Saleh met open handen met een kruisje

De kracht van gebed

‘Bid voor ons als we proberen te leven te midden van al deze moeilijkheden’, vraagt Esther, die met haar man en zoon wordt vervolgd in Myanmar. ‘Ik geloof dat gebed de sleutel is. Het is net zo belangrijk als zuurstof, zonder kunnen we niet ver komen’, zegt Youssef Jakob uit Algerije.

Op de vraag wat vervolgde christenen nodig hebben, klinkt vaak als eerste antwoord: ‘Bid voor ons’. Gebed is het fundament onder het werk van Open Doors.  

Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Hebreeën 4:16

Man die de Bijbel kust

Waarom is gebed zo belangrijk?

In de kernwaarden van Open Doors staat dat we ‘mensen van gebed’ zijn en ‘mensen van de Bijbel’. De Bijbel vormt de leidraad voor het werk voor vervolgde christenen. Als medewerkers van Open Doors geloven we in de kracht die gebed geeft (Jakobus 5:16) en geloven we dat het een manier is om wereldwijd verbonden te zijn als christenen.

Gebed veranderde het verharde hart van Ayuba uit Nigeria en helpt Srijana Magar uit Nepal om vol te houden onder de druk van vervolging. Jouw gebed zorgt ervoor dat vervolgde broers en zussen niet alleen zijn. Het belangrijkste dat jij kunt doen voor de vervolgde kerk is dagelijks bidden, bijvoorbeeld met de gebedsapp

Smokkelaars­gebed

Open Doors-oprichter Anne van der Bijl was een man van gebed. Hij bad tijdens reizen waarop hij Bijbels en christelijke boeken had verstopt in zijn auto voortdurend het ‘smokkelaarsgebed’: “Heer, toen u op aarde was, maakte u blinde ogen ziend. Maak nu deze ziende ogen blind.”

Nog altijd beginnen medewerkers van Open Doors met een gezamenlijke dagopening waarin wordt gebeden voor de werkdag en voor specifieke situaties van vervolgde christenen.  

Anne van der Bijl in zijn auto met Gods smokkelaar
Baher met z'n schaapskudde

De gebedsapp

Dagelijks worden herinnerd om te bidden voor vervolgde christenen? De Open Doors GebedsApp helpt je daarbij. Je ontvangt elke dag een melding met een actueel gebedspunt uit de vervolgde kerk. Laat weten dat je meebidt of zet je eigen gebed in de app.

Elke dag

Verbonden

Actueel

Bid
elke dag!

Waarom zou je bidden voor vervolgde Christenen?

De situatie waarin vervolgde christenen zich bevinden, lijkt vaak uitzichtloos en het voelt misschien als een ver-van-je-bed-show. Toch maakt jouw gebed groot verschil. Voor een broer of zus in Christus die wordt vervolgd én voor jezelf.  
 

1 De bijbel roept op

De Bijbel roept op om voor elkaar te bidden

Als iemand het moeilijk heeft of ziek is, wordt er in Jakobus 5:13-18 opgeroepen om te bidden.

Ook wordt er in Lucas 6:27-28 opgedragen om te bidden voor mensen die je slecht behandelen en hen te zegenen in plaats van te vervloeken.

Meisje met Bijbel in handen
2 Gebed verandert levens

Gebed verandert levens

De Bijbel is daar heel duidelijk over. Het boek Handelingen staat vol met wonderen door gebed. Gebed opende de deuren van de gevangenis waar Paulus en Silas gevangen zaten.

Gebed zorgde ervoor dat de apostelen vrijmoedig van God durfden te getuigen. In datzelfde vertrouwen dat God werkt door gebed kun jij bidden voor vervolgde christenen én hun vervolgers. Want ook de levens van mensen die christenen vervolgen, kan God inbreken.

Het bekendste voorbeeld uit de Bijbel? Paulus, die in zijn jonge jaren christenen haatte, maar later zendeling werd om het goede nieuws te verspreiden.

3 Gebed geeft kracht

Gebed geeft kracht 

‘In mijn nood heb ik geroepen, ‘HEER!’, en de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte’, staat in Psalm 118:5.

