Werken bij Open Doors is meer dan ‘zomaar’ een baan. Het werk dat nu wereldwijd meer dan 1.400 medewerkers doen om vervolgde christenen te ondersteunen, komt voort uit wat één man in 1955 begon: Anne van der Bijl.

In Nederland werd Johan Companjen zijn rechterhand en in de Verenigde Staten kreeg hij ondersteuning van Sealy Yates. In Zuid-Afrika stond Deryck Stone aan de wieg van het werk van Open Doors. Gezamenlijk worden deze vier mannen de founding fathers van Open Doors genoemd, omdat zij in de beginjaren het fundament legden onder de organisatie.  

Toen zij op leeftijd raakten en steeds meer afscheid namen van het dagelijks werk voor de vervolgde kerk, zijn ze gaan nadenken over de vraag welke waarden onmisbaar zijn binnen Open Doors.

Wat zou nieuw leiderschap nodig hebben om trouw te blijven aan de missie en roeping van Anne van der Bijl? Uit hun gesprekken kwamen zeven kernwaarden naar voren, die nog altijd leidend zijn voor het werk dat Open Doors doet.  

“De kernwaarden zijn de gouden standaard waarlangs alle activiteiten van de missie gemeten moeten worden. Als een voorgestelde actie of activiteit ingaat tegen één van deze kernwaarden, dan kan die actie of activiteit geen doorgang vinden. Als dat wel zou gebeuren, doet de organisatie niet langer recht aan Open Doors en zou het die naam niet mogen dragen.”

Founding father Sealy Yates

De 7 kernwaarden van Open Doors

Mensen-voor-mensen mensen

We zijn deel van het Lichaam van Christus; 
We zijn mensen-voor-mensen-mensen

“Dat je hier bij ons bent, is meer waard dan je tien beste preken”, vertelde een voorganger toen Anne van der Bijl in zijn beginjaren vervolgde christenen opzocht. ‘Er zijn’ is de grootste bemoediging voor christenen die worden vervolgd om hun geloof.  

Daarom proberen we zoveel mogelijk ons werk in persoon te doen, zodat we een arm om de ander heen kunnen slaan, mensen kunnen bemoedigen en samen kunnen bidden. We werken zoveel mogelijk met lokale medewerkers in landen waar christenvervolging is.  

Ook moedigen we Nederlandse christenen aan om vervolgde christenen op te zoeken door met een groepsreis mee te gaan. Zo geloven we ook dat we in de praktijk brengen wat in 1 Korintiërs 12 naar voren komt: dat we wereldwijd het Lichaam van Christus vormen.  

Vervolgde kerk

We worden gemotiveerd door de vervolgde kerk

Anne van der Bijl startte zijn bediening voor de vervolgde kerk door aansporing vanuit de Bijbeltekst Openbaring 3:2: ‘Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven’.

Ook in andere Bijbelteksten wordt gesproken over vervolging, zoals in Matteüs 5:11: ‘Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten’. En in Matteüs 24:9 zegt de Here Jezus: ‘Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam’.

Hier is waar het bij Open Doors om draait, dat is wat ons motiveert: hen versterken die worden gehaat door de wereld, zodat zij niet ten val komen, hun liefde niet bekoelt en ze standhouden tot het einde.

Twee biddende vrouwen
De Bijbel

We zijn mensen van de Bijbel

Het werk van Open Doors begon met Bijbels smokkelen. Anne van der Bijl was ervan overtuigd dat iedereen toegang moet hebben tot het Woord van God. Niet alleen om de Bijbel te kunnen lezen, maar om de Bijbel te kunnen léven. ‘De Bijbel is het boek dat je moet dóen’, was zijn motto.  

We geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en dus van cruciaal belang voor ons geloof en werk. We zijn een organisatie die wil luisteren naar God en dat doen we door gedisciplineerd Bijbel te lezen, ook met elkaar. Daarom beginnen collega’s van Open Doors Nederland hun dag met een gezamenlijke dagopening, waar bidden en Bijbel lezen centraal staan.  

Inspiratie uit Gods Woord delen we ook graag uit. Daarom is er Bijbelstudiemateriaal met geloofslessen uit de vervolgde kerk.  

Bijbelstudie in de Filipijnen
Gebed

We zijn mensen van gebed

Anne van der Bijl was een man van gebed. Hij bad voordat hij met zijn auto de grens over ging om Bijbels te smokkelen en wist zich gesteund door een team dat in Nederland voor hem bad als hij op reis was. 

Gebed is vanaf het eerste uur vitaal geweest binnen het werk van Open Doors. We geloven dat geen nood te groot en geen vraag te klein is om in gebed aan God voor te leggen. We geloven dat Hij bij machte is om veel meer te doen dan wij kunnen bidden, denken of beseffen.  

