Kerkgebouw in Aleppo Syrië verwoest door zes raketten tijdens de oorlog

Vormen van christen­vervolging

Christenvervolging is meer dan een aanval op een kerk of een overheid die vijandig staat tegenover christenen. De impact van een wet op de godslastering in Pakistan heeft andere gevolgen op het leven van een christen dan een gelovige die wordt verstoten door zijn familie in Somalië.

Hoe ziet christen-vervolging er uit?

Op veel manieren kan christenen het leven moeilijk of bijna onmogelijk worden gemaakt. Om christenvervolging in een land te meten, brengt Open Doors de vrijheid van godsdienst in kaart op zes punten: de vijf levensterreinen én de mate van geweld tegen christenen

Geweld

Geweld

Geweld doorkruist alle levensgebieden die Open Doors onderzoekt voor de Ranglijst Christenvervolging.

Van jonge vrouwen die worden verkracht om hen openlijk te schande te maken tot aanslagen op kerken: het zijn allemaal vormen van geweld tegen christenen.

Daarom meet Open Doors de geweldsscore van een land apart door het aantal en de ernst van de geweldsincidenten tegen christenen in kaart te brengen.

Kerkgebouw in Aleppo Syrië verwoest door zes raketten tijdens de oorlog
Persoonlijk Leven

Persoonlijk Leven

In de universele verklaring van de rechten van de mens staat in artikel 18 dat ieder mens vrij is zijn eigen godsdienst of levensovertuiging te kiezen.

Op het gebied van persoonlijk leven onderzoekt Open Doors hoe vrij een christen in een land is om zijn geloof te belijden in de privésfeer.

Is er vrijheid om te kiezen voor het christendom? Niet op de Malediven. Dit land eist van haar inwoners dat ze moslim zijn. Moslims die zich bekeren tot het christendom mogen het land niet verlaten.

Officieel kan iemand die zich van de islam afkeert de doodstraf krijgen. Deze mogelijke consequentie zorgt voor enorme druk op christenen op de Malediven en heeft tot gevolg dat ze op vrijwel geen enkele manier voor hun geloof durven uitkomen.   

Aliya, een MBB uit Centraal-Azie, leest haar Bijbel

Andere landen die hoog scoren op geloofsvervolging in de persoonlijke levenssfeer: 

 • Jemen, waar burgers vermoord of gearresteerd worden als bekend wordt dat ze christen zijn.   
 • Algerije, waar vooral christelijke vrouwen extreem kwetsbaar zijn en zij op scholen en universiteiten te maken kunnen krijgen met intimidatie, seksueel geweld en doodsbedreigingen. 
 • Oezbekistan, waar geweld tegen christenen sociaal geaccepteerd is. 
Familieverband

Familieverband

Hoeveel vrijheid is er om je christelijk geloof te praktiseren in je familie? Na vervolging in de persoonlijke levenssfeer is dit het terrein waarin vervolging het meest dichtbij komt.

Vervolging in de familiesfeer gaat ook over de mate van vrijheid om je kinderen een christelijke opvoeding te geven. Mag je hen uit de Bijbel voorlezen? Kunnen ze überhaupt als christen worden geregistreerd, of is elk kind automatisch islamitisch, de enige optie die christelijke ouders in Afghanistan hebben?   

Druk vanuit de familie is ook een probleem voor moslims die zich bekeren tot het christendom. In Somalië bijvoorbeeld. Afvalligheid van de islam is een doodzonde. De islam wordt beschouwd als de hoogste godsdienst. Het kan in de Somalische maatschappij niet bestaan dat je je bekeert tot een ‘lagere religie’ als het christendom.

Ermias leest het kerstverhaal voor aan zijn kinderen

Als uitkomt dat één persoon in een familie christen is, vrezen ook familieleden voor hun leven. Om hun eigen hachje te redden, zijn er families die een christen in hun midden direct aangeven bij de heersende islamitische milities.  

Andere landen die hoog scoren op geloofsvervolging in familieverband: 

 • Noord-Korea, waar familieleden van christenen ook in een strafkamp kunnen belanden en het verboden is kinderen ook maar iets bij te brengen uit de Bijbel. Op school wordt hen geleerd dat ze het tegen de leerkracht moeten zeggen als ze thuis iets zien of horen wat met het christelijk geloof te maken heeft.  
 • Afghanistan, waar de taliban er niet voor terugdeinzen christenen en hun families te doden. 
 • Iran, waar Sahar zonder pardon door haar man op straat werd gezet toen hij ontdekte dat ze christen was geworden.  
Gemeenschapsleven

Gemeenschaps­leven

Heeft je christelijk geloof gevolgen voor je baan, studie, toegang tot medische zorg of voor de manier waarop je je kleedt? Komen er gedwongen huwelijken voor in een land om iemand van het christelijk geloof af te houden?

Op het terrein van gemeenschapsleven wordt gekeken naar de situatie van christenen in dorps- of stamverband. In veel landen schrijft de lokale gemeenschap of de stam waar iemand toe behoort de normen en waarden voor.

Ook op gebied van godsdienst. Wie zich bekeert tot het christendom kan worden uitgesloten van allerlei maatschappelijke voorzieningen en van het gemeenschapsleven an sich. 

Vrouwen putten water bij een open waterput die in 2021 door Open Doors aangelegd is

Dat gebeurt in Saudi-Arabië. Druk op christenen komt van meer kanten dan vanuit de overheid en familie. De heersende opvatting is dat Saudi-Arabië een islamitisch land is, een heilig land zelfs, vanwege de steden Mekka en Medina. Er is geen ruimte voor christenen en overtuigingen die iets anders voorschrijven dan wat in de Koran staat. Geen ramadan vieren of zonder hoofddoek over straat is die landen vragen om problemen. 

