Christen­Vervolging

Vervolgd worden omdat je christen bent? Het is voor ruim 365 miljoen christenen in de wereld realiteit. Op zondag naar de kerk kunnen is voor hen niet vanzelfsprekend. Samenkomen met andere christenen voor Bijbelstudie of in de boekwinkel een Bijbel kopen evenmin.  

Er zijn christenen die gevangen zitten, worden gemarteld of door hun familie verbannen zijn om hun geloof in Jezus Christus. Het aantal van 365 miljoen vervolgde christenen is een duizelingwekkend groot getal. Het betekent dat wereldwijd één op de zeven christenen te maken heeft met vervolging.

‘Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.’

Johannes 15:20

ranglijst christenvervolging

Top 5

Elk jaar stelt Open Doors de Ranglijst Christenvervolging samen, een lijst van de 50 landen waar christenen het zwaarst vervolgd worden.

Bekijk de video en ontdek in welke vijf landen je het meest gevaar loopt als je Jezus volgt. 

Verbrande Bijbels

Vervolging in één oogopslag

1 op 0

Christenen wordt vervolgd. Dat zijn er wereldwijd 365 miljoen. 

0

Kerken aangevallen of in brand gestoken. 

0

Christenen vermoord om hun geloof.

Hoe ziet Christen­vervolging eruit?

Christenvervolging: het kan een aanval op je kerk zijn, worden verstoten door je familie of het verbod om als gebedsgroep samen te komen. Open Doors onderscheidt verschillende vormen van vervolging. 

Geweld

Geweld

Geweld tegen christenen is een vorm van vervolging die heel duidelijk zichtbaar is. Van mishandeling van een vrouw in het Midden-Oosten omdat ze christen is geworden tot een schietpartij op kerkleiders in Colombia. En van een terreuraanslag op een kerk in Nigeria tot de executie van christenen in Noord-Korea.  

Geweld komt voor in alle levensterreinen die Open Doors onderzoekt voor de Ranglijst Christenvervolging: van de privésfeer tot in de publieke ruimte.  

Geweld
Persoonlijk Leven

Persoonlijk Leven

Ben je vrij om te kiezen voor Jezus? Mag je een Bijbel in huis hebben of christelijke muziek opzetten? In artikel 18 van de universele verklaring van de rechten van de mens staat dat ieder mens vrij is om een godsdienst of levensovertuiging te kiezen.  

Open Doors onderzoekt hoe het met die vrijheid gesteld is. Zo werd bij Catherine uit Egypte een mes op haar keel gezet omdat ze geen hoofddoek droeg en verklaarde de politie haar belager onschuldig. 

Persoonlijk leven
Familieverband

Familieverband

Mag je je kinderen voorlezen uit de Bijbel? Of beschadig je de eer van je familie door je af te keren van de islam en christen te worden?  

Als je je ergens vrij wilt voelen om je geloof te belijden, dan is dat binnen je gezin of bij anderen die je dierbaar zijn. Pramila uit Nepal kreeg te maken met vervolging door haar familie. ‘Als je de kerk blijft bezoeken, ben je voortaan dood voor ons’, zeiden haar ouders tegen haar.  

kinderbijbel
Gemeenschapsleven

Gemeenschaps­leven

Jij kunt naar elk ziekenhuis voor medische zorg. Je kunt voor je kinderen elke school kiezen. Wat je ook gelooft, niemand kan jou deze rechten afpakken. In landen waar vervolging is, kan het wel gebeuren dat je toegang tot sociale voorzieningen wordt ontzegd vanwege je geloof.  

Dat overkwam Preetha uit India. Zij werd om haar geloof door dronken mannen in elkaar geslagen, maar het eerste ziekenhuis waar ze kwam, weigerde haar te behandelen.   

Gemeenschapsleven in Syrië
Publieke ruimte

Publieke ruimte

Godsdienstvrijheid of de vrijheid om een levensovertuiging te kiezen is in Nederland een groot goed. In de grondwet van Noord-Korea en India staat ook dat er vrijheid van godsdienst is. De praktijk ziet er echter heel anders uit.  

Open Doors onderzoekt het verschil tussen de wet en de dagelijkse werkelijkheid voor christenen. In Laos zou pastor See vrij moeten zijn om het evangelie te verkondigen. Maar hij werd om zijn geloof gedood.  

Bijbel lezen in het openbaar
Kerkelijk leven

Kerkelijk leven

Wist je dat er landen zijn zonder kerkgebouw? En landen waar de Bijbel nog altijd een verboden boek is? De vrijheid om op zondag naar de kerk te gaan of samen Bijbelstudie te doen is niet vanzelfsprekend.  

Deze vorm van vervolging raakt de essentie van het christelijk geloof: samenkomen om kerk te zijn en elkaar op te bouwen met het Woord van God. Voor Azizah uit Iran blijft dit een droom.  

Jarig China ziet kerkgroei niet als cadeau

Waar worden Christenen vervolgd?

De Ranglijst Christenvervolging laat in één oogopslag zien in welke 50 landen christenen het zwaarst worden vervolgd om hun geloof.

Ranglijst Christenvervolging 2024 kaart

De top 5

1

Noord-Korea

2

Somalië

3

Libië

4

Eritrea

5

Jemen

Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.

2 Timoteüs 3:12

Wat kun jij doen?

Versterk de vervolgde kerk

Als Lichaam van Christus zijn we geroepen om één te zijn. Als één lid lijdt, lijden we allemaal mee (1 Korintiërs 12:26). Zet je in voor je broers en zussen die lijden omdat ze Jezus Christus willen volgen. Jouw betrokkenheid en gebed zorgen ervoor dat zij er niet alleen voor staan en standhouden. Kies wat bij jou past om te doen.  

Kom in
actie!

Bid

Bid voor ons’, is het eerste wat vervolgde christenen vragen. Gebed verbindt jou met je geloofsfamilie wereldwijd.  

Geef

Dankzij jouw steun kan Open Doors wereldwijd vervolgde christenen helpen en staan ze niet alleen in vervolging. 

Ga

Stap in de frontlinie. Ga mee op reis naar de vervolgde kerk, bezoek een event of kom naar het Bezoekerscentrum of Smokkelbos.   

Kever Anne van der Bijl
Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven