Vietnam

Wat is er aan de hand?

In 2016 is wederom een conservatieve regering aangesteld in het communistische Vietnam. Dit gaat alle hoop op een meer hervormingsgezinde aanpak in het land tegen. Maar de toenemende welvaart verzwakt wel de ideologie van de regeringsleiders. Zij zien het christendom, vooral de grote Rooms-Katholieke kerk, als westerse invloed. Nieuws over christenen is vaak negatief gekleurd. 
 

Hoe gaat het met de kerk?

Het aantal kerken in Vietnam groeit, ondanks tegenstand van de overheid. Zij is onder andere argwanend tegenover minderheden, met name de ‘Montagnards’. Velen van hen zijn christen en hun razendsnelle groei maakt de regering nerveus. De registratie van kerken verloopt lastig, kerken worden in de gaten gehouden, samenkomsten verstoord en soms worden kerken zelfs gesloopt.

Het leven van christenen wordt door communistische familieleden lastig gemaakt. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot huisarrest. Christenen zijn daarom op hun hoede. Zij mogen veelal niet in het openbaar hun geloof belijden en worden in privé- en zakenleven gediscrimineerd en soms bedreigd. 
 

Wat doet Open Doors?

Open Doors helpt de vervolgde kerk in Vietnam te versterken. Ze rust christenen toe met trainingen voor verschillende doelgroepen. Kerkelijk werkers ontvangen bijbelonderwijs. Ook verzorgt Open Doors de verspreiding van bijbels en christelijke boeken in de eigen taal van de verschillende stammen. Daarnaast verleent Open Doors praktische hulp.

 Lees meer over Vietnam, klik hier 
 

Aanjagers van vervolging

Vietnam is wereldwijd een van de vijf overgebleven communistische landen. Iedereen die van de norm afwijkt kan op harde maatregelen rekenen. De overheid oefent dan ook veel druk uit op christenen. Zo worden hen verschillende voordelen – zoals bijvoorbeeld studiefinanciering – ontzegd.

Daarnaast komt de vervolging vanuit de gemeenschap. Naar schatting heeft tachtig procent van de Vietnamese christenen een etnische minderheid-achtergrond. Bekeerlingen worden gedwongen om de eeuwenoude normen en waarden van de gemeenschap aan te houden. Om de stamcultuur te behouden, worden christenen uit de gemeenschap geplaatst of mishandeld.
 

Het leven van een christen in Vietnam

Vooral bekeerlingen in Vietnam hebben het zwaar. Het christendom wordt door communistische familieleden namelijk gezien als bedreiging. Families verbannen christelijke familieleden en zetten ze uit huis. Ook verhinderen ze broederschap met andere christenen.

Vietnamezen wonen vaak met drie generaties in huis, dat maakt het moeilijk voor christenen om hun geloof te uiten. Ook het bezitten van christelijk materiaal, moet voorzichtig gebeuren.

Misdaad jegens christenen wordt zelden bestraft. Lokale autoriteiten huren vaak zelfs gangsters in om christenen te mishandelen. Dinh* wordt vervolgd door de overheid: “Ik heb veel problemen, maar dank de Here God voor Zijn lessen. Ze helpen me om rustig te zijn en op Hem te vertrouwen.”

In 2016 nam de regering een nieuwe wet van geloof en religie aan. Deze beperkt de vrijheid van religie aanzienlijk. Christelijke activiteiten worden gemonitord, ook online.
 

Incidenten in 2016

In 2016 werden drie christenen vermoord vanwege hun geloof. Twee katholieke bruiloften zijn verstoord en gestopt. Er zijn meerdere ontvoeringen van pastors en andere christenen gemeld. Naar schatting zijn vijfendertig kerken aangevallen. Veel christenen zijn gedetineerd, gearresteerd of fysiek aangevallen. Verschillende christenen moesten onderduiken, binnen of buiten Vietnam, vanwege hun geloof.

* Dinh heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld.