Vietnamese vrouw

Geef met belasting­voordeel

De vervolgde kerk steunen met een belastingvrije donatie? Dat kan door een periodieke schenkingsovereenkomst te ondertekenen. Anders dan bij een gewone gift, leg je bij een periodieke schenking vast dat je over een periode van minimaal vijf jaar elk jaar één vastgesteld bedrag doneert aan Open Doors. 

Zo werkt periodiek schenken  

Je schenkt jaarlijks een vast bedrag aan Open Doors. De hoogte van dit bedrag bepaal je zelf. Of je je periodieke gift jaarlijks in één keer overmaakt of in termijnen bepaal je eveneens zelf. 

Je geeft minimaal vijf jaar achter elkaar hetzelfde bedrag. 

Je vult een periodieke schenkingsovereenkomst in, ondertekent deze en stuurt hem terug naar Open Doors.  

Open Doors verwerkt de overeenkomst, zodat je periodieke schenking is vastgelegd. Je ontvangt een kopie voor je eigen administratie.  

Op de kopie van je periodieke schenkingsovereenkomst vind je een transactienummer, dat je nodig hebt bij het doen van je belastingaangifte. Bewaar dit document dus goed.  

Tussenkomst van een notaris is niet nodig. 

Nalaten aan Open Doors

Wilt u ook na uw overlijden de vervolgde kerk blijven ondersteunen? Met een nalatenschap maakt u het verschil voor uw vervolgde broers en zussen en staan zij er niet alleen voor.

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

2 Korintiërs 9:7

Hoe fiscaal voordelig is dit?  

Open Doors is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft een ANBI-status. Dit betekent dat jouw gift aan Open Doors binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar is. Met een periodieke schenkingsovereenkomst is je gift 100 procent fiscaal aftrekbaar.

Wil je weten om wat voor bedrag het in jouw geval gaat? Met deze speciale calculator bereken je eenvoudig welk voordeel het afsluiten van een periodieke overeenkomst jou oplevert.  

Vrouw ontvangt eten

Veelgestelde vragen

Als ik regelmatig een gift overmaak of een automatische incasso heb vastgelegd, geldt dat dan als periodieke schenking?

Nee. Een periodieke schenking is voor minimaal vijf jaar vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst. Zonder die overeenkomst is je gift niet belastingvrij. Als je regelmatig geeft en je denkt dat voor een periode van vijf jaar voort te zetten, dan is het fiscaal voordelig om er een periodieke schenking van te maken. 

Kan ik mijn periodieke schenking voortijdig (binnen vijf jaar) stopzetten? 

In principe niet. Uiteraard kunnen er zich altijd omstandigheden voordoen waardoor je jouw periodieke schenking voortijdig wilt stopzetten. Bijvoorbeeld als je je baan verliest of door arbeidsongeschiktheid minder gaat werken. Als je binnen de afgesproken periode van vijf jaar stopt met periodiek schenken, dan heeft dit gevolgen voor je belastingaftrek. 

De periodieke schenking stopt sowieso wanneer je overlijdt.  

Kan ik op elk gewenst moment starten met een periodieke schenking?

Ja, je kunt met periodiek schenken beginnen wanneer je wilt. Houd er wel rekening mee dat je in de schenkingsovereenkomst een vast bedrag per kalenderjaar toezegt. Je mag dit bedrag in één keer voldoen, maar kunt het ook spreiden over verschillende maanden. 

Voorbeeld: je wilt 240 euro per jaar schenken. Start je in januari, dan kun je maandelijks 20 euro overmaken of laten incasseren. Start je in september, dan kun je dit bedrag over slechts vier maanden verdelen. Vind je dit niet handig? Zorg dan dat je schenking pas ingaat op 1 januari van het eerstvolgende jaar.
 
Let op: giften die je vóór de ingangsdatum van de periodieke schenkingsovereenkomst hebt gegeven, tellen niet mee in de schenking en zijn dus niet volledig belastingvrij. 

Moet mijn partner de overeenkomst ook ondertekenen?

Ja, als u een partner heeft is dat wettelijk verplicht bij een schenkingsovereenkomst.   

Als ik nu start met periodiek schenken, kan ik de giften die ik hiervoor heb gedaan laten meetellen?

Nee. Giften die je vóór de ingangsdatum van de schenkingsovereenkomst hebt gegeven, tellen niet mee. Dit is een regel van de Belastingdienst.

Wat is het RSIN-nummer van Open Doors? 

Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van Open Doors  is: 2779250. Als je periodiek schenkt aan Open Doors, dan heb je dit nummer nodig bij je belastingaangifte. Ook vermeld je bij je aangifte het unieke transactienummer dat op jouw schenkingsovereenkomst staat. 

Welk voordeel heeft periodiek schenken voor mij?

Open Doors is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat zorgt ervoor dat een gewone gift fiscaal aftrekbaar is, maar niet voor de volle 100 procent. Een periodieke schenking mag je wel volledig aftrekken van je inkomstenbelasting.  

Voor het aftrekken van gewone giften geldt een drempelbedrag, waarna je belastingvoordeel krijgt. Ook geldt er een maximumbedrag. Die twee voorwaarden gelden niet bij periodiek schenken: er is geen minimumbedrag en ook bij grote bedragen blijft je gift belastingvrij.
  
Hoeveel belastingvoordeel je krijgt bij periodiek schenken, hangt onder meer af van je inkomen. Op Schenken.nl vind je een calculator waarmee je jouw voordeel kunt berekenen.  

Welk voordeel heeft periodiek schenken voor Open Doors?

Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Als iemand start met periodiek schenken, kan Open Doors vijf jaar op steun rekenen, die ten goede komt aan je vervolgde broers en zussen. Deze vorm van structurele financiële ondersteuning is erg waardevol. Hiermee waarborg je de voortgang van projecten die Open Doors doet voor vervolgde christenen.
  
Je kunt er bovendien voor kiezen om het belastingvoordeel dat je hebt met je periodieke schenking eveneens te doneren aan Open Doors. Als je dit doet, kunnen we dit bedrag extra inzetten voor de vervolgde kerk. 

Help vandaag nog

Doneer nu!

Met jouw gift steun je vervolgende christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Kever Anne van der Bijl
Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven