Wie is God’s Smuggler?

Anne van der Bijl reist in 1955 als jonge zendeling met een delegatie vanuit Nederland naar een communistisch jongerencongres in de Poolse hoofdstad Warschau. Daar treft hij een kerk in nood aan achter het IJzeren Gordijn, vragend om Bijbels. ‘Brother Andrew’, de naam die hij internationaal krijgt, leegt er zijn koffer met christelijke boeken.

Die eenmansmissie is het begin van Open Doors, een organisatie waar nu wereldwijd meer dan 1.400 medewerkers zich inzetten om de vervolgde kerk in meer dan zestig landen te versterken.

1928 Anne van der Bijl wordt geboren

Hij groeit op in een christelijk gezin in het Noord-Hollandse dorp Sint Pancras. Hij doorloopt de lagere school. Na de Duitse invasie in 1940 volgt Anne nog twee jaar onderwijs aan de Ambachtsschool tot 1942. Hij werkt na zijn opleiding als machinebankwerker tot en met 1946 in de smederij IJspeert in Alkmaar waar zijn vader ook werkzaam is.

1942-1946 Anne gaat na zijn opleiding aan het werk op de Ambachtsschool

Anne werkt na zijn opleiding als machinebankwerker op de Ambachtsschool in de smederij IJspeert in Alkmaar waar zijn vader ook werkzaam is.

1946 Anne meldt zich bij het Nederlandse leger

Hij wordt uitgezonden naar Indonesië. Een schotwond in zijn enkel maakt een vroegtijdig einde aan zijn carrière als soldaat. “Daar heb ik eigenlijk het begin van mijn bekering meegemaakt”, zei Anne daarover. “Ik vroeg aan mijn favoriete verpleegster, non Patricia, hoe het toch kon dat ze altijd vrolijk was en meer deed dan ze moest doen. Toen ging haar gezicht nog meer stralen en ze zei: ‘Anne, dat komt door de liefde van Christus’. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik een persoonlijk getuigenis hoorde.”

1946 Anne in het leger

1949-1953 Anne werkt in de chocoladefabriek in Alkmaar

Anne werkt in de chocoladefabriek Ringers in Alkmaar, waar hij zijn aanstaande vrouw Corry leert kennen. Pas na zijn Bijbelschoolopleiding krijgen zij een relatie.

1953-1955 Anne volgt opleiding aan de zendingsbijbelschool in Glasgow

Anne gaat naar de zendingsbijbelschool van de WEC in Glasgow, Schotland.

1955 Anne reist met een communistische jeugdgroep naar Polen

Dat is de enige manier waarop hij naar Oost-Europa kan reizen. Anne ontdekt in Polen de nood van de kerk. Aan de hand van de tekst uit Openbaring 3:2 voelt hij de roeping om zich in te gaan zetten voor christenen die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt: “Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven.”

1957 De eerste reis naar de Sovjet-Unie

Anne vertrekt naar Moskou in een Volkswagen Kever, de auto die vervolgens decennialang het beeldmerk van Open Doors is. Een jaar later trouwen Anne en Corry. Samen krijgen zij vijf kinderen.

1957 Kever

1958 Anne trouwt met Corry

Anne trouwt met Corry Vermeer. Samen krijgen zij 5 kinderen.

1965 Anne reist voor het eerst naar China

Er is meer dan christenvervolging achter het IJzeren Gordijn. In China lijden christenen ook achter het ‘bamboegordijn’. Anne slaagt er dit jaar nog niet in contact te leggen met Chinese christenen.

1965 Anne van der Bijl bij de Chinese muur

1966 Anne verhuist naar Ermelo

Anne verhuist naar Ermelo waar hij voor het eerst een kantoor op zolder heeft en ook de eerste medewerkers.

1967 De Engelstalige autobiografie ‘God’s Smuggler’ verschijnt

In het boek schrijft Anne over gevaarlijke smokkeloperaties, sores met geheime diensten en zijn moedige beslissing om radicaal te leven voor Jezus Christus. ‘God’s Smuggler’ gaat meer dan 10 miljoen keer over de toonbank in meer dan 35 talen.

Het boek wordt op verzoek van Anne nooit in het Nederlands uitgegeven. De voornaamste reden is dat hij zijn gezin wil beschermen. Ook vindt hij dat hem geen heldenstatus toegedicht moet worden. “Ik hoef niet op een voetstuk te worden geplaatst, ik ben maar een gewone man”, zegt hij daarover.


1967 Anne maakt zijn eerste reis naar Saudi-Arabië

Hij deelt bijbels uit. “Het was waarschijnlijk de eerste en de laatste keer dat iemand wegkwam met het openlijk uitdelen van bijbels in Saudi-Arabië.”

1967/1968 Anne reist met Corrie door Vietnam

Samen met Corrie ten Boom reist Anne een maand door het door oorlog verscheurde Vietnam.

1968 Anne reist tegen de stroom in

Russische tanks verstoren de ‘Praagse lente’, een periode waarin het toenmalige Tsjechoslowakije door hervormingen meer vrijheid krijgt. Terwijl door die inmenging van Rusland een stroom vluchtelingen het land wil verlaten, reist Anne juist tegen die stroom in. Hij wil christenen ter plaatse bemoedigen en deelt Russische Bijbels uit aan de bezetter.

1975 Het ‘Love China-congres’ vindt plaats

Anne verlangt ernaar mensen bij elkaar te brengen die serieus geïnteresseerd zijn om het communistische China te bereiken met het evangelie. In de Filipijnse hoofdstad Manila komen meer dan 400 zendingswerkers bij elkaar. Veel van hen waren China uitgezet. Experts in die tijd zeggen dat het uitgesloten is om weer in China aan het werk te gaan.

Uitspraken als deze werken voor Anne juist als katalysator. Volgens Anne is dit het juiste moment om in China aan de slag te gaan. Hij krijgt gelijk. Binnen een jaar overlijdt Mao Zedong waardoor het merendeel van de deelnemers aan de conferentie aan het werk gaat in China.

1975 Love China

1975 Anne start met reizen naar het Midden-Oosten

“Omdat het wereldconflict zich in de eindtijd zal toespitsen op Israël en de landen daar omheen”, is zijn reden. Tot in de jaren ’90 reist hij gemiddeld twee keer per jaar naar landen in die regio. Anne maakt er vrienden en deelt Bijbels uit aan mensen uit alle geledingen in het conflict.

1977 Anne op de dodenlijst van Idi Amin

Anne reist naar Oeganda om daar de kerk te steunen ten tijde van dictator Idi Amin. Amin was bezig met zuiveringsacties in zijn land. Na terugkeer in Nederland ontdekt Anne dat zijn naam voorkomt op een lijst van personen die Amin wilde laten arresteren en executeren. Een jaar later organiseerde Open Doors in Malawi de ‘Love Africa-conferentie’, eenzelfde soort bijeenkomst als eerder in China.

1980 Anne ontmoet de Palestijnse leider Yasser Arafat

Anne overhandigt hem een Bijbel en spreekt met hem over Jezus Christus.

1980 Anne van der Bijl en Arafat

1980 Anne schrijft over de opkomst van islam

In het huisblad dat Open Doors verspreidt onder donateurs schrijft Anne dat binnen tien jaar de islam een grotere bedreiging gaat vormen voor christenen dan het communisme ooit is geweest. Hij krijgt gelijk: decennia later lijden vele christenen wereldwijd onder islamitisch extremisme.

1981 ‘Project Parel’: Eén miljoen Bijbels voor China

Sleepboot Michael levert in één nacht één miljoen Bijbels af op een strand. Duizenden Chinese christenen zorgen ervoor dat de bijbels verder het land in komen. Time Magazine noemde de operatie het meest dappere zendingsproject tot dan toe uitgevoerd. “Ik ben blij dat we dit konden doen”, zegt Anne erover. “Het is ons gelukt, maar het lukte ons omdat we het in Jezus’ naam deden.”

1981 Project Parel

1982 Open Doors lanceert de gebedsactie ‘Zeven jaar bidden voor de Sovjet-Unie’

Zeven jaar later, in 1989, valt de Berlijnse Muur. De Sovjet-Unie breekt open voor het evangelie en christelijke gevangenen komen vrij.

