Voor het eerst sinds jaren staat Afghanistan op de eerste plaats in de Ranglijst Christenvervolging. Het afgelopen jaar rukten de taliban op, de hoofdstad werd veroverd en veel inwoners ontvluchtten het land. Vrijheden voor Afghanen zijn verder ingeperkt. Voor christenen was er voor de komst van de taliban al geen enkele vorm van vrijheid. Naast vervolging door de overheid, vormen nu ook radicaalislamitische groeperingen een extreme bedreiging.

De situatie voor christenen

Alle Afghaanse christenen hebben een islamitische achtergrond. Zij houden hun nieuwe geloof geheim, omdat het als een grote schande wordt gezien je af te keren van de islam. Op bekering tot het christendom staat de doodstraf. De taliban controleren alles en iedereen, en maken jacht op christenen. Hierdoor is de kans groot dat hun geloof wordt ontdekt.

Het is onmogelijk om openlijk als christen te leven in Afghanistan. Na de machtsovername van de taliban is het nog gevaarlijker voor christenen; strengislamitische regels worden ingevoerd en gehandhaafd. Christelijke bekeerlingen hebben geen andere keuze dan te gehoorzamen en een dubbelleven te leiden.

Wordt hun geheim ontdekt? Dan is de kans groot dat ze door de islamitische familie en dorpsgenoten worden verstoten of gedood. Wie zich van de islam bekeert tot een ander geloof, krijgt het stempel ‘krankzinnig’. Regelmatig belanden christenen om die reden in een psychiatrische instelling.

Ontmoet Sharifullah

“Jezus is tot ons gekomen door dromen. Hij heeft in het verborgene tot ons gesproken. Dat is een deur die geopend is, en die nooit meer gesloten kan worden.”

Sharifullah is een Afghaanse geheime gelovige, hij wijdt zijn leven aan de Here God en ontfermt zich over de mensen om hem heen.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Voorbeelden van vervolging

  • Zabi was actief op het gebied van mensenrechten en is christen. Ze is daarom een doelwit voor de taliban. Vijf jaar geleden martelden en vermoordden de taliban haar vader vanwege zijn christelijk geloof. Ze ontvluchtte het land, maar voelt zich nog altijd niet veilig.
  • “De namen van sommige gelovigen zijn bekend binnen hun gemeenschap, mensen weten af van hun bekering tot het christelijk geloof. Op afvalligheid staat de doodstraf. De taliban voeren deze straffen ook uit”, zegt Hamid.

Wat doet Open Doors?

Open Doors roept christenen wereldwijd op om te bidden voor Afghaanse christenen.

Gebedspunten

  • Bid om Gods bescherming van alle Afghanen in deze uitzichtloze situatie.
  • Bid voor toegang tot de vluchtelingenkampen; in de praktijk is dat niet makkelijk. Voedsel importeren in deze landen kost tijd en geduld door de bureaucratische processen.
  • Bid om wijsheid, vrede en leiding van de Here God voor Afghaanse christenen. Hun leven loopt gevaar nu de taliban aan de macht zijn.

* Schuilnaam 

Ga verder naar het land op de 2de plaats: Noord-Korea.