Kever Anne van der Bijl

Biografie Anne van der bijl

Anne van der Bijl reist in 1955 als jonge zendeling met een delegatie vanuit Nederland naar een communistisch jongerencongres in de Poolse hoofdstad Warschau. Daar treft hij een kerk in nood aan achter het IJzeren Gordijn, vragend om Bijbels. Brother Andrew, de naam die hij internationaal krijgt, leegt er zijn koffer met christelijke boeken. 

In onderstaande tijdlijn ontdek je hoe die eenmansmissie van Anne van der Bijl uitgroeide tot Open Doors, een organisatie waar nu wereldwijd meer dan 1.400 medewerkers zich inzetten om de vervolgde kerk in meer dan zestig landen te versterken.  

1928

Anne van der Bijl wordt geboren

Hij groeit op in een christelijk gezin in het Noord-Hollandse dorp Sint Pancras. Hij doorloopt de lagere school. Na de Duitse invasie in 1940 volgt Anne nog twee jaar onderwijs aan de Ambachtsschool. 

1942

Aan het werk als smid

Na zijn opleiding als machinebankwerker op de Ambachtsschool gaat Anne aan de slag in smederij IJspeert in Alkmaar waar zijn vader ook werkzaam is.

1946

Anne meldt zich bij het Nederlandse leger

Hij wordt uitgezonden naar Indonesië. Een schotwond in zijn enkel maakt een vroegtijdig einde aan zijn carrière als soldaat. “Daar heb ik eigenlijk het begin van mijn bekering meegemaakt”, zei Anne daarover. “Ik vroeg aan mijn favoriete verpleegster, non Patricia, hoe het toch kon dat ze altijd vrolijk was en meer deed dan ze moest doen. Toen ging haar gezicht nog meer stralen en ze zei: ‘Anne, dat komt door de liefde van Christus’. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik een persoonlijk getuigenis hoorde.” 

Anne in het leger
1949

Aan het werk in de chocoladefabriek

Tijdens zijn tijd als medewerker in de chocoladefabriek Ringers in Alkmaar, leert Anne zijn vrouw Corry kennen, de vrouw die later zijn echtgenote wordt. Pas na zijn Bijbelschoolopleiding beginnen ze een relatie. 

1953

Naar de Bijbelschool in Glasgow

Anne volgt de zendingsbijbelschool van de WEC (Worldwide Evangelisation Crusade) in Glasgow, Schotland.

1955

Met een communistische jeugdgroep naar Polen

Alleen met een groep als deze kan Anne van der Bijl naar Oost-Europa reizen. Hij ontdekt in Polen de nood van de kerk. Aan de hand van de tekst uit Openbaring 3:2 voelt hij de roeping om zich in te gaan zetten voor christenen die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt: ‘Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven’. 

1957

Eerste reis naar de Sovjet-Unie

Anne vertrekt naar Moskou in een Volkswagen Kever, de auto die vervolgens decennialang het beeldmerk van Open Doors is. Een replica van deze auto kun je nu nog zien in het Open Doors Bezoekerscentrum.  

Kever Anne van der Bijl
1958

Anne trouwt met Corry

Anne van der Bijl treedt in het huwelijk met Corry Vermeer. Samen krijgen zij 5 kinderen. 

1965

Eerste reis naar China

Het blikveld verruimt zich van de communistische landen achter het IJzeren Gordijn nu ook naar China. Daar is sprake van een ‘bamboegordijn’ waarachter christenen lijden. Gelovigen hebben het daar minstens zo zwaar als in Oost-Europa. Anne slaagt er dit jaar nog niet in contact te leggen met Chinese christenen.

Anne-bij-de-Chinese-muur
1966

Verhuizing naar Ermelo

Anne van der Bijl verhuist met zijn gezin naar Ermelo. Daar heeft hij op zolder zijn eerste kantoor en de eerste medewerkers gaan hem helpen in zijn bediening om de vervolgde kerk te versterken.  

