Al jaren staat Afghanistan op de tweede plaats in de Ranglijst Christenvervolging, vlak achter koploper Noord-Korea. De mate van vervolging is in beide landen bijna even zwaar te noemen, al zijn de manieren van onderdrukking heel verschillend. In Afghanistan vervolgt niet alleen de overheid christenen. Naast de gewelddadige aanwezigheid van IS en de taliban vormt ook de nabije omgeving een bedreiging voor christenen.

De situatie voor christenen

Alle Afghaanse christenen hebben een islamitische achtergrond. Zij dragen hun nieuwe geloof niet openlijk uit omdat het als een grote schande wordt gezien je af te keren van de islam. Op bekering tot het christendom staat dan ook de doodstraf. Dat is de reden dat christenen hun geloof vaak angstvallig verborgen houden; als ze ontdekt worden, moeten ze het land ontvluchten, anders wacht hen de dood.

In Afghanistan draait een groot deel van het familieleven om ‘eer’. De familie van een christen doet er dan ook alles aan om die ‘eer’ te redden door de bekeerling uit hun leven te schrappen. Zowel radicale islamitische groeperingen als familieleden kennen dan geen medelijden.

Wie zich van de islam bekeert tot een ander geloof, krijgt het stempel ‘krankzinnig’. Regelmatig belanden christenen om die reden in een psychiatrische instelling.

Ontmoet een geheime gelovige

‘Hoe wij dag na dag overleven weet de Here God alleen. Hij weet waarom Hij zo goed is om bij ons te komen wonen. Maar we zijn moe van alle ellende die we elke dag om ons heen zien.’

Geheime gelovige

Voorbeelden van vervolging

  • Door de opmars van de taliban in augustus 2021, is het lot van Afghanen (en christenen in het bijzonder) opnieuw zeer onzeker.
  • In 2020 zijn geen buitenlandse christelijke hulpverleners vermoord. Vermoedelijk verlieten velen het land voor hun veiligheid.
  • Omdat Afghaanse christenen zelden in de openbaarheid treden, noemen wij hier geen persoonlijke voorbeelden van vervolging.

Wat doet Open Doors?

Via lokale partners ondersteunt Open Doors christenen in de Golfregio, onder meer door:

  • bemoediging en pastorale zorg
  • distributie van christelijke boeken en andere materialen
  • sociaaleconomische projecten om hen aan werk en inkomen te helpen.
  • bemoediging en pastorale zorg
  • distributie van christelijke boeken en andere materialen
  • sociaaleconomische projecten om hen aan werk en inkomen te helpen.

Bekijk het land op de 1e plaats: Noord-Korea.

Ga verder naar het land op de 3e plaats: Somalië.