1985 Open Doors start in Latijns-Amerika

Met ‘Project Kruisvuur’ worden vijf miljoen boeken uitgedeeld en duizenden jongeren ontvangen een training om te leren hun geloof uit te dragen.

1990 Anne naar Rusland

Open Doors schenkt officieel 1 miljoen nieuwe-testamenten aan de Russisch Orthodoxe Kerk. Anne levert de eerste exemplaren af. Hij geeft er een exemplaar van ‘God’s Smuggler’ bij met de woorden: “Ik hoop nu dat de tijd van smokkelen voorbij is”.

1990 Anne project 1 miljoen Bijbels voor Rusland

1991 Het boek ‘En God bedacht zich’

In dit boek bepleit Anne de kracht van gebed. “De macht van biddende christenen is enorm. De loop van de geschiedenis wordt erdoor gekeerd”, is te lezen op de flaptekst. En God bedacht zich’ wordt een bestseller.

1993 Anne biedt de eerste complete Bijbel aan in het Albanees

Een mijlpaal voor het land dat in 1967 door Enver Hoxha wordt uitgeroepen tot atheïstisch land. De plechtigheid vindt plaats in het Internationaal Cultureel Centrum in Tirana. Oorspronkelijk werd dit gebouwd ter nagedachtenis aan Hoxha. Anne overhandigt het boek aan de president van Albanië.

1993 Anne van der Bijl in Albanie

1994 Anne ontvangt een koninklijke onderscheiding

Uit handen van de burgemeester van Harderwijk ontvangt hij een koninklijke onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje-Nassau) voor zijn jarenlange werk.

1994 Evangelisatiecampagne in het Kaddafi Stadion in Pakistan

De Pakistaanse Kerk mag eigenlijk niet openlijk evangeliseren. De christenen zijn verbaasd over deze campagne en duizenden bezoekers komen op de manifestatie af.

1994 Anne van der BIjk bij Kaddafi-stadion

1996 Anne publiceert het boek ‘De Roeping’

De Roeping’ is het feitelijke vervolg op ‘God’s Smuggler’. In dat boek doet Anne uit de doeken waarom hij juist níet wachtte op een roeping, maar vertelt hij aan de hand van zijn reizen naar onder meer China, Saoedi-Arabië en Cuba hoe hij het werk van Open Doors simpelweg vormgaf door ‘te gaan’.


1994 Drie vooraanstaande Iraanse kerkleiders worden vermoord

Anne’s goede vriend Haik Hovsepian wordt vermoord nadat hij actie heeft gevoerd voor zijn collega Mehdi Dibaj. Dibaj is een ex-moslim die ter dood is veroordeeld. Dibaj wordt een aantal maanden later vermoord, evenals Tateos Michaëlian. Michaëlian volgde Hovsepian op als voorzitter van de Raad van Protestantse Predikanten in Iran.

1997 Anne krijgt de Religious Liberty Award

Voor zijn inzet voor de vrijheid van godsdienst ontvangt Anne deze internationale prijs van de World Evangelical Alliance.

1999 Het werk van Open Doors breidt zich uit naar Noord-Korea

Er worden 10.000 Bijbels verspreid in het land.

2000 Een miljoen bijbels en een miljoen christelijke boeken worden verspreid in China

Dit is het grootste aantal op jaarbasis sinds Project Parel in 1981.

2001 Anne naar Zuid-Amerika

Hij ontmoet de leiders van de Colombiaanse rebellengroep AUC (Autodefensas de Colombia) en roept hen op de wapens neer te leggen. In minder dan een jaar tijd verruilen 15.000 strijders van AUC hun wapen voor een Bijbel.

2002 Open Doors krijgt een nieuw logo

Anne van der Bijl begint het werk voor vervolgde christenen onder de naam stichting ‘De Akker is de Wereld’. Daarna draagt de organisatie nog een tijd de naam ‘Kruistochten’ voor de Engelse naam ‘Open Doors’ wordt doorgevoerd. “Onze organisatie heet ‘Open Doors’ omdat we geloven dat elke deur open is, overal en altijd. Dat geloof ik. Letterlijk. Elke deur is open om binnen te gaan om Christus bekend te maken, zolang je bereid bent om te gaan en je geen zorgen maakt of je wel terugkomt’, is de overtuiging van Anne.

