes. De politie dwong een kerkleider om een brief te ondertekenen. Daarin stond dat christenen niet op de publieke begraafplaats begraven mogen worden.

Tien christenen zijn fysiek aangerand door boeddhistische monniken. Vervolgens werden deze christenen gearresteerd vanwege het opvoeren van straattheater en het verspreiden van evangelisch materiaal.