Vietnam is een van de vijf overgebleven landen die nog steeds door een communistische partij worden geregeerd. De regering houdt toezicht op christelijke activiteiten en oefent grote druk uit op alle christenen.

De situatie voor christenen

Alle christenen in Vietnam worden onderdrukt, vooral vanwege de sterk communistische overtuiging van de overheid. Historische kerkgemeenschappen hebben vrijheid. Evangelische en protestantse christenen en bekeerlingen worden intens onderdrukt – vooral als ze wonen in plattelandsgebieden. Zij worden bedreigd, gediscrimineerd, uitgesloten of aangevallen vanwege hun geloof.

Christelijke mannen zijn het doelwit van arrestatie en ontvoering, waardoor velen hun dorpen ontvluchten. Christelijke gevangenen worden hard behandeld en lijden onder fysiek geweld, om hen te dwingen hun christelijk geloof af te zweren.

Het verlaten van een traditioneel geloof (zoals het boeddhisme) wordt gezien als verraad en afwijzing van de cultuur en de gemeenschap. Christenen binnen etnische minderheden hebben het extra zwaar en worden het zwaarst vervolgd, niet alleen door de autoriteiten, maar ook door hun familie, vrienden en buren. Hun huizen kunnen worden verwoest, gewassen vernietigd. Ze lopen gevaar te worden aangevallen en uit hun dorp verbannen te worden.

Ontmoet Nguyen*

“Als een persoon of familie in een gemeenschap besluit Christus te volgen, vertellen ze het evangelie vaak aan andere dorpelingen. Veel mensen komen hierdoor tot geloof. Daarom wordt iemand die tot geloof komt uit het dorp verbannen, omdat de overheid bang is voor de verspreiding van het evangelie.”

Nguyen

Nguyen is geboren in Vietnam. Hij is pastor en lokale partner van Open Doors.

Wat doet Open Doors?

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors de vervolgde kerk in Vietnam onder andere met:

  • praktische hulp en noodhulp
  • distributie van christelijke materialen
  • praktische hulp en noodhulp
  • pleitbezorging
  • praktische hulp en noodhulp
  • distributie van christelijke materialen
  • praktische hulp en noodhulp
  • pleitbezorging

* Schuilnaam