De ichthus, het visje, verwijst naar het herkenningsteken dat christenen in de Romeinse tijd gebruikten, toen er ook sprake was van grote vervolging. Ichthus is een letterwoord, gevormd naar de beginletters van de Griekse woorden ‘Ièsous Christos Theou Uios Sotèr’, wat betekent: Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Het was dus een beknopte geloofsbelijdenis. Het prikkeldraad in het logo van Open Doors symboliseert de vervolging vandaag de dag.

2004 ‘Een leger van licht’ komt uit

Anne van der Bijl reist veel naar het Midden-Oosten. In het boek ‘Een leger van licht’ vertelt de oprichter van Open Doors over het werk dat hij in de decennia ervoor in de regio heeft gedaan en wat hem ertoe drijft juist daar te willen zijn. Hij beschrijft in dit boek ook verschillende ontmoetingen met religieuze leiders van moslimgroeperingen, zoals sjeik Yassin, de oprichter van Hamas.

2004 Anne van der Bijl en Sjeik Yassin

2005 Open Doors bestaat vijftig jaar

Op de jaarlijkse Open Doors-dag zijn meer dan 6.000 mensen aanwezig om terug te blikken op de afgelopen decennia. Dit jubileum vormt de start van een langdurige gebedsactie voor Noord-Korea. Drie jaar lang bidden zo’n 3.000 Nederlandse christenen dagelijks voor hun geloofsgenoten in het meest gesloten land ter wereld.

2006 Open Doors voert actie voor christenen in Eritrea

Er wordt een zeecontainer neergezet bij de Eritrese ambassade in Den Haag. Medewerkers van Open Doors overhandigen 60.000 handtekeningen aan de ambassadeur om te pleiten voor de vrijlating van ruim 2.000 christenen in het Afrikaanse land. Christenen zitten er onder erbarmelijke omstandigheden gevangen, bijvoorbeeld in zeecontainers.

2008 Anne van der Bijl wordt 80 jaar

Het boek ‘Geheime Gelovigen’ verschijnt. Hierin schrijft Anne over zijn ontmoetingen met christenen in islamitische landen die niet openlijk voor hun geloof uit kunnen komen, omdat dat te gevaarlijk is. Ook biedt Anne in zijn boek handreikingen over hoe westerse christenen kunnen omgaan met moslims.

2009 Open Doors presenteert de documentaire ‘A Cry From Iran’

De film gaat over het leven en sterven van de Iraanse voorganger Haik Hovsepian, een goede vriend van Anne van der Bijl.


2010 Anne brengt een nieuw boek uit: ‘Ontwapenend Gebed’

Anne laat in het boek ‘Ontwapenend Gebed’ zien hoe belangrijk het voor vervolgde christenen is om te bidden én daagt lezers uit om zelf aan de slag te gaan met gebed.


2011 De publieke optredens van Anne nemen af

Vanwege zijn hoge leeftijd verschijnt Anne steeds minder in het openbaar. Nog slechts een enkele keer per jaar spreekt hij in een kerk of geeft hij een interview.  Hij reist ook minder, maar meldt nog wel op elke Open Doors-dag steevast dat zijn koffers alweer klaar staan. Pakistan is dan nog hoofdzakelijk zijn reisbestemming.

2011 Anne van der Bijl tijdens een publiek optreden

2011 Het boek ‘Nee, niet naar Ninevé’ komt uit

In zijn boeken blijft Anne westerse christenen uitdagen om in actie te komen. Anne put uit het verhaal van Jona, die weigerde gehoorzaam te zijn aan de oproep van God. Anne is radicaal als het gaat om actie ondernemen: “Je moet initiatief durven nemen. Het wordt pas gevaarlijk als je níets doet.”

2012 Open Doors start een partnerschap met mannenbeweging De 4e Musketier

Die samenwerking uit zich vooral in de Muskathlon, een sportieve ervaring waarbij deelnemers een hele of halve marathon lopen, 60 kilometer wandelen of 120 kilometer mountainbiken om geld in te zamelen voor vervolgde christenen.