Door te bidden vraag je God ook vandaag de dag om vervolgde christenen te antwoorden en hen ruimte geven. Om vol te houden, om troost en kracht te ervaren.

De wetenschap dat er voor hen wordt gebeden, geeft christenen die worden vervolgd eveneens kracht. 

Handen van twee vrouwen
4 Gebed creëert verbinding

In gebed verbind je je met vervolgde christenen

Jij kunt lezen over de ontvoering van christenen in Nigeria, dat christenen zijn vrijgelaten uit de gevangenis in Eritrea of dat christenen in Pakistan smeken om gebed voor hun veiligheid.

Je maakt deel uit van het wereldwijde Lichaam van Christus en bent op die manier verbonden met christenen van over de hele wereld. Dus ook met christenen uit de vervolgde kerk. 

Open Doors Ambassadeurs
5 Gebed verdiept relatie

In gebed verdiep je je relatie met God

Gebed verandert jou. Door regelmatig tijd te nemen om God te danken, situaties waar je je zorgen over maakt voor Zijn troon te brengen en stil te zijn om te horen wat Hij tegen je zegt, verander je vanbinnen. Als mens kunnen we de situatie van veel vervolgde christenen bovendien niet direct praktisch veranderen.

We zijn afhankelijk van God, omdat Hij bij machte is veel meer te doen dan wij kunnen bidden, denken of beseffen (Efeziërs 3:20). Geen grens is voor hem gesloten, geen plek onbereikbaar, geen hart van een vervolger te verhard om daar verandering in te brengen.  

GEmist?

Avond van gebed

Tijdens de laatste Avond van Gebed deelden Narendran, Kavita en Laxman een krachtig getuigenis over de groeiende kerk in India en de heftige strijd die dit oplevert. Net als zij worden dagelijks christenen aangevallen door dorpsgenoten. Ze hebben jouw gebed hard nodig.

Laatste Avond van Gebed gemist? Kijk de livestream terug en bid alsnog mee. 

Gelovige die vanuit-een kerkgebouw naar buiten kijkt

Bidden in de nacht

Eén van de belangrijkste evenementen die Open Doors al meer dan dertig jaar organiseert, is de Nacht van Gebed. Eén nacht niet slapen, maar bidden.

Waarom ’s nachts? Bidden in de nacht heeft een belangrijke reden. Hoe kom je de nacht door als je onterecht vastzit, je geliefden mist en als je niet weet wat je te wachten staat? Hoe is het om wakker te schrikken van elk geluid, bang voor een nieuwe aanval?

Juist op het moment dat vervolgde christenen het heel zwaar hebben, ben jij in gebed met hen verbonden. ’s Nachts bidden is bovendien Bijbels. De Here Jezus trok zich in de nacht terug om te bidden (Lucas 6:12). En toen Petrus gevangen zat, bleef de gemeente waar hij deel van uitmaakte vol vuur voor hem pleiten in gebed (Handelingen 12:5). 

GebedsApp startpagina

Heb jij de GebedsApp al gedownload?

Ontvang elke dag een melding met een gebedspunt uit de vervolgde kerk en bid mee!

Download de app
Avond van Gebed Juli 2024

Avond van Gebed over India

Jouw vervolgde broers en zussen hebben het zwaar. Omring jij hen met gebed? Bid één avond een uur mee met de Avond van Gebed. Zo sta je naast een 12-jarig meisje dat wordt mishandeld door extremisten, tot een Afghaanse christen in de gevangenis. Wil jij meebidden? Meld je dan aan voor de Avond van Gebed op donderdagavond 18 juli. Deze staat in het teken vervolgde christenen in Afghanistan. Meld je […]

Bid je ook mee?
Vervolgde christenen vouwen gezamenlijk de handen

Wekelijkse gebedsnieuwsbrief

Eén keer per week een gebed    Vervolgde christenen hebben jouw gebed keihard nodig. Door te bidden verbind je je met de vervolgde kerk. In gebed strijd je voor hen en pleit je voor hen bij je hemelse Vader. Je handen vouwen en je ogen sluiten kan op elk moment van de dag en op elke plek waar je bent.   Vind je het mooi om elke donderdag te bidden voor […]

Abonneer je nu!
Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven