Dit jaar is Turkije een plek gestegen op de ranglijst. Dit heeft vooral te maken met een toename van geweld tegen christenen. Hoewel er het afgelopen jaar geen christenen zijn vermoord, zijn er veel kerken beschadigd, ontwijd, omgebouwd tot moskee of op andere wijze aangevallen. Daarbij neemt het wantrouwen jegens christenen toe, vooral op het platteland.

De situatie voor christenen

De druk op christenen in Turkije is licht gestegen. Wie openlijk getuigt van zijn geloof, kan rekenen op maatschappelijk verzet. Vooral in het binnenland hebben christenen te maken met vervolging, moslims zijn hier over het algemeen meer conservatief en houden zich strikter aan de islamitische regels.

Christenen die een baan zoeken, kunnen worden afgewezen vanwege hun overtuiging. Dit gebeurt vooral op het platteland. Ook kinderen kunnen worden achtergesteld, ze worden vaak gepest door klasgenoten. Gelovigen met een islamitische achtergrond vormen de meest kwetsbare groep. Door hun bekering is de familie-eer aangetast en de Turkse identiteit. Zij worden onder druk gezet om terug te keren tot de islam. Vrouwen kunnen daarbij te maken krijgen met (seksueel) geweld.

Ontmoet Hans-Jurgen Louven

“De enige reden die ik voor mijn gedwongen vertrek kan bedenken, is dat we christen zijn en dat we ons geloof soms hebben gedeeld met de lokale bevolking.”

Hans-Jurgen Louven werd gedwongen Turkije te verlaten.

Voorbeelden van vervolging

  • Tientallen buitenlandse christenen werd de toegang tot Turkije ontzegd vanwege hun geloof. Sommigen, onder wie Hans-Jurgen Louven, moesten het land verlaten.
  • In Zuidoost-Turkije worden historisch christelijke groeperingen, zoals de Armeense en Assyrisch-Syrische kerken, onder druk gezet en bedreigd.
  • Kerken zijn beschadigd, ontheiligd of omgebouwd tot moskee.

Wat doet Open Doors?

Open Doors ondersteunt vervolgde christenen in Turkije door de wereldwijde kerk op te roepen om te bidden. Bid je mee?