Als Anne jonger was geweest (hij was inmiddels 84), had hij absoluut mee willen doen. Hij was een hardloper. “Ik denk dat de reden dat ik goed kon hardlopen was dat ik zo’n rotjochie was. Ze probeerden me altijd te pakken en ik moest hard lopen om uit de klauwen van mijn belagers te blijven, op de lagere school al”, zei hij in een interview.


2013 Anne publiceert het boek ‘Heb het lef’

Opnieuw brengt Anne een prikkelend boek uit met lessen uit de Bijbel. Deze keer haalt hij inspiratie uit de strijd die David aanging met de reus Goliat. Anne daagt de lezer uit om vandaag de dag de ‘reuzen’ in je leven tegemoet te treden.

2014 Het boek ‘Exodus’ komt uit

In zijn laatste boek duikt Anne van der Bijl in het leven van Mozes. In Exodus staan vijftig korte overdenkingen aan de hand van het Bijbelboek Exodus.

2015 Open Doors bestaat zestig jaar

De campagne Wees wakker! wordt gelanceerd, afgeleid van de roeping die Anne in 1955 op basis van Openbaring 3:2: “Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven”. Het is de laatste keer dat Anne van der Bijl zich op het podium als spreker laat zien.


2018 Corry van der Bijl overlijdt

De vrouw van Anne van der Bijl bleef veelal op de achtergrond. Anne en Corry waren 59 jaar getrouwd.

2018 Anne reist naar zijn geliefde land Pakistan

De dan 90-jarige Anne van der Bijl heeft een bijzondere band opgebouwd met de christelijke gemeenschap in het islamitische land. Hij reist niet veel meer, maar zijn broers en zussen in Pakistan wil hij blijven opzoeken. “We willen weten wat God aan het doen is in Pakistan. We weten dat de duivel veel doet, maar daar blijven we niet bij stilstaan. We willen vieren wat God onder ons doet”, zegt Anne. “We voelen ons één met jullie. Als we teruggaan naar ons eigen land, zullen we absoluut jullie verhaal vertellen.”

2018 Anne van der Bijl naar Pakistan

2019 Het boek ‘Bouwen in een verscheurde wereld’ komt opnieuw uit

De thema’s die Anne van der Bijl in zijn boeken aansnijdt, blijven actueel. Daarom heeft Open Doors dit boek opnieuw uitgegeven. Anne beschrijft aan de hand van het Bijbelboek Nehemia hoe riskant het kan zijn om vragen te stellen over hoe het gaat met je omgeving. Het kan zomaar zijn dat daardoor je roeping duidelijk wordt! Ben je dan bereid te gaan ‘bouwen’?

2019 Anne bezoekt de Open Doors-dag

Hij spreekt al jaren niet meer vanaf het podium, maar toch probeert de oprichter van Open Doors de jaarlijkse Open Doors-dag te bezoeken. Dit jaar wordt vanaf het podium toegesproken door Open Doors-directeur Maarten Dees, die hem bedankt voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de vervolgde kerk. Vanaf zijn zitplaats in de zaal zwaait Anne naar de bezoekers en geniet hij ervan onder de mensen te zijn.

2020 Hulp aan miljoenen christenen

Het werk dat Anne van der Bijl begon, bereikt inmiddels talloze mensen wereldwijd. Waar Anne van der Bijl zijn missie 65 jaar eerder begon door christenen op te zoeken door naar hen toe te reizen, gebeurt dat vandaag de dag nog steeds. Als dat onmogelijk is omdat christenen afgelegen wonen of de situatie te gevaarlijk is, biedt online hulpverlening tegenwoordig ook uitkomst. Een kleine 4 miljoen mensen ontvangen op deze manier hulp.

2022 Anne van der Bijl overleden

Op dinsdagmiddag 27 september 2022 is bijbelsmokkelaar en grondlegger van Open Doors, Anne van der Bijl (94), in zijn woonplaats Harderwijk vredig ingeslapen. Hij werd vooral bekend als God’s Smuggler (Gods smokkelaar) door zijn grootschalige Bijbelsmokkel naar landen achter het IJzeren Gordijn. Uit zijn eenmansmissie ontstond de organisatie Open Doors, waar wereldwijd nu zo’n 1.400 mensen werken om christenen te steunen die om hun geloof worden vervolgd.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.