Vietnamese vrouw

Privacy statement

Open Doors vindt het van groot belang dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Daarom houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Open Doors. 

Verant­woordelijke in de zin van de wet

Open Doors is in de zin van de wet de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat Open Doors de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Verwerking en doeleinden van persoons­gegevens

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt, je aanmeldt in de Open Doors GebedsApp, je aanmeldt via een formulier op onze website, een online donatie doet, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. Open Doors verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 • om contact met je op te kunnen nemen;
 • om je informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (donateurs-)overeenkomsten.

Verder gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van achterban, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Open Doors te vergroten.

Open Doors verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en interactiegegevens (bijvoorbeeld via cookies op de website of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact met ons opneemt).

Open Doors verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ontvangt Open Doors ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Rechts­gronden van de verwerking van persoons­gegevens

Volgens de wetgeving mag Open Doors alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Open Doors hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Open Doors, waarbij wij erop letten dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met het maken van statistieken en segmenten voor het detecteren van en aansluiten op behoeften van donateurs;
 • op basis van verkregen toestemming.

Het aan- en afmelden voor nieuwsbrieven

Open Doors biedt nieuwsbrieven waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over de werkzaamheden van onze organisatie. In de nieuwsbrieven kunnen oproepen gedaan worden voor gebed, financiële of praktische ondersteuning. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt niet aan derden verstrekt.

Uitwisseling van persoons­gegevens

Open Doors deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Open Doors kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Open Doors maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden voor commercieel gebruik (tenzij genoemd in dit Privacy Statement). Open Doors kan jouw (persoons)gegevens met derden delen wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Open Doors verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaar­termijnen

Open Doors bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn, maar ten minste zolang als specifieke regelgeving vereist. 

Beveiliging

Om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Open Doors passende beveiligingstechnologie toe. Open Doors heeft daarnaast organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Website en cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in jouw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen.

Wil je je cookie-instellingen wijzigen, ga dan naar cookiebeheer.

Analytische en prestatie-cookies

We maken gebruik van Google Analytics en Hotjar-cookies om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en in onze gebedsapp. Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De gegevens op gebruikersniveau en gebeurtenisniveau die we via Google Analytics verzamelen, worden maximaal 14 maanden bewaard.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet, waardoor verzamelde informatie niet gedeeld wordt met Google of andere partijen.
 • De functionaliteiten ‘Google Signalen’ en ‘Verbeterde conversies’ zijn standaard uitgezet en worden alleen geactiveerd nadat er toestemming is gegeven voor het plaatsen van advertentiecookies

Social Media en advertentie-cookies

Heb je bij de cookies voorkeuren op onze site ‘Social Media en advertentie’-cookies geaccepteerd, dan worden er naast functionele en analytische cookies ook marketing cookies van Google, Facebook, LinkedIn en MarketingCloud geplaatst, om gebruik te maken van verbeterde metingen die het effect van onze advertenties in kaart brengen en om gebruikers te kunnen voorzien van gepersonaliseerde advertenties.

Wil je meer weten over de privacy voorwaarden die Google, Facebook en LinkedIn in hun advertentiebeleid hanteren? Raadpleeg dan het privacybeleid van GoogleFacebook en LinkedIn op hun eigen websites.

Je kunt in jouw browser cookies trouwens buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor jouw gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde website onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Links naar externe websites

Op de website van Open Doors kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Open Doors behorende, websites. Open Doors kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Open Doors GebedsApp account verwijderen

Wil je jouw Open Doors GebedsApp account (en daarmee alle gegevens van jouw GebedsApp-account) definitief verwijderen? Dan kun je hiervoor op de knop “account verwijderen” in de app klikken of een schriftelijk verzoek indienen via info@opendoors.nl. Vermeld in je e-mail het e-mailadres waarmee je inlogt in de GebedsApp. We zullen je GebedsApp-account dan zo snel mogelijk verwijderen.

Opname telefoon­gesprekken

Open Doors werkt steeds aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer je telefonisch contact opneemt met Open Doors, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainingsdoeleinden. Na gebruik verwijderen wij het opgenomen gesprek.

Jouw privacy rechten

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Open Doors. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Open Doors nog aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0341 – 465000 om jouw verzoek of vragen te bespreken. 

Indien je een schriftelijk verzoek met betrekking tot privacy gerelateerde zaken wil indienen, dan kun je dat richten aan:

Open Doors 
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 47
3850 AA  Ermelo

Je ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord. 

Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van jouw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN en het document identificatienummer onleesbaar maakt.

Indien je een klacht wil indienen, dat kun je dat in eerste instantie bij ons doen op de door jou gewenste manier (telefonisch, per mail, per brief of per contactformulier). Wij proberen dan een zo goed mogelijke oplossing te bieden en onze verwerking waar nodig aan te passen. Indien je daarna van mening bent dat wij geen goede oplossing geboden hebben, heb je het recht een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres. 

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op: 04-06-2024

Open Doors behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. 

Scroll naar boven