Het lichaam van een evangelische voorganger in het zuiden van Laos is eind oktober verminkt teruggevonden. Volgens de politie en nationale kerkleiders is de man gemarteld en op brute wijze vermoord.

Betrokkenen bij het politieonderzoek geven aan dat pastor See vermoord is om zijn geloof. Pastor See was betrokken bij een grote opwekking in de regio. Het toenemende aantal mensen dat zich liet dopen veroorzaakte spanningen in de lokale gemeenschap. In het boeddhistische Laos staat de gemeenschap wantrouwig tegenover het christelijk geloof, dat als westers wordt beschouwd.  

Op 20 oktober werd pastor See verwacht bij een bijeenkomst van Laotiaanse christenen, twee uur rijden van zijn woonplaats. Toen hij daar niet op kwam dagen, werd er een zoekactie opgezet langs de bergpas die hij passeerde en langs omliggende ziekenhuis. Na drie dagen werd zijn ernstig verminkte lichaam gevonden in een greppel in de jungle, met naast hem zijn Bijbel.  Pastor See laat een vrouw en acht kinderen achter.  

Zoals veel Laotianen verdiende See de kost als boer. Hij bekeerde zich tot het christelijk geloof in 2015. De spanning in het dorp liep daarna snel op toen de lokale autoriteiten en politie claimden dat zijn geloof onverenigbaar was met hun traditionele geloof en culturele praktijken. De rechten van zijn familie werden beperkt, bijvoorbeeld door hen de toegang tot de lokale watervoorziening te ontzeggen. In 2018 was See al eens gearresteerd voor het houden van ‘illegale samenkomsten’ op zondagen. Het leidde er zelfs toe dat hij onder druk werd gezet om zijn geloof in Jezus schriftelijk af te zweren. Dat weigerde hij.   

Toenemend gevaar 

De kerk in Laos is groeiende. In 2021 zijn er meer dan zestig kerken gesticht, ondanks de coronabeperkingen. Duizenden mensen lieten zich dopen in deze periode. De groei zorgt er tegelijkertijd voor dat de vervolging toeneemt. Het wantrouwen van de autoriteiten en argwaan bij de lokale gemeenschap zorgen voor extra spanning. Veel voorgangers geven aan dat ze in de gaten worden gehouden door de autoriteiten.  

“We huilen, maar niet als mensen zonder hoop”, zei een van de kerkleiders tegen Open Doors?. “We weten dat we veilig zijn bij Jezus. Aanvallen als op pastor See gebeuren vaker, maar elke keer groeit de kerk. Uiteindelijk kan niets de groei van de kerk tegenhouden.” 

Religieuze vrijheid 

Laos is een socialistische, autoritaire eenpartijstaat, dat grenst aan Thailand, China en Myanmar. De grondwet van Laos garandeert de burgers in artikel 43 het recht om “al dan niet in religies te geloven”. De regering erkent officieel vier godsdiensten – boeddhisme, christendom, islam en het baha’i-geloof – maar geeft de voorkeur aan het boeddhisme.

 Een kleine zestig procent van de circa zeven miljoen Laotianen is boeddhistisch. Het boeddhisme is vaak vermengd met de nog breed aangehangen etnische godsdiensten. Voorouder- en geestenverering zijn daarbij verweven in hun wereldbeeld. Het land kent een kleine groep christenen, dat niet meer dan 2,8 procent van de bevolking omvat. 

Vervolging

Vervolging neemt toe in het land, vooral in het zuiden van het land. Christenen op het platteland worden met argwaan bekeken. Ze worden willekeurig vastgehouden, lastiggevallen en uit hun dorpen gezet, en hun bezittingen worden in beslag genomen omdat zij weigeren hun geloof af te zweren. Lokale ambtenaren sluiten vaak de ogen voor deze misstanden en ontkennen dat christenen worden gediscrimineerd of geweld wordt aangedaan. Laos staat op de 26e plaats van de Ranglijst Christenvervolging.