1967

God’s Smuggler komt uit

Het boek wordt op verzoek van Anne van der Bijl niet in het Nederlands uitgegeven. De voornaamste reden is dat hij zijn gezin wil beschermen. Ook vindt hij dat hem geen heldenstatus toegedicht moet worden. “Ik hoef niet op een voetstuk te worden geplaatst, ik ben maar een gewone man”, zegt hij daarover. Pas na zijn overlijden verschijnt de Nederlandstalige versie: Gods Smokkelaar. 

1967

Reis naar Saoedi-Arabië

Anne deelt er Bijbels uit. Het is waarschijnlijk de eerste en de laatste keer dat iemand wegkomt met het openlijk uitdelen van Bijbels in Saoedi-Arabië

1967

Met Corrie ten Boom op reis

Samen met evangeliste Corrie ten Boom reist Anne van der Bijl een maand door het door oorlog verscheurde Vietnam. Corrie ten Boom was een verzetsstrijdster en overleefde een strafkamp in de Tweede Wereldoorlog. Zij reisde net als Anne van der Bijl de wereld over om het evangelie te verkondigen. De twee raakten goed bevriend.  

1968

Anne reist tegen de stroom in

Russische tanks verstoren de ‘Praagse lente’, een periode waarin het toenmalige Tsjechoslowakije door hervormingen meer vrijheid krijgt. Terwijl door die inmenging van Rusland een stroom vluchtelingen het land wil verlaten, reist Anne juist tegen die stroom in. Hij wil christenen ter plaatse bemoedigen en deelt Russische Bijbels uit aan de bezetter. 

1975

Love China

Anne verlangt ernaar mensen bij elkaar te brengen die serieus geïnteresseerd zijn om het communistische China te bereiken met het evangelie. In de Filipijnse hoofdstad Manila komen meer dan 400 zendingswerkers bij elkaar. Veel van hen zijn China uitgezet.  

Experts in die tijd zeggen dat het uitgesloten is om weer in China aan het werk te gaan. Uitspraken als deze werken voor Anne juist als katalysator. Volgens Anne is dit het juiste moment om in China aan de slag te gaan. Hij krijgt gelijk. Binnen een jaar overlijdt Mao Zedong waardoor het merendeel van de deelnemers aan de conferentie aan het werk gaat in China. 

Anne van der Bijl spreekt tijdens Love China
1975

Reizen naar het Midden-Oosten

“Omdat het wereldconflict zich in de eindtijd zal toespitsen op Israël en de landen daar omheen”, is de motivatie van Anne van der Bijl voor die nieuwe bestemming. Tot in de jaren ’90 reist hij gemiddeld twee keer per jaar naar landen in die regio. Anne maakt er vrienden en deelt Bijbels uit aan mensen uit alle geledingen in het conflict.

1976

Boek over smokkelen 

Anne van der Bijl schrijft het boek De ethiek van het smokkelen. Mag je de wet overtreden als christen? Anne vindt van wel. In dit boek legt hij uit waarom het vanuit christelijk perspectief te verantwoorden is om Bijbels te smokkelen. 

1977

Op de dodenlijst van Idi Amin

Anne van der Bijl reist naar Oeganda om daar de kerk te steunen ten tijde van dictator Idi Amin. Amin is in die periode bezig met zuiveringsacties in zijn land. Na terugkeer in Nederland ontdekt Anne dat zijn naam voorkomt op een lijst van personen die Amin wilde laten arresteren en executeren. Een jaar later organiseert Open Doors in Malawi de conferentie ‘Love Africa’, eenzelfde soort bijeenkomst als eerder in China. 

1980

Ontmoeting Yasser Arafat

Anne van der Bijl overhandigt de Palestijnse leider Yasser Arafat een Bijbel en spreekt met hem over Jezus Christus. 

Anne en Arafat
1980

Opkomst van de islam

In het huisblad dat Open Doors verspreidt onder donateurs, nu beter bekend als het Open Doors Magazine, schrijft Anne van der Bijl dat binnen tien jaar de islam een grotere bedreiging gaat vormen voor christenen dan het communisme ooit is geweest. Hij krijgt gelijk: decennia later lijden vele christenen wereldwijd onder islamitisch extremisme.

