Vervolgde Christenen houden een kerkdienst in een golfplaten kerk

Wat is Christen­vervolging?

Als je niet vrij bent om je geloof in Jezus Christus te belijden, dan ziet Open Doors dit als christenvervolging. Wereldwijd worden christenen onderdrukt, gevangengezet of zelfs vermoord. Enkel en alleen omdat ze geloven in de Here Jezus.

Open Doors omschrijft christenvervolging als: ‘het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. Dat loopt uiteen van christenen die als tweederangsburger worden gezien in Pakistan tot het blokkeren van online samenkomsten van christenen in China. En van het binnenvallen van huiskerken en arresteren van christenen in Iran tot het geweld van guerrilla’s tegen christenen in Colombia.  

Door wie worden christenen vervolgd?

Waar christenvervolging vandaan komt, verschilt per land. Open Doors spreekt van verschillende ‘aanjagers’ van vervolging. Soms wil de regering van een land dat de bevolking één godsdienst of filosofie aanhangt en wordt iedereen met een andere geloofsovertuiging vervolgd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de totalitaire dictatuur Noord-Korea, waar de opvattingen van Kim Jong-un leidend zijn. Dictatoriale paranoia is dan de aanjager van christenvervolging. In andere landen jaagt islamitisch extremisme christenvervolging aan, zoals in Jemen, de Centraal-Afrikaanse Republiek of Nigeria.  

Christenvervolging kan dus variëren van discriminatie en buitensluiting tot moord. Kort gezegd zijn er twee vormen van christenvervolging:   

  • Verstikken, waarbij de druk van de overheid, familie of naaste omgeving van een christen zo groot is dat er geen enkele ruimte is om het christelijk geloof te belijden. Christenen wordt dan bijvoorbeeld toegang tot medische zorg ontzegd of kinderen worden op school achtergesteld omdat ze uit een christelijk gezin komen.  
  • Verbrijzelen, waarbij in één klap christenen grof geweld wordt aangedaan. Het gaat dan om marteling en (zelfmoord)aanslagen op christenen.  

De verstikkende vorm van christenvervolging valt minder op voor de buitenwereld, maar is minstens zo heftig en indringend als geweldsincidenten dat kunnen zijn.  

Verbrande Bijbels

Vervolging in één oogopslag

1 op 0

Christenen wordt wereldwijd vervolgd

1 op 0

Christenen wordt
vervolgd in Afrika

2 op 0

Christenen worden
vervolgd in Azië

Waar lijden christenen om hun geloof?

Jaarlijks brengt Open Doors de Ranglijst Christenvervolging uit met daarop vijftig landen in de wereld waar christenen het zwaarst worden vervolgd om hun geloof. Om die lijst samen te stellen, heeft Open Doors een eigen onderzoeksafdeling. Deze brengt op basis van uitgebreid onderzoek in kaart hoeveel vrijheid christenen hebben om hun geloof te belijden op vijf terreinen van het leven. Daarnaast kijken zij naar hoeveel geweldsincidenten er zijn geweest tegen christenen.

Open Doors werkt al bijna zeventig jaar in landen waar christenen worden vervolgd. In veel landen hebben we netwerken opgebouwd van kerken, groepen gelovigen of kerkleiders en predikanten waardoor we weten hoe de situatie van christenen is.

Wil Open Doors christen­vervolging stoppen? 

Vanuit menselijk perspectief gezien zouden we christenvervolging willen stoppen. Een einde willen maken aan het lijden van christenen onder verdrukking, buitensluiting en geweld. In de Bijbel staat echter dat vervolging bij het leven van een christen hoort. ‘Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen’, zegt de Here Jezus zelf in Johannes 15:20. Dat betekent niet dat Open Doors christenvervolging zomaar laat gebeuren.

We geloven dat we wereldwijd één kerk zijn en laten ons leiden door de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 12:26: Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee. Ook volgen we de roeping van Anne van der Bijl, die in 1955 begon met het werk van Open Doors. Openbaring 3:2 was zijn inspiratiebron om zich te gaan inzetten voor de vervolgde kerk: Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven. Dat is onze en jouw verantwoordelijkheid, kom in beweging! 

Ranglijst Christenvervolging 2024 kaart

De top 5

1

Noord-Korea

2

Somalië

3

Libië

4

Eritrea

5

Jemen

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Scroll naar boven