Andere landen die hoog scoren op geloofsvervolging in het gemeenschapsleven: 

 • Laos, waar christenen de toegang tot de waterput wordt ontzegd omdat hun bekering wordt gezien als verraad en afwijzing van de gemeenschap.  
 • Eritrea, waar autoriteiten mensen aanmoedigen hun buren te bespioneren en verdachte situaties te melden. 
 • Libië, waar mannen worden ontslagen of niet worden aangenomen als ze christen zijn. 
Publieke ruimte

Publieke ruimte

Overheden, militaire regeringen en aan de staat verbonden organisaties, zoals geheime diensten, spelen vaak een belangrijke rol in de vervolging van christenen. Op het terrein van de publieke ruimte kijken onderzoekers naar hoe godsdienstvrijheid in een land is vastgelegd. Worden christenen gelijk behandeld of is er sprake van intimidatie of discriminatie? Zijn er wetten die godsdienstvrijheid voorschrijven? En hoe werken die in de praktijk? 

Het duidelijkste voorbeeld van hoe groot het verschil kan zijn tussen de wet en het dagelijks leven is te zien in Noord-Korea. Volgens de grondwet is er vrijheid van godsdienst. De realiteit is echter dat er jacht wordt gemaakt op christenen.

Er is in de Noord-Koreaanse maatschappij geen plaats voor christenen. Als een christen wordt ontdekt, kan hij meteen worden gedood of naar een werkkamp wordt gestuurd. Familieleden wacht eenzelfde lot.  

Chandra Kumar wordt gearresteerd met de handen gebonden op zijn rug

Andere landen die hoog scoren op geloofsvervolging in de publieke ruimte:  

 • Nigeria, waar Precious werd ontvoerd door mannen van Boko Haram die zich voordeden als soldaten van de regering.  
 • India, waar wettelijk gezien godsdienstvrijheid is, terwijl er in sommige deelstaten anti-bekeringswetten gelden om te voorkomen dat hindoes zich bekeren tot het christendom.  
 • Turkmenistan, een totalitaire natie waar christenen continu in de gaten worden gehouden door de overheid.
Kerkelijk leven

Kerkelijk leven

Is er vrijheid om een kerk te stichten en deze wettelijk te laten erkennen? Zijn religieuze ceremonies en activiteiten toegestaan? Beschermt de overheid kerken en samenkomsten of vormt deze juist een bedreiging voor christenen? Op het terrein van kerkelijk leven gaat het ook over de beschikbaarheid van Bijbels en christelijke boeken. Kunnen deze openlijk worden verspreid en zijn ze verkrijgbaar in winkels?  

Samenkomen is essentieel voor christenen. In artikel 18 van de universele verklaring van de rechten van de mens gaat het over het recht op een persoonlijke overtuiging en de vrijheid een godsdienst of levensovertuiging te kiezen. Maar het gaat over meer. Het artikel schrijft ook voor dat je hier in zowel persoonlijk als in gemeenschapsverband handen en voeten aan mag geven. Bijvoorbeeld door het samenkomen in een eredienst.  

Portret van Father Fadi bij zijn klooster

In Iran kan dat niet. De overheid voert intensief campagne tegen christenen die Farsi spreken, de Iraanse taal. Dat zijn veelal christenen met een moslimachtergrond. Iran heeft ook een Assyrische en Armeense christelijke gemeenschap. Christenen uit deze gemeenschappen mogen samenkomen, maar ze worden gezien als tweederangsburgers. Ze mogen geen samenkomsten organiseren in de Iraanse taal en het is verboden christenen met een moslimachtergrond uit te nodigen voor hun kerkdiensten.  

Andere landen die hoog scoren op geloofsvervolging in het kerkelijk leven: 

 • Eritrea, waar sommige kerken zijn toegestaan, maar deze staan onder streng toezicht. Christenen die buiten deze kerken samenkomen, worden vaak voor lange tijd gevangen gezet, onder erbarmelijke omstandigheden.  
 • Soedan, waar moslims zonder moeite de benodigde papieren krijgen om een moskee te bouwen, maar christenen geen toestemming krijgen om een kerk te stichten.  
 • Vietnam, waar Xuan in het geheim evangeliseert, omdat hij gevaar loopt vanwege anti-communistische activiteiten opgepakt te worden. 

Wat doet Open Doors met deze informatie?

Open Doors onderzoekt elk jaar de situatie van christenen in de wereld om op basis van die informatie de Ranglijst Christenvervolging samen te stellen. Voor elke categorie kan een land maximaal 16,7 punten scoren. Deze punten worden bij elkaar opgeteld.

De score die daar uitkomt, bepaalt de positie van een land op de Ranglijst Christenvervolging. Een land kan maximaal 100 punten ‘scoren’ (zes keer 16,7 punten; vijf keer voor de levensgebieden, één keer voor geweld).

Noord-Korea, dat op nummer 1 van de Ranglijst Christenvervolging staat, heeft 96 punten, Turkije, dat op plek 50 staat, scoort 64 punten. 

Vervolging in één oogopslag

1 op 0

christenen wordt wereldwijd vervolgd.

0

kerken aangevallen of in brand gestoken.

0

christenen vermoord om hun geloof.

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

Spreuken 31:8

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Scroll naar boven