Anne van der Bijl (1928) is de oprichter van Open Doors. Internationaal werd hij bekend onder de naam Brother Andrew. Hij kreeg de bijnaam ‘Gods Smuggler’ (Gods smokkelaar) omdat hij wereldwijd Bijbels smokkelde naar landen waar de Bijbel een verboden boek is.

Anne werd in 1955 door God geroepen om zich te gaan inzetten voor vervolgde christenen. De Bijbeltekst Openbaring 3:2 werd daarin leidend voor hem: ‘Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven’.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

In Memoriam-magazine

Ter nagedachtenis aan Anne van der Bijl hebben we een In Memoriam-magazine over onze oprichter uitgebracht. Donateurs hebben dit extra magazine begin november via de post ontvangen gelijktijdig met de meest recente uitgave van het reguliere Open Doors Magazine.

Hebt u het In Memoriam-magazine over Anne van der Bijl niet ontvangen of wilt u dat digitaal als naslagwerk bewaren?

Anne van der Bijl - In memoriam magazine

Onmogelijk als uitdaging

Anne van der Bijl laat zich in zijn missie voor de vervolgde kerk door niets en niemand tegenhouden. Als hij hoort dat iets ‘onmogelijk’ is, dan wordt hij juist gemotiveerd om de handen uit de mouwen te steken.

Zo worden er in één nacht 1 miljoen Bijbels in het diepste geheim met een sleepboot in China afgeleverd, deelt Anne Bijbels uit in Saudi-Arabië en is hij vastbesloten om leiders van terreurorganisaties over Jezus Christus te vertellen.

Teken het online
condoleanceregister

Laat een bericht achter

Levenslessen van Anne
in je e-mailbox ontvangen?

Schrijf je in!

Reacties op het overlijden


“Als ik aan Anne van der Bijl denk, dan komen er twee dingen in mijn gedachten: in de eerste plaats was hij een pionier die altijd op zoek was naar nieuwe en unieke kansen. Ten tweede: hij was een profeet. Hoe vaak heeft hij geen dingen gezegd die ik op dat moment nog niet kon plaatsen, maar waarvan jaren later bleek dat Anne ver voor iedereen uitliep qua ideeën en gedachten.

Anne hield ervan om bijzondere dingen te doen, die vaak zelfs onmogelijk leken. Als een project mógelijk was, had hij er geen interesse voor. Dat kan iedereen doen, zou hij zeggen. Als hij daarentegen het woord ‘ónmogelijk’ hoorde, dan werd hij enthousiast.”

Johan Companjen – voormalig internationaal directeur Open Doors  

Johan Companjen


“De beste manier waarop ik Anne van der Bijl kan omschrijven is door middel van de titel van een Bijbels dagboek dat Anne meer dan vijftig jaar lang dagelijks gebruikte: ‘Geheel voor Hem’ van Oswald Chambers. Deze titel typeert Anne omdat dit is wat hij iedere dag bad tot God: ‘God, ik wil vandaag alles wat ik ben en alles wat ik heb, geven voor U’.

Anne heeft me ook talloze keren verteld wat er op zijn grafsteen moet komen te staan: ‘Hij deed wat hij niet kon’. Daarmee bedoelde Anne dat hij heel vaak lichamelijke of psychische weerstand ervaarde, maar zich daardoor niet liet tegenhouden om toch weer op reis te gaan en de vervolgde kerk te dienen. Hij ging, keer op keer, omdat hij er zo naar verlangde om alles voor God te mogen geven. Zo gaf hij het uiterste van zichzelf voor zijn Heer.”

Ron van der Spoel – dominee

Ron van der Spoel

Veelgestelde vragen rondom overlijden Anne van der Bijl

 • Hoe gaat Open Doors verder na het overlijden van Anne van der Bijl?  

  Uiteraard zullen we Anne van der Bijl erg missen. Hij was het die met de Bijbeltekst uit Openbaring 3:2 geroepen werd tot het werk voor de vervolgde kerk, dat later uitgroeide tot de organisatie Open Doors. Zijn gedachtegoed leeft voort in de kernwaarden die Open Doors hanteert. Daarin staat bijvoorbeeld dat we mensen van de Bijbel zijn en mensen van gebed. Gebed is nog altijd een van de voornaamste pijlers waar het werk van Open Doors op drijft.

 • Is er een condoleanceregister dat ik kan tekenen?  

  U kunt uw medeleven betuigen door het plaatsen van een bericht in het online condoleanceregister.

 • Is er een mogelijkheid tot het condoleren van de familie?

  Het condoleancemoment vindt op verzoek van de familie van Anne van der Bijl in besloten kring plaats. U bent enkel welkom als u een persoonlijke uitnodiging ontvangt voor de uitvaart of het condoleren.

  De familie stelt het erg op prijs als u het online condoleanceregister wilt tekenen om uw medeleven te betuigen.

 • Kan ik de begrafenis van Anne van der Bijl bijwonen? 

  De begrafenis van Anne van der Bijl vindt plaats in besloten kring. Deze kring bestaat uit familie, vrienden en andere dierbaren van Anne van der Bijl. Genodigden voor de uitvaart ontvangen op persoonlijke titel een uitnodiging. Op uitdrukkelijk verzoek van de familie is het alleen toegestaan om de begrafenis bij te wonen als u een persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen.

  Wilt u laten weten wat Anne van der Bijl voor u heeft betekend? Laat een bericht achter in het online condoleanceregister.

 • Kan ik een kaart sturen naar de familie?

  Uiteraard. Om uw medeleven te betuigen, kunt u post voor de familie en nabestaanden van Anne van der Bijl sturen naar het adres van Open Doors:
  Postbus 47
  3850 AA Ermelo

  Vanuit ons kantoor wordt uw kaart of brief doorgestuurd naar de familie.

 • Waar wordt Anne van der Bijl begraven?

  Anne van der Bijl wordt begraven in Ermelo. Houdt u er rekening mee dat de dankdienst voor zijn leven en de teraardebestelling op uitdrukkelijk verzoek van de familie in besloten kring plaatsvinden. Ik hoop dat u hier begrip voor hebt en deze keuze respecteert.

  U kunt uw medeleven betuigen door het tekenen van het online condoleanceregister.

  Wordt uw vraag met bovenstaande informatie niet beantwoord? Neem contact met Open Doors op via info@opendoors.nl of 0341-465 000.

 • Wie neemt het werk van Anne van der Bijl over nu hij er niet meer is?

  Anne van der Bijl verdween de laatste jaren vanwege zijn hoge leeftijd meer naar de achtergrond. Hij was steeds minder actief betrokken bij het werk voor vervolgde christenen. Alle kantoren van Open Doors opereren zelfstandig en hebben een eigen directeur die de dagelijkse leiding heeft.

  Typerend voor Anne was zijn bereidheid om verantwoordelijkheid over te dragen. Al in de jaren ’80 gaf hij het bestuurlijke stokje over. Er kwamen mensen aan het roer die het werk verder konden uitbouwen, geïnspireerd door het werk van Anne en zijn principes. Anne was zich er ook van bewust dat hij anderen nodig had om het wereldwijde werk voor de vervolgde kerk te doen. Diep verankerd in de huidige organisatie zit de motivatie om samen te werken met andere stichtingen en partners.