Hoewel Turkije flink is gedaald op de ranglijst, blijft het land een plek waar christenen kunnen rekenen op tegenwerking vanwege hun geloof in de Here Jezus. Het lijkt alsof de Turkse identiteit steeds steviger verweven wordt met de islam. Ieder die geen moslim is, is verdacht en wordt gediscrimineerd. Alle christenen in Turkije ervaren vervolging, maar christenen met een moslimachtergrond zijn het meest kwetsbaar. Dit geldt ook voor christelijke vluchtelingen uit Iran, Irak en Syrië.  

De situatie voor christenen

Christenen afkomstig uit etnische minderheden als de Griekse of Armeense worden vaak als tweederangs burgers behandeld door de Turkse bevolking. Daarnaast ervaren zij ongelijke behandeling door de overheid. Zo mogen zij niet werken bij overheidsinstellingen. Christenen die een baan zoeken, lopen het risico afgewezen te worden vanwege hun geloof. Ook kinderen van christelijke ouders worden achtergesteld. Ze worden vaak gepest door klasgenoten en docenten. Christelijke studenten krijgen moeilijk toegang tot hoger onderwijs.

Gelovigen met een islamitische achtergrond vormen de meest kwetsbare groep christenen in het land. Zij verbergen vaak hun geloof, vooral degenen die op platteland wonen. Door hun bekering wordt niet alleen de familie-eer aangetast, maar ook hun Turkse identiteit. Bekeerlingen riskeren onderdrukking door familie, gedwongen echtscheiding en het verlies van erfrechten.

Wat doet Open Doors?

Open Doors ondersteunt vervolgde christenen in Turkije door de wereldwijde kerk op te roepen om te bidden. Bid je mee?

Bekijk het land op de 41ste plaats: Mozambique.

Ga verder naar het land op de 43ste plaats: Mexico.