1981

Project Parel

Sleepboot Michael levert in één nacht één miljoen Bijbels af op een strand in China. Duizenden lokale christenen zorgen ervoor dat de Bijbels verder het land in komen. Time Magazine noemt Project Parel het meest dappere zendingsproject tot dan toe uitgevoerd. “Ik ben blij dat we dit konden doen”, zegt Anne van der Bijl erover. “Het is ons gelukt, maar het lukte ons omdat we het in Jezus’ naam deden.”

1985

Uitbreiding naar Latijns-Amerika

Het werk dat Anne van der Bijl in zijn eentje begon, wordt uitgebreid naar Latijns-Amerika. Met ‘Project Kruisvuur’ worden vijf miljoen christelijke boeken uitgedeeld en duizenden jongeren ontvangen een training om te leren hun geloof uit te dragen.

1990

Naar Rusland

Open Doors schenkt officieel één miljoen nieuwe-testamenten aan de Russisch Orthodoxe Kerk. Anne van der Bijl levert de eerste exemplaren af. Hij geeft er een exemplaar van God’s Smuggler bij met de woorden: “Ik hoop nu dat de tijd van smokkelen voorbij is”.

Een-Miljoen-bijbels-voor-Rusland
1991

Boek ‘En God bedacht zich’

In het boek En God bedacht zich bepleit Anne van der Bijl de kracht van gebed. “De macht van biddende christenen is enorm. De loop van de geschiedenis wordt erdoor gekeerd”, is te lezen op de flaptekst. En God bedacht zich wordt een bestseller.

1993

Bijbel in het Albanees

Een mijlpaal voor het land Albanië, dat in 1967 door Enver Hoxha wordt uitgeroepen tot atheïstische natie. De plechtigheid waarbij Anne van der Bijl de complete Bijbel in de Albanese taal aanbiedt aan de president van het land vindt plaats in het Internationaal Cultureel Centrum in Tirana. Oorspronkelijk werd dit gebouwd ter nagedachtenis aan Hoxha. 

Anne-in-Albanie-1933
1994

Koninklijke onderscheiding

Uit handen van de burgemeester van Harderwijk ontvangt Anne van der Bijl een koninklijke onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje-Nassau) voor zijn jarenlange werk. Naar eigen zeggen is Anne van der Bijl zelf het meest trots op de titel ‘bloedbroeder’ die hij kreeg van een stam Apache-indianen in de jaren ’80. Als onderdeel van de ceremonie gaven de indianen hem een naam die betekent: ‘Hij die door barrières heen breekt’. 

1994

Evangeliseren in Pakistan

De Pakistaanse Kerk mag eigenlijk niet openlijk evangeliseren, maar Anne van der Bijl houdt een vijfdaagse evangelisatiecampagne in het Kadaffi-stadion. De christenen zijn verbaasd over deze campagne en duizenden bezoekers komen op de manifestatie af. Anne krijgt in de jaren daarna een bijzondere band met Pakistan. Hij raakt er goed bevriend met christelijke kerkleiders, maar spreekt ook met talibanleiders en andere hooggeplaatste islamitische geestelijken over zijn geloof in Jezus Christus. 

Anne-in-Pakistan-Kaddafi-stadion
1994

Iraanse kerkleiders vermoord

Kerkleider Haik Hovsepian, een goede vriend van Anne van der Bijl, wordt vermoord in Iran nadat hij actie heeft gevoerd voor zijn collega Mehdi Dibaj. Dibaj is een ex-moslim die ter dood is veroordeeld. Dibaj komt vrij, maar wordt een aantal maanden later vermoord, evenals Tateos Michaëlian. Michaëlian volgde Hovsepian op als voorzitter van de Raad van Protestantse Predikanten in Iran en moest die daad met de dood bekopen. In de islamitische republiek Iran is tot op de dag van vandaag geen plek voor christenen. 

1996

Boek ‘De Roeping’

De Roeping is het feitelijke vervolg op God’s Smuggler. In dat boek doet Anne uit de doeken waarom hij juist níet wachtte op een roeping, maar vertelt hij aan de hand van zijn reizen naar onder meer China, Saoedi-Arabië en Cuba hoe hij het werk van Open Doors simpelweg vormgaf door ‘te gaan’. Open Doors begon in de jaren ’90 ook met het organiseren van groepsreizen naar de vervolgde kerk, om meer mensen aan te sporen dat idee van Anne van der Bijl handen en voeten te geven. 

