In Syrië woedt al jaren een burgeroorlog, die inmiddels honderdduizenden mensen het leven kostte. In het noorden van het land worden religieuze minderheden (waaronder christenen) belaagd door militante moslims, maar ook door Turkse troepen die op Syrisch grondgebied opereren. Deze minderheden lopen het risico ontvoerd, vermoord of verkracht te worden. Veel kerken liggen in puin of zijn omgebouwd tot islamitisch centrum. Openbare uitingen van het christelijk geloof zijn er verboden.

In de gebieden waar de regering het voor het zeggen heeft, worden evangelisatie en bekering vanuit de islam gezien als een bedreiging voor de sociale stabiliteit.

De economische situatie van het land is dusdanig slecht dat velen grote moeite hebben om rond te komen. Veel Syriërs hebben hun land verlaten, op de vlucht voor de oorlog of op zoek naar een betere toekomst.

De situatie voor christenen

Christenen met een moslimachtergrond staan onder druk van hun familie en gemeenschap om terug te keren naar de islam, met name in het noorden van het land. Hun bekering wordt gezien als een aantasting van de familie-eer. Bekeerlingen kunnen uit huis gezet worden als hun geloof bekend wordt en moeten hun bekering soms zelfs met de dood bekopen. Vrouwen lopen het risico gedwongen te worden tot echtscheiding en daarmee de voogdij over hun kinderen te verliezen, evenals hun middelen van bestaan.

Christelijk mannen hebben te maken met discriminatie, zowel op het werk als tijdens hun dienstplicht. Kerkleiders lopen het risico ontvoerd te worden door extremistische moslims. Wanneer dit gebeurt, heeft dit een enorme impact op hun gemeente.

Ontmoet pastor Edward

“We leven in een langdurige, eindeloze crisis. Aan de ene kant hebben we te maken met pijn; mensen die werden gedood of verwond. Aan de andere kant zagen we Gods licht te midden van de duisternis.”

Pastor Edward, hij leidt een Centre of Hope in Syrië.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Syrië op een aantal manieren:

  • verspreiding van Bijbels
  • discipelschaps- en leiderschapstrainingen
  • traumahulp en noodhulp
  • oprichten van Centers of Hope
  • verspreiding van Bijbels
  • discipelschaps- en leiderschapstrainingen
  • traumahulp en noodhulp
  • oprichten van Centers of Hope