In Algerije is het overgrote deel van de bevolking islamitisch. Als iemand zich bekeert tot het christendom, wordt dit gezien als verraad. De druk op christenen in Algerije nam het afgelopen jaar aanzienlijk toe. Kerken werden gesloten of moesten gesloten blijven; christenen werden om vage redenen veroordeeld.

De situatie voor christenen

De regering van Algerije probeert het kerkelijk leven op verschillende manieren structureel te ondermijnen, onder meer door kerken te bevelen hun deuren te sluiten en hun activiteiten te staken. Zestien kerken die al eerder gesloten werden, bleven dat ook het afgelopen jaar.

Daarnaast worden wetten over niet-islamitische erediensten gebruikt om de invloed van het christendom te beperken. Denk bijvoorbeeld aan een verbod op ‘alles wat het geloof van een moslim kan doen wankelen’. Deze verboden zijn vaag genoeg om christenen effectief mee te kunnen beschuldigen; zeker tien christenen werden het afgelopen jaar veroordeeld op dergelijke gronden.

Ook hebben christenen in toenemende mate te maken met druk van overheidsfunctionarissen om hun geloof af te zweren. Veel van deze functionarissen staan onder invloed van radicaalislamitische leraren.

Zowel in het openbaar als in hun thuissituatie hebben christenen te maken met een samenleving die vijandig tegenover hun geloof staat. De meeste Algerijnse gelovigen zijn bekeerlingen vanuit de islam. Als hun geloof ontdekt wordt, lopen ze risico op slaag, pesterijen, bedreigingen en huisarrest, alsook op gedwongen huwelijken of (als ze al getrouwd zijn) echtscheidingen. Mannen kunnen hun baan verliezen of naar de moskee gesleept worden om hen te dwingen zich te bekeren.

Vrouwen zijn extra kwetsbaar door de lage status die zij hebben. Op scholen en universiteiten kunnen ze te maken krijgen met intimidatie (vooral als ze geen sluier dragen), seksueel geweld en doodsbedreigingen.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Noord-Afrika door:

  • leiderschaps- en discipelschapstrainingen
  • inkomensvoorzieningen
  • verspreiden van Bijbels
  • pastorale zorg
  • leiderschaps- en discipelschapstrainingen
  • inkomensvoorzieningen
  • verspreiden van Bijbels
  • pastorale zorg