De druk op de kerk en christenen in Vietnam is het afgelopen jaar gelijk gebleven. Nog steeds zijn Vietnamezen argwanend jegens christenen, dagelijks hebben christenen te maken met discriminatie. Zo werden ze soms uitgesloten bij de corona-noodhulp. Christenen binnen etnische minderheidsgroepen, kunnen te maken krijgen met geweld en uitsluiting.

De situatie voor christenen

Alle christenen in Vietnam worden onderdrukt, vooral vanwege de sterk communistische overtuiging van de overheid. Historische kerkgemeenschappen hebben vrijheid. Evangelische en protestantse christenen en bekeerlingen hebben te maken met intense onderdrukking – vooral als ze wonen in plattelandsgebieden. Zij kunnen worden bedreigd, gediscrimineerd, uitgesloten of aangevallen vanwege hun geloof.

Het verlaten van een traditioneel geloof wordt gezien als verraad en afwijzing van de cultuur en de gemeenschap. Christenen binnen etnische minderheden hebben het extra zwaar. Hun huizen kunnen worden verwoest, gewassen vernietigd en ze kunnen worden aangevallen en gedwongen hun dorp te verlaten.

Ontmoet Poh*

“Een paar maanden geleden ging ik terug naar het dorp waar ik vandaan kwam. Ik wilde mijn ouders, broers en zussen bezoeken, maar mijn familie en de dorpelingen verboden me bij hen in de buurt te komen. Ze haten me nog steeds. Mijn ouders willen niets meer met me te maken hebben, ze verachten me en hebben me afgezworen als hun kind.”

Poh

Voorbeelden van vervolging

 • Poh is een Hmong-christen en werd verbannen vanwege zijn bekering tot het christendom.
 • Foom (40)* liep rugletsel op toen ze werd aangereden. De dader was haar buurman, die haar eerder na haar bekering in 2019, ook al in elkaar sloeg.
 • Soms krijgen kerken de schuld van nieuwe uitbraken van het coronavirus.
 • Christelijke kinderen op school worden onder druk gezet om hun geloof af te zweren.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners werkt Open Doors in Vietnam door:

 • distributie van christelijke boeken
 • Bijbel- en discipelschapstraining
 • praktische hulp en noodhulp
 • pleitbezorging
 • distributie van christelijke boeken
 • Bijbel- en discipelschapstraining
 • praktische hulp en noodhulp
 • pleitbezorging

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 18de plaats: Qatar.

Ga verder naar het land op de 20ste plaats: Egypte.