Het religieus nationalisme viert hoogtij in Turkije; volgens de overheid zou elke Turk moslim moeten zijn, hoewel dit niet wettelijk vastgelegd is. Deze overtuiging laat weinig ruimte over voor andere boodschappen, zoals het christelijke geloof.  

De situatie voor christenen

De omdoping van de Hagia Sophia tot moskee in juli 2020 bevestigt een trend die al langer zichtbaar is. De aversie en intolerantie tegen christenen in Turkije is aan het toenemen. Symbolen die herinneren aan de aanwezigheid van christenen in de Turkse geschiedenis moeten daarom verdwijnen.

Datzelfde principe gaat op voor buitenlandse christenen in het land. Tientallen christelijke gezinnen werden de afgelopen jaren gedwongen het land te verlaten. Zelfs gemengde gezinnen met kinderen die de Turkse nationaliteit hebben, moesten hun land vaarwel zeggen.

Christenen afkomstig uit etnische minderheden als de Griekse of Armeense worden vaak als tweederangs burgers behandeld door de Turkse bevolking. Daarnaast ervaren zij discriminatie in de samenwerking met autoriteiten. Zo mogen zij niet werken bij overheidsinstellingen. Christenen die een baan zoeken, lopen het risico afgewezen te worden vanwege hun geloof. Ook kinderen van christelijke ouders worden achtergesteld. Ze worden vaak gepest door klasgenoten en docenten. Christelijke studenten krijgen moeilijk toegang tot hoger onderwijs.

Gelovigen met een islamitische achtergrond vormen de meest kwetsbare groep christenen in het land. Zij verbergen vaak hun geloof, vooral degenen die op platteland wonen. Door hun bekering wordt niet alleen de familie-eer aangetast, maar ook hun Turkse identiteit. Bekeerlingen riskeren onderdrukking door familie, gedwongen echtscheiding en het verlies van erfrechten.

Ontmoet Jurgen Louven

“Ik kan maar één reden bedenken waarom we gedwongen werden het land te verlaten. Dat is dat we gelovige mensen zijn. En omdat we een aantal keren ons geloof gedeeld hebben met de lokale bevolking.”

Jurgen Louven

Voorbeelden van vervolging

  • Een Zuid-Koreaanse man werd in november 2019 met messteken om het leven gebracht in de stad Diyarbakir. Hij maakte deel uit van een kleine huiskerk en sprak regelmatig over zijn geloof met buren en bekenden.
  • In januari 2020 werden de ouders van een katholieke priester als vermist opgegeven. In hun voormalig christelijke dorp waren zij de enige overgebleven gelovigen. Het lichaam van de man werd twee maanden later teruggevonden, maar van de vrouw is geen spoor meer gevonden.
  • De omdoping van de Hagia Sophia van museum tot moskee in juli 2020 kan worden beschouwd als een daad van toenemende intolerantie tegen christenen in het land. 

Wat doet Open Doors?

Open Doors ondersteunt de vervolgde kerk in Turkije door:

  • de ontwikkelingen in het land op de voet te volgen
  • christenen wereldwijd op te roepen tot gebed
  • de ontwikkelingen in het land op de voet te volgen
  • christenen wereldwijd op te roepen tot gebed

Bekijk het land op de 24e plaats: Algerije.

Ga verder naar het land op de 26e plaats: Tunesië.