Vrouw in Afghanistan

Stijgers op de Ranglijst Christen­vervolging

In welke landen op de Ranglijst Christenvervolging is de situatie voor christenen verslechterd? En zijn er ook landen waar de vervolging van christenen afneemt? 

De opmerkelijkste stijgers van de nieuwste ranglijst zijn de landen Laos, Algerije, Nicaragua en Burkina Faso. 

Dalers zijn er ook: Colombia en Indonesië zijn gedaald in plek op de ranglijst, maar dit wil niet altijd zeggen dat de situatie voor christenen minder heftig is geworden.  

Christen in Laos

Laos

van plek 31 naar 21

Laos heeft een flinke stijging van tien plekken op de Ranglijst Christenvervolging. De druk op christenen is in vrijwel alle levensgebieden toegenomen, met name op het gebied van geweld. De communistische regering ziet christenen als vijanden van het communisme en landverraders. De politie treedt met harde hand op tegen deze christenen.  

Er zijn verschillende christenen vermoord. Meer dan zestig christenen zijn zonder reden gearresteerd, zoals Xiong, die de dorpsgeesten boos zou hebben gemaakt met zijn bekering. Vooral in gebieden waar de kerk groeit, wordt de bouw van kerken verhinderd, worden christenen aangevallen en hun vee, landbouwgrond en winkels afgepakt. Het geweld en de heftige maatregelen hebben veel christenen in Laos geschokt en angst aangejaagd. Dat het aantal het aantal christenen in Laos tegen de verdrukking in blijft groeien, biedt hoop, zo laat een Open Doors-onderzoeker weten.   

Christen in Algerije

Algerije

van plek 19 naar 15

De situatie van christenen in Algerije is behoorlijk verslechterd. De druk neemt toe, vooral op gebied van kerkelijk leven. De regering voert campagne om kerkleiders en christenen te ondervragen, om hen vervolgens te beschuldigen van ‘het houden van aanbidding zonder toestemming” of soortgelijke overtredingen.  

Veel kerken moeten hun deuren sluiten of zijn gedwongen hun activiteiten te staken. Daarnaast worden er regelmatig huizen en bedrijven van christenen geplunderd. Door de toegenomen druk voelen christenen zich niet meer veilig en zien ze geen toekomst meer in hun land. Ze worden gedwongen binnen Algerije te verhuizen of het land helemaal te ontvluchten.  

Nicaragua

van plek 50 naar 30

Waar Nicaragua in 2023 de Ranglijst Christenvervolging binnenkwam op plek 50 als nieuwkomer, is het land op de nieuwe ranglijst gestegen naar de 30e plaats. Nu president Ortega zich steeds meer als dictator presenteert, wordt de godsdienstvrijheid flink ingeperkt. De regering stelt zich steeds openlijker vijandig op tegenover de kerk. Zo worden steeds vaker priesters en bisschoppen beschuldigd van spionage en gearresteerd. Kerken en andere christelijke instellingen moeten gedwongen sluiten. Kortom, er is steeds minder ruimte voor christenen in dit Latijns-Amerikaanse land.  

Christen in Nicaragua

Burkina Faso

van plek 23 naar 20

Het leven wordt christenen in Burkina Faso steeds moeilijker gemaakt. In 2019 kwam het Afrikaanse land nog niet voor op de Ranglijst Christenvervolging, maar stond het land net onder de top-50, op plaats 61. Waar die stijging vandaan komt? Burkina Faso maakte net als Mali twee coups mee in relatief korte tijd.  

Net als in meer Afrikaanse landen krijgen jihadistische groepen in Burkina Faso steeds meer invloed. Regio’s die aanvankelijk te boek stonden als relatief veilig voor christenen, zijn dat nu niet meer. Dat uit zich in meer druk op christenen en een toename van geweldsincidenten. Talloze kerken en christelijke scholen zijn gedwongen dicht. Veel christenen leven in angst.  

Chirsten in Burkina Faso

Dalers op de Ranglijst Christen­vervolging

Christen in Colombia

Colombia

van 22 naar 34

De flinke daling van Colombia op de Ranglijst Christenvervolging heeft te maken met een afname van het aantal geweldsincidenten tegen christenen in vergelijking met het jaar ervoor. Pais en vree was het echter niet in het Latijns-Amerikaanse land. De aanwezigheid van criminele bendes en guerrillastrijders in verschillende regio’s heeft grote invloed op christelijke gemeenschappen.  

Ieder die opkomt voor zijn rechten, zich uitspreekt tegen corruptie of in het openbaar verkondigt Jezus te volgen, brengt zichzelf en zijn familie in een gevaarlijke positie. Vooral kerkleiders en kinderen uit christelijke gezinnen op het Colombiaanse platteland zijn het doelwit van geweld, afpersing en ontvoering. 

Indonesië

van plek 33 naar 42

Indonesië daalt flink op de Ranglijst Christenvervolging. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er tientallen radicale islamitische groepen zijn gearresteerd en geplande aanslagen met succes verijdeld zijn. Dankzij deze effectieve anti-terreuraanpak is er minder fysiek geweld tegen christenen. 

De druk op andere levensgebieden blijft even hoog als voorgaande jaren. Dat wil zeggen dat in de situatie voor christenen in Indonesië niet veel is veranderd. Kerken blijven moeilijkheden ondervinden, zelfs na het verkrijgen van bouwvergunningen. In provincies waar de sharia van kracht is, is het voor christenen met een moslimachtergrond zwaar.  

Christen in Indonesië
Trappenhuis in een verwoeste kerk

Trends in de Ranglijst 2024

Het geweld tegen christenen groeit explosief. Dat is de conclusie die je kunt trekken uit de nieuwste Ranglijst Christenvervolging. Wereldwijd ervaart 1 op de 7 christenen op zijn minst een ´hoge mate´ van vervolging of discriminatie. Wat laat de Ranglijst Christenvervolging van 2024 nog meer zien? We zetten vier trends op een rij.   trend 1 Geweld tegen christenen in Afrika blijft zich uitbreiden Het geweld tegen christenen in Afrika blijft […]

Lees meer over de trends
David, een vervolgde christen in Colombia

Totstandkoming van de Ranglijst

Het tot stand komen van de Ranglijst Christenvervolging begint met een inventarisatie van de situatie van christenen in veel meer landen dan de vijftig die op wereldkaart van Open Doors terechtkomen. Als er aanwijzingen zijn dat christenen worden gediscrimineerd of in gevaar zijn, dan vindt er diepgaander onderzoek plaats. Dat gebeurt jaarlijks bij zo’n 150 landen. Bij elk land wordt gekeken naar de vrijheid van godsdienst op zes punten: de […]

Lees meer
Kinderen in Nigeria

Ranglijstposter 2024

Wil jij aandacht vragen voor vervolgde christenen? Doe dat door de poster met de Ranglijst Christenvervolging op te hangen. Thuis, in je kerk, op school in je klas of op het prikbord in het verenigingsgebouw. De poster is gratis! Hij is in A2- of A4-formaat verkrijgbaar. Voor kinderen is er een reispakket met daarin een speciale poster voor kinderen.  

Vraag de poster aan
Ranglijst Christenvervolging 2024 kaart

De top 5

1

Noord-Korea

2

Somalië

3

Libië

4

Eritrea

5

Jemen

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Scroll naar boven