De Iraakse bisschop Bahzad Mziri is door bedreigingen zijn land ontvlucht. Een uitlating op Facebook over de islam werd als beledigend beschouwd en moslims reageerden woedend. De bisschop wordt beschuldigd van godslastering en de kerkdeuren blijven gesloten. 

Middle East Concern (MEC) publiceerde onlangs een artikel over deze bisschop van de doopsgezinde kerk in Irak. MEC is een organisatie die christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika ondersteunt die vanwege hun geloof gemarginaliseerd, gediscrimineerd of vervolgd worden. Bisschop Mziri had enkele maanden geleden een opmerking op sociale media geplaatst die voor de islam als beledigend wordt beschouwd. De kerkleider maakte een vergelijking tussen het leven van Jezus Christus en de profeet Mohammed. Hij deed dit als reactie op eerdere beledigende uitspraken van een moslimleider. Deze leider had kritiek op Jezus, Zijn geboorte uit een maagd en ook op de Bijbel. 

Haat en bedreigingen 

In februari publiceerden een moslimgroepering de uitspraak van de bisschop opnieuw. Moslims reageerden er woedend op, zowel tegen Mziri als tegen zijn kerk en protestanten in het algemeen. Zo bracht een islamitische leider een video uit waarin hij vertelde dat de islamitische wet in dergelijke situaties de doodstraf voorschrijft.  

Bisschop Mziri bood door middel van een video zijn verontschuldigingen aan voor zijn uitspraken en legde zijn opmerkingen uit, maar dit mocht niet baten. Verschillende mosliminstanties en -leiders, maar ook een afdeling van het ministerie van Religieuze Zaken, spanden een rechtszaak aan. Daarnaast zetten ze op sociale media aan tot haat tegen de bisschop en zijn familie. Door deze bedreigingen moest de familie noodgedwongen het land verlaten. De doopsgezinde kerk van Mziri heeft sinds de bedreigingen geen diensten meer gehouden en de openbare activiteiten zijn ingeperkt, soms onder druk van de autoriteiten. 

Gevoelig  

Open Doors-onderzoeker Henriette Kats vertelt dat de blasfemiewetten in Irak meestal tegen atheïsten worden gebruikt en niet zozeer tegen christenen. “Maar ook christenen kunnen het doelwit zijn van beschuldigingen van godslastering doordat zij in het openbaar religieuze kwesties bespreken, hun geloof verdedigen of kritiek hebben op de islam. Naast een rechtszaak lopen zij het risico dat islamitische groeperingen het recht in eigen hand nemen.” Om die reden zijn christenen doorgaans erg voorzichtig in wat ze zeggen over de islam.  

Christenen die vroeger moslim waren, worden in Irak het meest vervolgd. Bisschop Mziri heeft zich jaren geleden tot het christendom bekeerd. “Het feit dat de opmerkingen afkomstig waren van een kerkleider met een islamitische achtergrond maakt de situatie nog precairder”, aldus Kats. Irak staat op de 18e plaats van de Ranglijst Christenvervolging, het Open Doors-jaaroverzicht van vijftig landen waar christenen het zwaarst vervolgd worden.