1997

Religious liberty award

Voor zijn inzet voor de vrijheid van godsdienst ontvangt Anne van der Bijl de religious liberty award, een internationale prijs van de World Evangelical Alliance.

1999

Werken in Noord-Korea

Het werk van Open Doors breidt zich uit naar Noord-Korea, het land dat inmiddels al jarenlang nummer 1 staat op de Ranglijst Christenvervolging. Het werk van Open Doors in het meest gesloten land ter wereld begint met het verspreiden van 10.000 Bijbels.

2001

Wapens ruilen voor een Bijbel

Anne van der Bijl reist naar Zuid-Amerika. Daar ontmoet hij de leiders van de Colombiaanse rebellengroep AUC (Autodefensas de Colombia) en roept hen op de wapens neer te leggen. In minder dan een jaar tijd verruilen 15.000 strijders van AUC hun wapen voor een Bijbel.

2002

Nieuw logo

Anne van der Bijl begint het werk voor vervolgde christenen onder de naam stichting ‘De Akker is de Wereld’. Daarna draagt de organisatie nog een tijd de naam ‘Kruistochten’ voor de Engelse naam ‘Open Doors’ wordt doorgevoerd. “Onze organisatie heet ‘Open Doors’ omdat we geloven dat elke deur open is, overal en altijd. Dat geloof ik. Letterlijk. Elke deur is open om binnen te gaan om Christus bekend te maken, zolang je bereid bent om te gaan en je geen zorgen maakt of je wel terugkomt”, is de overtuiging van Anne. 

De ichthus, het visje, verwijst naar het herkenningsteken dat christenen in de Romeinse tijd gebruikten, toen er ook sprake was van grote vervolging. Ichthus is een letterwoord, gevormd naar de beginletters van de Griekse woorden ‘Ièsous Christos Theou Uios Sotèr’, wat betekent: Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Het is dus een beknopte geloofsbelijdenis. Het prikkeldraad in het logo van Open Doors symboliseert de vervolging vandaag de dag. 

2004

Boek ‘Een leger van licht’

Anne van der Bijl reist veel naar het Midden-Oosten. In het boek Een leger van licht vertelt de oprichter van Open Doors over het werk dat hij in de decennia ervoor in de regio heeft gedaan en wat hem ertoe drijft juist daar te willen zijn. Hij beschrijft in dit boek ook verschillende ontmoetingen met religieuze leiders van moslimgroeperingen, zoals sjeik Yassin, de oprichter van Hamas.

Anne-met-sjeik-Yassin
2005

50 jaar Open Doors

Op de jaarlijkse Open Doors-dag zijn meer dan 6.000 mensen aanwezig om terug te blikken op de afgelopen decennia waarin het werk van Anne van der Bijl uitgroeide tot een internationale organisatie. Dit jubileum vormt de start van een langdurige gebedsactie voor Noord-Korea. Drie jaar lang bidden zo’n 3.000 Nederlandse christenen dagelijks voor hun geloofsgenoten in het meest gesloten land ter wereld.

2006

In actie voor Eritrea

Er wordt een zeecontainer neergezet bij de Eritrese ambassade in Den Haag. Medewerkers van Open Doors overhandigen 60.000 handtekeningen aan de ambassadeur om te pleiten voor de vrijlating van ruim 2.000 christenen in Eritrea. Christenen zitten er onder erbarmelijke omstandigheden gevangen, bijvoorbeeld in zeecontainers. 

2008

80ste verjaardag

Anne van der Bijl wordt 80 jaar. Het boek Geheime Gelovigen verschijnt. Hierin schrijft Anne over zijn ontmoetingen met christenen in islamitische landen die niet openlijk voor hun geloof uit kunnen komen, omdat dat te gevaarlijk is. Ook biedt Anne in zijn boek handreikingen over hoe westerse christenen kunnen omgaan met moslims.

