Christen in India

India is een van de grootste en dichtstbevolkte landen ter wereld. Volgens de grondwet van India is het land een seculiere staat met godsdienstvrijheid voor haar burgers. Maar in werkelijkheid is dat heel anders. In meerdere staten worden christenen hevig vervolgd en is er absoluut geen vrijheid om te geloven in Jezus.

Waarom worden christenen in India vervolgd?

Sinds premier Modi aan de macht is in India, is de situatie voor christenen in delen van het land verslechterd. De Hindutva-ideologie wordt steeds meer gepromoot, met name door radicale hindoes. Volgens deze leer is een echte Indiër een hindoe. Christenen, moslims en alle andere religieuze minderheden hebben een geloof met ‘vreemde wortels’ en moeten verdreven worden.  

Radicale hindoes verenigen zich in groepen en lijken steeds meer macht te krijgen. Om India te zuiveren van andere godsdiensten, worden in steeds meer staten antibekeringswetten ingevoerd. Dit is een wet die moet voorkomen dat hindoes zich onder dwang tot andere religies bekeren. In werkelijkheid worden deze wetten vaak misbruikt als excuus om christenen lastig te vallen tijdens kerkdiensten en te intimideren als ze noodhulp verlenen.  

In verschillende delen van het land gebruiken hindoe-extremisten extreem geweld. Het lijkt erop dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan. Vrijheid van godsdienst? Daarvan is op veel plekken geen sprake.  

Hoe is het leven voor christenen in India?

In India is er een grote kloof tussen arm en rijk. Christenen behoren vaak tot de armste groep, en worden behandeld als tweederangsburger. De haat tegen christenen is zo groot, dat er valse beschuldigingen en roddels over hen worden verspreid. Dit heeft als gevolg dat christenen argwanend worden bekeken, op straat worden uitgescholden of geslagen en minder kans hebben op een baan.  

De strategie die hindoe-extremisten gebruiken is vernuftig. Om angst te zaaien onder christenen, richten ze zich op kerkleiders. Niet alleen voorgangers hebben te maken met gewelddadige aanvallen, ook hun vrouwen en kinderen moeten vrezen voor hun leven. Dominee-zijn is dan ook het gevaarlijkste beroep in het land. 

Ontmoet een anonieme christen

“De christelijke gemeenschap in India wordt bedreigd. Dominees worden aangevallen en vals beschuldigd dat ze mensen aanzetten tot bekering. Veel christenen leven in angst.”

Anonieme christen in India

Vervolging vanuit verschillende hoeken 

Christenvervolging in India is complex. Vooral christenen die eerst hindoe waren, hebben het zwaar. Vrijwel dagelijks worden zij onder druk gezet om terug te keren naar het hindoeïsme. Dit gebeurt vanuit verschillende hoeken: door familieleden, buren en autoriteiten.  Hierbij worden ze vaak fysiek aangevallen en soms zelfs gedood.

Wat de situatie in India ingewikkelder maakt zijn de etnische spanningen tussen verschillende stammen. Zo kwam in mei 2023 een stammenconflict in de deelstaat Manipur tot een bloedige uitbarsting. Meer dan 124 mensen kwamen om het leven.

Ook christenen met een islamitische achtergrond hebben geregeld te maken met geweld en discriminatie. Niet alleen in stedelijke gebieden, maar ook op het platteland worden christenen in de gaten gehouden. Wanneer ze openlijk spreken over hun geloof in Jezus, dan riskeren ze mishandeling of zelfs moord. Een andere groep die het moeilijk heeft zijn de Rohingya-christenen. Het kleine aantal christenen binnen deze etnische minderheid zijn dubbel kwetsbaar voor discriminatie en vervolging. Veel christelijke Rohingya proberen daarom het land te ontvluchten.  

Wat doet Open Doors?

Open Doors werkt samen met lokale partners om vervolgde christenen in India te versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door:

  • verspreiden van Bijbels  
  • noodhulp voor slachtoffers van extreem geweld 
  • initiatieven die de economische situatie van christenen verbeteren   
  • training om te leren omgaan met vervolging 
Kaart van India

Mate van vervolging

Extreem
Geweld 99%
Persoonlijk leven 73%
Familieverband 75%
Gemeenschapsleven 80%
Publieke ruimte 89%
Kerkelijk leven 79%

Soorten vervolging

  • religieus nationalisme  
  • overheidswantrouwen  
  • tribale en etnische vijandigheid 

Over India

Regio
Azië

Hoofdreligie
Hindoeïsme

Christelijke bevolking
71.120.000 (5,0%)

Leider
Premier Narenda Modi

Meer lezen?

Asha* en haar man zijn een voorgangersechtpaar in India. Ze worden regelmatig belaagd en bedreigd ‘Ik vraag me af waarom we zoveel ontberingen moeten doorstaan.’   

Met 17 euro krijgt één gelovige een noodhulppakket

Help Indiase christenen met een noodhulppakket

Christenen in India wordt de mond gesnoerd, geweld neemt dramatisch toe. Aanvallen op huizen, winkels en zelfs hele gezinnen. Er is grote behoefte aan voedsel, kleding en medicijnen! Sta jij naast Narendran, Kavita en miljoenen andere christenen?

Bid voor hen en steun hen met een noodhulppakket!

Bid voor India

Blijf bidden voor je vervolgde broers en zussen in India. Jouw gebed geeft hen kracht!   

Hemelse Vader, help onze vervolgde broers en zussen in India om sterk te staan in hun geloof en op U te vertrouwen. Dat ze Uw liefde mogen weerspiegelen aan de mensen in hun omgeving. Breng een omkeer in de harten van de radicale hindoes die christenen haten. Bescherm de voorgangers en hun gezinnen die hun leven riskeren om U te dienen. Vervang leugens en discriminatie door Uw waarheid en gerechtigheid. Uw Koninkrijk zal komen, Uw wil zal geschieden. In Jezus’ naam. Amen.  

Nieuws uit India

Zingende christenen in Manipur 8 mei 2024

Bij verkiezingen India neemt geweld tegen christenen toe

India kiest een nieuw parlement. De stembusstrijd gaat gepaard met geweld tegen minderheden, onder wie veel christenen.

Lees meer
In Manipur slaan christenen op de vlucht voor geweld 11 maart 2024

Druk op Indiase christenen neemt toe

In sommige Indiase deelstaten neemt de druk op christenen toe. Met valse aantijgingen wordt hun vrijheid om te geloven steeds verder ingeperkt.

Lees meer
Pastoor Manipur 11 augustus 2023

‘Het ruikt naar bloed in Manipur’

De etnische spanningen in de Indiase deelstaat Manipur blijven oplopen. Hindoe-extremisten trainen jongeren om wapens te gebruiken. Een begrafenisceremonie voor christelijke slachtoffers zorgt voor escalatie van geweld en aanvallen. Langdurige spanningen tussen de Meitei-meerderheid en de Kuki-stam in Manipur kwamen begin mei tot een bloedige uitbarsting. Het geweld brak uit toen de noordoostelijke deelstaat besloot de Meitei meer land, rechten en voordelen te geven en de Kuki-stam van hun voorouderlijk […]

Lees meer

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Scroll naar boven