In 2014 werden grote aantallen christenen vermoord of uit hun steden en dorpen verdreven, toen de extremisten van Islamitische Staat (IS) in het noorden een islamitisch kalifaat probeerden te vestigen. Hoewel IS inmiddels grotendeels verdreven is, zijn velen nog steeds niet naar huis teruggekeerd. Het aantal christenen is, vergeleken met de jaren ‘90, bijna gedecimeerd.

In Irak vind je veelal orthodoxe en katholieke kerken. Allemaal hebben ze te maken met intolerantie, discriminatie en vervolging door plaatselijke leiders, overheidsinstanties en extreem-islamitische groeperingen. De invloed van de conservatieve islam neemt in het hele land toe.

Een aantal kerken is aangesloten bij de Centers of Hope: kerken die met praktische, pastorale en emotionele steun hoop willen bieden aan christenen in Irak.

De situatie voor christenen

Het afgelopen jaar zijn tientallen christenen mishandeld of uit huis gezet. Huizen en bedrijven van christenen werden beschadigd of in beslag genomen.

In het midden en zuiden van Irak kiezen veel christenen ervoor om hun geloof niet in het openbaar te tonen om intimidatie of discriminatie op het werk, aan de universiteit of bij het oversteken van controleposten te voorkomen. Velen emigreren om die reden, waardoor de kerk een tekort heeft aan volwassen christenen en potentiële leiders.

In Noord-Irak kunnen al meer dan een jaar geen kerkdiensten plaatsvinden als gevolg van Turkse bombardementen.

Christelijke meisjes en vrouwen worden gezien als ‘losbandig’, daardoor hebben zij veel te maken met verbale en seksuele intimidatie, soms door de politie. Er is geen wettelijke bescherming voor hen. Word je als vrouw verkracht? Volgens de Iraakse wet kun je gedwongen worden met je verkrachter te trouwen. De meesten vrouwen zullen er daarom, pijnlijk genoeg, over zwijgen.

Christenen die zich vanuit een moslimachtergrond bekeren, worden het meest vervolgd. Mannen kunnen door hun familie onterfd worden of onder druk gezet worden te trouwen met een moslima. Ook kunnen zij worden bedreigd of gedood door extremisten.

Vrouwen riskeren huisarrest, slaag, seksuele intimidatie, echtscheiding of uithuwelijking aan een conservatieve moslim, of eerwraak. Een jonge vrouw die zich tot het christendom bekeert, kan niet legaal met een andere christen trouwen. Wettelijk gezien is zij nog steeds moslima.

Ontmoet Wisam

“We moeten de trauma’s in onze gemeenschap adequaat behandelen, anders ziet de toekomst van het christendom in Irak er somber uit.”

Wisam, traumahulpverlener

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in [het land] op een aantal manieren/onder andere met:

 • microkredieten en projecten om mensen van een inkomen te voorzien
 • Bijbels en christelijke lectuur
 • herbouw van kerken en huizen
 • noodhulp
 • traumazorg
 • diverse trainingen
 • microkredieten en projecten om mensen van een inkomen te voorzien
 • Bijbels en christelijke lectuur
 • herbouw van kerken en huizen
 • noodhulp
 • traumazorg
 • diverse trainingen