Syrië

Wat is er aan de hand?

De regering van president Assad, radicale islamitische groepen, seculiere verzetsbewegingen en criminele organisaties bestrijden elkaar sinds 2011. Dit conflict is extreem gewelddadig. Christenen die wonen in strategisch en/of door radicale moslims bezette gebieden zijn bijzonder kwetsbaar. Velen verlaten het land, waardoor pluraliteit afneemt en instabiliteit en het conflict juist toenemen.
 

Hoe gaat het met de kerk?

Er is een groei te zien in het aantal mensen dat zich tot het christendom bekeert. Ook zijn er in vergelijking tot 2015 in 2016 minder kerkaanvallen geweest. Deze afname lijkt vooral te komen doordat de meeste kerkgebouwen al eerder verwoest zijn.

Beschadigde kerken mogen niet gerepareerd worden. In de regio’s onder islamitische groeperingen worden niet-verwoeste kerken gebruikt als islamitische centra. Publieke vertoning van het christelijke geloof is verboden.

Kerkelijke leiders zijn vaak doelwit van aanslagen, omdat ze publieke personen zijn. Christenen met een moslimachtergrond staan vooral onder druk van hun familie. Dit is vanwege de aantasting van de familie-eer.
  

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale kerken helpt Open Doors christelijke gemeenschappen met noodhulp en structurele ondersteuning. Open Doors verzorgt conferenties die de onderlinge eenheid versterkt en verspreidt christelijke boeken. Daarnaast geeft Open Doors traumahulp en leiderschaps- en discipelschapstrainingen. Ook roept Open Doors christenen wereldwijd op tot gebed voor Syrische christenen. 

 Lees meer over Syrië, klik hier 
 

Aanjagers van vervolging

De meeste christenen ontvluchtten IS-gebied vanwege islamitische onderdrukking uit de sociale omgeving. Een ander gevolg van de burgeroorlog komt vanuit de overheid. Zij doen bijna geen poging meer om de religieuze vrijheid van christenen te garanderen.

De directe christenvervolging wordt vooral uitgeoefend door gewapende, islamitische groeperingen. Zij willen koste wat het kost de macht in bezet gebied behouden. Daarnaast worden veel christenen ontvoerd voor losgeld. Christenen met een moslimachtergrond hebben het extra zwaar te verduren.
 

Het leven van een christen in Syrië

De druk op christenen is in IS-gebieden het grootst. Christelijke liederen zingen, evangelisatie en afkering van de islam zijn hier bijvoorbeeld verboden. Daarnaast moeten ze zich houden aan islamitische kledingvoorschriften.

Ook het geweld tegen christenen is groot. Verkrachting van tot slaaf gemaakte, niet-moslim vrouwen is geoorloofd, volgens IS’ propaganda tijdschrift. Ook zijn er veel incidenten bekend waarbij christenen ontvoerd, mishandeld of zelfs vermoord zijn.

Christenen met een moslimachtergrond hebben zelfs met nog meer weerstand te maken. Zij mogen hun religieuze identiteit in officiële documenten niet aanpassen. Ook zijn christelijke bruiloften, doopdiensten en begrafenissen niet te registreren.

Gelukkig komt er ook een positief geluid uit Syrië. “Vervolgd worden in Syrië is niks”, stelt een pastor uit Aleppo. “We zijn al eeuwen vervolgd. Dat schaadt de kerk niet, maar dient de kerk.”
 

Incidenten in 2016

Het aantal gewelddadige incidenten in 2016 is lager dan in 2015. Dat komt echter doordat de meeste christenen al gevlucht zijn.

In 2016 waren er twee bombardementen op christelijke bedrijven. Daarbij vielen negentien doden en zeventig gewonden. Twee kerken zijn zwaar beschadigd en vernietigd door een raketaanval en een bestorming. Ook kwamen tijdens twee zelfmoordaanslagen bij verschillende kerken meerdere mensen om het leven.