Wat is christenvervolging?

Wereldwijd worden ruim 360 miljoen christenen vervolgd. Een gigantisch getal, maar… wat ís christenvervolging, hoe ontstaat het en wat kunnen we er tegen doen?

Open Doors omschrijft christenvervolging als volgt: ‘het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. Zodra je niet vrij bent om uit te komen voor je geloof in Jezus Christus, kan dit beschouwd worden als christenvervolging. Is dit erg? Ja. Is het te voorkomen? Nee.

‘Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.’

Johannes 15:20

Dit zegt de Here Jezus in Johannes 15:20 tegen Zijn discipelen. Een boodschap die ook vandaag de dag nog steeds waarheid blijkt.

Soorten vervolging

Open Doors onderscheidt twee vormen van vervolging: verstikken (druk op christenen vanuit de overheid, familie of omgeving) en verbrijzelen (geweldsincidenten tegen christenen).

Hoewel ‘verstikken’ minder opvalt voor de buitenwereld, is deze vorm van vervolging voor christenen vaak veel indringender dan ‘verbrijzelen’. Beide vormen zijn verschrikkelijk, maar de eerste is moeilijker te meten.

Hoe ontstaat christenvervolging?

Open Doors spreekt over verschillende ‘aanjagers van vervolging’, oftewel: verschillende oorzaken van vervolging. Om een voorbeeld te noemen: de regering van een land wil dat haar inwoners één bepaalde religie aangehangen en doet er alles aan om andere religies uit te sluiten (islamitische onderdrukking, dictatoriaal wantrouwen of religieus nationalisme).

Andere voorbeelden zijn: christenen komen uit een stam of gemeenschap waar maar ruimte is voor één religie (tribale vijandigheid) of terroristische groeperingen hebben het speciaal gemunt op christenen (georganiseerde misdaad).

Christenvervolging ontstaat vaak doordat iemand besluit de bekende, algemeen aangehouden paden te verlaten om achter Jezus Christus achter te gaan.

Wat doet Open Doors tegen christenvervolging?

In elk land neemt christenvervolging andere vormen aan. In elke situatie is andere hulp nodig. Open Doors doet verschillende dingen om vervolgde christenen te ondersteunen. Dit doen we meestal in samenwerking met lokale kerken.

Wat Open Doors doet varieert van het verspreiden van Bijbels en christelijke materialen tot het verlenen van noodhulp of het aanbieden van trainingen. Deze trainingen zijn bijvoorbeeld gericht op vrouwen, jongeren of voorgangers. Soms leert Open Doors deze mensen lezen en schrijven of gaat een training over christenvervolging en wat de Bijbel daarover zegt.

Ook in andere gevallen verleent Open Doors via lokale partners hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van christenvervolging. Bijvoorbeeld door ze traumazorg te verlenen, een microkrediet aan te bieden of in juridische processen bij te staan. Bij bijna elk land dat op de Ranglijst Christenvervolging staat wordt verteld wat Open Doors er doet.

Maar niet alleen in het veld komt Open Doors in actie als er christenvervolging is. Wereldwijd roept de organisatie op tot gebed voor vervolgde christenen en probeert de organisatie de “vrije kerk” bewust te maken van christenvervolging en de gevolgen daarvan.

Wat kun jij doen tegen christenvervolging?