Daarom vraagt Open Doors ook in de eerste plaats om gebed voor vervolgde christenen en is dat ook vaak het eerste wat zij zeggen: ‘Bid voor ons’. Met bijvoorbeeld de gebedsapp is een gebed voor de vervolgde kerk gemakkelijk in te passen in je dagelijks leven.  

Gebed gevouwen handen
Geloof

We leven en werken door geloof

In de geschiedenis van Open Doors zijn er talloze situaties en projecten geweest waarbij een groot risico bestond op ontdekking of mislukking. Toch zetten we door als we ervan overtuigd zijn dat het Gods bedoeling is. We doen ons werk in geloof, erop vertrouwend dat de Here God voorziet in de benodigdheden voor duizenden projecten in het veld.  

Door geloof gaan we dan soms zonder formele toestemming landsgrenzen over. Anne van der Bijl deed dat als Gods Smokkelaar. Hij vond dat je dat als christen kon maken. Vandaag vertrouwen we ook op Gods bescherming voor onze organisatie en voor de vele collega’s die zich in moeilijke situaties begeven. We nemen risico’s, omdat er geen geloof is zonder risico’s.  

Kever Anne van der Bijl
Toegewijd aan Jezus

We zijn toegewijd aan Jezus Christus en Zijn bediening

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen’. Aan die grote opdracht uit Matteüs 28:18-19 geven we bij Open Doors gehoor. We volgen geen religie of geloofsbelijdenis, maar zijn toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

We zijn geen traditionele zendingsorganisatie. We planten geen nieuwe kerken en zenden geen evangelisten uit. We zijn ook geen hulporganisatie die enkel gericht is op het verlenen van fysieke hulp. Ons werk is veel meer een aanwezigheidsbediening met lokale kerken in landen waar christenen worden vervolgd. We zijn er en voorzien in middelen die zij nodig hebben om het Evangelie handen en voeten te geven in hun eigen omgeving.  

Het is ook niet ons doel om christenen uit vervolging te halen. Het is onze missie om christenen te versterken op de plek waar ze zijn, zodat zij de Here Jezus kunnen laten zien.  

Kruis katholieke kerk
Gericht op God

We zijn uitsluitend gericht op de eer van God

Iedereen die bij Open Doors werkt, is hierop gericht: alle eer brengen aan God. We zijn blij met complimenten die we ontvangen, met groeiende inkomsten en goede processen. Geen van deze dingen overtreft echter het ultieme feit dat God álle eer toekomt voor alles wat we doen en bereiken.  

We doen ons werk als rentmeester van wie en wat God aan ons heeft toevertrouwd. Daarom meten we succes niet alleen af aan doelstellingen en KPI’s (key performance indicators – om prestaties van de organisatie en teams te meten), maar kijken we ook naar de impact van onze missie op de vervolgde kerk en het welzijn van medewerkers. In het jaarverslag blikken we hier uitgebreid op terug en lees je wat we dankzij de hulp van vele bidders, donateurs, reizigers en andere betrokkenen konden doen voor vervolgde christenen.  

Mensen die God aanbidden in de kerk
Open Doors werknemers in overleg

Kom werken bij Open Doors

Wil jij de vervolgde kerk steunen met je talent? Of het nu is in een betaalde functie, vrijwilligerswerk of stage: jouw inzet is waardevol voor vervolgde christenen. In je werk bij Open Doors geef je handen en voeten aan je geloof en raak je betrokken bij het wereldwijde Lichaam van Christus. Je inspireert mensen om betrokken te zijn bij de vervolgde kerk door bijvoorbeeld content te creëren voor de website […]

Bekijk de vacatures
Kever met koplampen in het bos

Zo begon het werk van Open Doors

Open Doors bestaat bijna 70 jaar. Ontdekken hoe het werk voor de vervolgde kerk in 1955 begon? In onderstaande tijdlijn vind je alle wetenswaardigheden over het ontstaan van Open Doors en hoe de bediening van één man uitgroeide tot een internationale organisatie die werkt in meer dan zestig landen waar christenen worden vervolgd om hun geloof.  Tijdlijn

Lees over de geschiedenis
Open Doors Bezoekerscentrum

Kom langs in het bezoekerscentrum!

Welkom in het Open Doors Bezoekers­centrum! Geïnspireerd worden door de vervolgde kerk? Beleven waar en hoe het werk van Open Doors ooit begon? Kom naar het Open Doors Bezoekerscentrum in Ermelo! Loop rond in het kantoor van ‘Gods smokkelaar’ Anne van der Bijl, de grondlegger van Open Doors. Sluit jezelf voor een paar minuten op in een gevangeniscel om van een medegelovige te horen hoe het is om vast te […]

Boek je ticket(s)
Scroll naar boven