Wat is christenvervolging?

Open Doors omschrijft christenvervolging als volgt: ‘het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’.

Hierin onderscheidt Open Doors twee vormen van vervolging, te typeren als ‘verstikken’ (‘squeeze’) en ‘verbrijzelen’ (‘smash’).

Verstikken

Bij deze vorm van vervolging is de druk van overheid, familie, en omgeving op christenen heel groot. Soms lopen ze bijvoorbeeld gevaar wanneer ze een christelijk symbool dragen of binnen het gezin hun geloof belijden. Op school worden kinderen gediscrimineerd omdat hun ouders christen zijn. Of christenen wordt de toegang tot medische zorg ontzegd vanwege hun christen-zijn.

Verbrijzelen

Bij ‘verbrijzelen’ gaat het om geweldsincidenten tegen christenen. Dit zijn de direct zichtbare vormen van vervolging.

Zo zijn er tal van voorbeelden waaruit blijkt dat vervolging het leven voor christenen moeilijk en soms ondraaglijk maakt. Christenvervolging varieert van een vijandige reactie tot moord.

Hoewel ‘verstikken’ minder opvalt voor de buitenwereld, is deze vorm van vervolging voor christenen vaak veel indringender dan geweldsincidenten. Beide vormen zijn verschrikkelijk, maar de eerste is moeilijker te meten.

Wat kun je doen tegen vervolging?

  • Laat zien waar christenen worden vervolgd door de wereldkaart op te hangen in jouw kerk of op je werk. Vraag de poster op A2-formaat aan om op te hangen in jouw kerk. Er is ook een poster op A4-formaat beschikbaar. Het materiaal helpt je om op een laagdrempelige manier het gesprek over christenvervolging aan te gaan met kinderen.
  • Laat je vrienden en familie de test doen op www.aanjoudekeus.nl om bewustwording te creëren over dit thema.
  • Draag bij aan het wereldwijde werk van Open Doors. Jouw hulp is cruciaal voor vervolgde christenen.