2010

Boek ‘Ontwapenend gebed’

Anne van der Bijl laat in het boek Ontwapenend Gebed zien hoe belangrijk het voor vervolgde christenen is om te bidden. Ook daagt hij lezers uit om zelf aan de slag te gaan met gebed

2011

Minder in het openbaar

Vanwege zijn hoge leeftijd – hij is inmiddels 83 jaar – verschijnt Anne van der Bijl steeds minder in het openbaar. Nog slechts een enkele keer per jaar spreekt hij in een kerk of geeft hij een interview. Hij reist ook minder, maar meldt nog wel op elke Open Doors-dag steevast dat zijn koffers alweer klaar staan. Pakistan is dan nog hoofdzakelijk zijn reisbestemming.

Anne van der Bijl met gevouwen handen
2011

Boek ‘Nee, niet naar Ninevé’

In zijn boeken blijft Anne van der Bijl westerse christenen uitdagen om in actie te komen. Anne put uit het verhaal van Jona, die weigerde gehoorzaam te zijn aan de oproep van God. Anne is radicaal als het gaat om actie ondernemen: “Je moet initiatief durven nemen. Het wordt pas gevaarlijk als je níets doet.” 

2012

Samenwerking met de 4e Musketier

Open Doors organiseert in samenwerking met mannenbeweging de 4e Musketier de eerste Muskathlon voor de vervolgde kerk. Deelnemers werven 10.000 euro aan fondsen voor de vervolgde kerk en lopen een halve of een hele marathon, mountainbiken 120 kilometer of wandelen 60 kilometer. 

Als Anne van der Bijl jonger was geweest, had hij absoluut mee willen doen. Hij was een hardloper. “Ik denk dat de reden dat ik goed kon hardlopen was dat ik zo’n rotjochie was. Ze probeerden me altijd te pakken en ik moest hard lopen om uit de klauwen van mijn belagers te blijven, op de lagere school al”, vertelt hij in dat jaar op 84-jarige leeftijd in een interview. 

In de jaren daarna worden er Muskathlons gehouden voor vervolgde christenen in onder meer Israël, Irak en Kenia. Elk jaar zijn er nieuwe deelnemers die deze onvergetelijke geloofsuitdaging aangaan. In 2024 organiseert Open Doors Muskathlons in Colombia en Zuid-Korea.  

2013

Boek ‘Heb het lef’

Opnieuw brengt Anne van der Bijl een prikkelend boek uit met lessen uit de Bijbel. Deze keer haalt hij inspiratie uit de strijd die David aanging met de reus Goliat. Anne daagt de lezer uit om vandaag de dag de ‘reuzen’ in je leven tegemoet te treden.

2014

Boek ‘Exodus’

In dit boek duikt Anne van der Bijl in het leven van Mozes. In Exodus staan vijftig korte overdenkingen aan de hand van het Bijbelboek Exodus.

2015

60 jaar Open Doors

De campagne Wees wakker! wordt gelanceerd. De campagnenaam is afgeleid van de Bijbeltekst waardoor Anne van der Bijl in 1955 ervoer dat hij zich moest gaan inzetten voor vervolgde christenen. Die Bijbeltekst staat in Openbaring 3:2: ‘Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven’. Het is de laatste keer dat Anne van der Bijl zich op het podium als spreker laat zien.

2018

Overlijden Corry van der Bijl

De vrouw van Anne van der Bijl overlijdt. Ze bleef veelal op de achtergrond. Anne en Corry waren 59 jaar getrouwd.

2018

Nog één keer naar Pakistan

De dan 90-jarige Anne van der Bijl heeft een bijzondere band opgebouwd met de christelijke gemeenschap in het islamitische land. Hij reist niet veel meer, maar zijn broers en zussen in Pakistan wil hij blijven opzoeken. “We willen weten wat God aan het doen is in Pakistan. We weten dat de duivel veel doet, maar daar blijven we niet bij stilstaan. We willen vieren wat God onder ons doet”, zegt Anne. “We voelen ons één met jullie. Als we teruggaan naar ons eigen land, zullen we absoluut jullie verhaal vertellen.”

