Wie en wat zijn vervolgde christenen?

Open Doors staat op de bres voor vervolgde christenen, maar wat zijn dat eigenlijk? En wie zijn vervolgde christenen? Hier leggen we in vraag en antwoord-vorm uit wat christenvervolging inhoudt.
 

Wat zijn vervolgde christenen?

Vervolging wil zeggen dat je niet vrij bent om je geloof uit te oefenen. Soms word je tegengewerkt omdat je christen bent. Of je moet aan regels voldoen die voor anderen niet gelden. Het kan ook zijn dat je erge dingen overkomen. Je wordt geslagen, je raakt je baan kwijt, je wordt uit huis gezet, je komt in de gevangenis of je wordt zelfs vermoord. Vervolgde christenen zijn dus christenen die niet vrij hun geloof mogen uitoefenen.
 

Wie zijn vervolgde christenen?

Vervolgde christenen zijn christenen die niet vrij hun geloof mogen uitoefenen. Dit komt voor in meer dan vijftig landen, waaronder Noord-Korea, China, Iran, Afghanistan, Egypte en Nigeria.
 

Wie vervolgen christenen?

Soms vervolgt de overheid christenen. De regeringen van landen als Noord-Korea, Iran, Eritrea en Laos zijn bijvoorbeeld heel streng. Daar kun je gearresteerd, gemarteld en zelfs vermoord worden. In veel moslimlanden is het juist de familie en mensen uit de omgeving van christenen die gevaarlijk kunnen zijn. Het is een grote schande voor moslimfamilies als iemand uit eigen kring christen wordt. Zij zetten een christelijk familielid onder grote druk om terug te keren tot de islam. Soms worden christenen uit huis gezet of juist opgesloten. Soms gaat de familie nog verder door iemand te bedreigen, te mishandelen of in het uiterste geval te doden.
 

Wat zegt de Bijbel over vervolging?

In het boek Handelingen lees je dat de eerste gemeente in Jeruzalem al vervolgd werd vanwege hun geloof in Jezus Christus. Stephanus werd zelfs gestenigd. Ook in de brieven van bijvoorbeeld Paulus en Petrus is te lezen dat christenen in die tijd vervolgd werden. Christenvervolging is er sinds de eerste pinksterdag altijd geweest en zal tot de terugkeer van de Here Jezus ook blijven. Niet alle christenen worden vervolgd.
 

Hoe kan ik vervolgde christenen helpen?

Bid voor vervolgde christenen, maar ook voor hen die christenen vervolgen. Daarnaast kunt u onze projecten financieel mogelijk maken. Kijk naar meer mogelijkheden. Wat past bij mij?