Wie was Anne van der Bijl?

Anne van der Bijl (1928) verwierf bekendheid als God’s Smuggler (Gods smokkelaar), omdat hij Bijbels smokkelde naar landen waar de Bijbel een verboden boek was. Internationaal werd hij bekend onder de naam ‘Brother Andrew’. Anne werd in 1955 door God geroepen zich te gaan inzetten voor vervolgde christenen. De Bijbeltekst Openbaring 3:2 werd daarin leidend voor hem: ‘Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven’.

In september 2022 overleed Anne van der Bijl op 94-jarige leeftijd. Uiteraard zullen we hem erg missen. Het werk dat hij begon gaat via collega’s wereldwijd onverminderd door. Al vanaf de jaren ’80 gaf Anne van der Bijl het bestuurlijke stokje over en verzamelde hij mensen mensen die het werk verder kunnen uitbouwen. Zijn gedachtegoed zit diep verankerd in onze organisatie en wij gaan door met het ondersteunen van en opkomen voor vervolgde christenen.

Anne van der Bijl is een inspiratiebron geworden voor vele mensen wereldwijd. Op deze pagina vertellen we graag meer over zijn leven en de avonturen die hij daarin beleefde.

Van Polen naar China en het Midden-Oosten

Anne reisde de hele wereld over om vervolgde christenen op te zoeken, Bijbels te brengen en voor hen te pleiten bij overheden en regeringsleiders. Zijn eerste reis maakte hij naar het toen nog communistische Polen. Daar ontdekte hij dat christenen zaten te springen om Bijbels. Hij leegde er zijn koffer met christelijke boeken: het nederige begin van Open Doors. Het werk breidde zich uit naar vele landen waar christenen worden vervolgd: van China en andere landen in Azië naar Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Van 1 man naar 1.400 medewerkers

Anne begon het werk voor de vervolgde kerk in zijn eentje, maar inmiddels werken wereldwijd meer dan 1.400 medewerkers samen om vervolgde christenen te steunen. In landen als Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten wordt gevraagd om gebedgiften en betrokkenheid bij vervolgde christenen. In landen waar vervolging plaatsvindt, zorgen we dat christenen hulp krijgen. Per jaar worden ruim twee miljoen bijbels en christelijke boeken verspreid, ontvangen ruim 500.000 kerkleiders een training en meer dan 300.000 christenen ontvangen praktische hulp.

Onmogelijk als uitdaging

Anne van der Bijl was een man die vaak tegen de stroom inzwom. Als hij hoorde dat iets ‘onmogelijk’ was, dan werd hij juist gemotiveerd om de handen uit de mouwen te steken. Zo werden er in één nacht 1 miljoen Bijbels in het diepste geheim met een sleepboot in China afgeleverd, deelde Anne Bijbels uit in Saudi-Arabië en was hij vastbesloten om leiders van terreurorganisaties over Jezus Christus te vertellen.

De kracht van gebed

Anne was een man van gebed. Hij bad tijdens reizen waarop hij Bijbels en christelijke boeken had verstopt in zijn auto voortdurend het ‘smokkelaarsgebed’: “Heer, toen u op aarde was, maakte u blinde ogen ziend. Maak nu deze ziende ogen blind.” Vandaag de dag beginnen medewerkers van Open Doors hun werkdag nog altijd in een gezamenlijke dagopening waarin gebed centraal staat. Gebed is ook het eerste waar Open Doors om vraagt als je betrokken wilt raken bij de vervolgde kerk.

Leider uit de vervolgde kerk

De laatste jaren trok Anne van der Bijl zich steeds meer terug uit Open Doors. Zijn passie om vervolgde christenen bij te staan bleef onveranderd groot. Hoewel hij door zijn hoge leeftijd minder kon reizen, meldde hij tijdens de jaarlijkse Open Doors-dag steevast dat hij zijn koffers alweer had klaarstonden om naar Pakistan te reizen. Het internationaal leiderschap van Open Doors is op dit moment in handen van Dan Ole Shani uit Kenia. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Open Doors dat er een leider is aangesteld uit een land met een vervolgde kerk.