Anne in Pakistan
2019

Boek Bouwen in een verscheurde wereld

De thema’s die Anne van der Bijl in zijn boeken aansnijdt, blijven actueel. Daarom geeft Open Doors het boek Bouwen in een verscheurde wereld opnieuw uit. Anne beschrijft aan de hand van het Bijbelboek Nehemia hoe riskant het kan zijn om vragen te stellen over hoe het gaat met je omgeving. Het kan volgens Anne zomaar zijn dat daardoor je roeping duidelijk wordt… Ben je dan bereid te gaan ‘bouwen’?

2019

Op de Open Doors-dag

Hij spreekt al jaren niet meer vanaf het podium, maar toch probeert Anne van der Bijl de jaarlijkse Open Doors-dag te bezoeken. Dit jaar wordt vanaf het podium toegesproken door Open Doors-directeur Maarten Dees, die hem bedankt voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de vervolgde kerk.

2020

Hulp aan miljoenen christenen

Het werk dat Anne van der Bijl begon, bereikt inmiddels talloze mensen wereldwijd. Waar Anne van der Bijl zijn missie 65 jaar eerder startte door christenen op te zoeken door naar hen toe te reizen, gebeurt dat vandaag de dag nog steeds. Als dat onmogelijk is omdat christenen afgelegen wonen of de situatie te gevaarlijk is, biedt online hulpverlening tegenwoordig ook uitkomst. Een kleine 4 miljoen mensen ontvangen op deze manier hulp.

2022

Overlijden Anne van der Bijl

Op 27 september 2022 overlijdt Bijbelsmokkelaar en grondlegger van Open Doors, Anne van der Bijl. Hij is 94 jaar geworden. Hoewel hij al lang niet meer betrokken is bij de dagelijkse werkzaamheden, leeft zijn gedachtegoed voort binnen Open Doors. Hij was een man van gebed en nog altijd beginnen medewerkers van Open Doors hun werkdag door te bidden voor de vervolgde kerk en voor elkaar. Samen met internationale leiders stelde Anne van der Bijl zeven kernwaarden op, die de basis vormen onder het werk dat Open Doors voor vervolgde christenen doet. 

2023

Boek ‘Strijdvaardig’

Auteur Al Janssen, met wie Anne van der Bijl al eerder boeken schreef, bundelde en bewerkte in het boek Strijdvaardig Bijbelstudies van de hand van Anne van der Bijl. Aan de hand van de levens, woorden en daden van David, Elia, Jona, Mozes en Gideon leer je hoe je strijdvaardig kunt worden en dienstbaar aan God en mensen, in een wereld die vijandig is. Zoals Anne zou zeggen: “Is het niet hoog tijd dat wij als christenen ons opnieuw bewust worden van de strijd die zich afspeelt in de geestelijke wereld en waaruit elk conflict op aarde voortvloeit?”  

‘Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven’

Openbaring 3:2

Boeken van Anne

Geïnspireerd worden door het leven van Anne van der Bijl? In zijn boeken vertelt hij over zijn ontmoetingen met vervolgde christenen en daagt hij je met lessen uit de Bijbel uit in jouw eigen geloofsleven!  

Ook leuk als cadeau!

Cover Gods smokkelaar

Anne van der Bijl

Gods Smokkelaar

In ‘Gods smokkelaar’ lees je het bijzondere verhaal van Anne van der Bijl. Hij vertelt hoe hij opgroeide in een klein dorp, maar door Gods stem te volgen op de meest onverwachte plekken terechtkwam.

Strijdvaardig boekcover

Anne van der Bijl

Strijdvaardig

Aan de hand van de levens, woorden en daden van deze van David, Elia, Jona, Mozes en Gideon leren we hoe we strijdvaardig kunnen worden, dienstbaar aan God en mensen, in een vijandige wereld.

Boekcover Als je leven je lief is

Anne van der Bijl

Als je leven je lief is

Christenen hebben een vijand, en die vijand vecht niet volgens de regels. De vraag is: wat is er voor nodig om de meedogenloze strijd om de ziel van de mens te winnen?

Open Doors-dag

zaterdag 19 oktober

Open Doors-dag 2024

Scroll naar boven