Twee gevouwen handen

Meldpunt vervolging in Nederland

Christenvervolging in Nederland? Nederland komt gelukkig niet op de Ranglijst Christenvervolging voor, maar het gebeurt wel eens dat christelijke vluchtelingen slachtoffer worden van bedreiging, ongelijke behandeling of fysiek geweld.

Bijvoorbeeld op een taalschool, in het asielzoekerscentrum of gewoon in de buurt. De politie en het COA registreren bij een incident meestal niet of er een relatie is het met geloof van het slachtoffer, terwijl dat wel van belang kan zijn.

Ken je iemand die hiermee te maken heeft? Verwijs die persoon naar het meldpunt bedreigingen. Dit meldpunt is een samenwerking van Open Doors en SDOK met stichting Gave.  

Waarom een meldpunt? 

Zodra je niet vrij bent om voor je geloof in Jezus Christus uit te komen, hanteert Open Doors de definitie van vervolging. In Nederland kennen we een rechtsstaat en wetten die godsdienstvrijheid garanderen. Als christen kun je daarop voluit een beroep doen, als je vanwege je geloofsovertuiging wordt gekwetst of bedreigd. Overheid en rechter geven bescherming als die vrijheid in het gedrang komt.

Maar wat als je nog maar net in Nederland bent en geen verblijfsstatus hebt? Als je geen idee hebt dat de Nederlandse grondwet voorschrijft dat je vrij bent om je eigen godsdienst of levensovertuiging te kiezen en dat je om het belijden van je geloof niet lastig gevallen mag worden? Het meldpunt bedreigingen is er om in kaart te brengen waar christelijke asielzoekers soms mee kampen en om hen te helpen als dat nodig is.  

Om wat voor meldingen gaat het?  

Stichting Gave kreeg in 2022 acht meldingen binnen, in 2023 tot oktober vier. Het gaat dan bijvoorbeeld om moslimbekeerlingen die christen zijn geworden, maar van wie hun bekering door andere moslims in het asielzoekerscentrum niet wordt geaccepteerd.

“Soms is het ook de vrees dat het niet wordt geaccepteerd dat iemand christen is geworden en besluiten ze daarom hun bekering voor zich te houden”, vertelt een medewerker van Gave die betrokken is bij het meldpunt. “Het gebeurt ook dat christenen worden bespuugd vanwege hun geloof, dat kinderen worden buitengesloten of gepest. Dit speelt niet alleen in het asielzoekerscentrum, maar ook bij statushouders die inmiddels buiten het asielzoekerscentrum wonen.” 

Bewustwording creëren

Volgens stichting Gave gaat het lang niet altijd om heel urgente meldingen waarbij christelijke vluchtelingen in gevaar zijn.

“Vaak hebben mensen die de melding doen al een netwerk van kerken of christenen om zich heen die hen bijstaan of komt de melding uit dit netwerk”, zegt de medewerker van stichting Gave. De melding wordt dan volgens hem gedaan, zodat in elk geval duidelijk wordt dat dit probleem speelt.

Dat is belangrijk voor bewustwording, omdat heel veel Nederlanders geen idee hebben dat christenen uit andere culturen te maken hebben met discriminatie en bedreiging vanwege hun geloof.  

Help vandaag nog

Doneer nu!

Met jouw gift steun je vervolgende christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Hand in hand

Schrijf je in voor de

Maande­lijkse inspiratie­mail

Bemoedigende getuigenissen

Laatste nieuws

Inspiratie voor jou

Aanmelden inspiratiemail

Aanhef

Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven