De druk op Vietnamese christenen is afgelopen jaar toegenomen. Ook de nieuwe godsdienstwetten die sinds januari 2018 van kracht zijn, dragen hieraan bij. De overheid houdt online communicatie streng in de gaten. De druk op christenen die bij etnische minderheden horen, blijft bestaan.

De situatie voor christenen

Alle christenen in Vietnam staan op een of andere manier onder druk, vooral vanwege de sterk communistische overtuiging van de overheid. Christenen die hun geloof in het openbaar uitdragen, lopen het risico gearresteerd te worden. Vietnamezen bekijken christenen sowieso met argwaan.

Protestanten en gelovigen met een boeddhistische achtergrond lijden onder de meest directe vormen van vervolging; ze kunnen in aanraking komen met bedreiging, discriminatie, uitsluiting of aanvallen vanwege hun keuze om de Here Jezus te volgen.

Ontmoet Ai en Liem

”We zijn lang geleden tot geloof gekomen. We ontvingen genezing en zegen van onze Vader, Hij veranderde onze levens. We zullen ons geloof niet opgeven, wie dat ook aan offers van ons eist.’

Ai en Liem

Voorbeelden van vervolging

 • Christenen worden op werk gediscrimineerd vanwege hun geloof. Als ze voor zichzelf opkomen en wijzen op hun rechten, lopen ze het risico gearresteerd te worden.
 • Christelijke kinderen worden op school buitengesloten en onder druk gezet om hun geloof op te geven.
 • Het komt regelmatig voor dat een christelijke vrouw uitgehuwelijkt wordt aan een niet-christelijke man. Die zet haar dan onder druk om haar geloof op te geven.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Vietnam bijvoorbeeld met:

 • het verspreiden van christelijke lectuur
 • leiderschaps- en discipelschapstrainingen
 • sociaaleconomische projecten
 • pleitbezorging bij overheden
 • noodhulp
 • het verspreiden van christelijke lectuur
 • leiderschaps- en discipelschapstrainingen
 • sociaaleconomische projecten
 • pleitbezorging bij overheden
 • noodhulp