In 2021 gingen veel Colombianen de straat op om te protesteren. De protesten waren gericht tegen corruptie en de overheid. Dominees en christelijke leiders steunden deze acties en kregen op hun beurt te maken met bedreiging en geweld. Geweld tegen christenen blijft onverminderd hoog. In 2021 werden zeven christenen vermoord.

De situatie voor christenen

Colombia is een christelijk land, de meeste Colombianen zijn rooms-katholiek. In grote steden is weinig te merken van christenvervolging. Vooral in de afgelegen gebieden hebben criminele organisaties het voor het zeggen. En daar is christen-zijn gevaarlijk. Christelijke mannen zijn doelwit omdat ze het hoofd van hun gezin of van de kerk zijn. Meisjes lopen het risico om gedwongen uitgehuwelijkt te worden. Veel christenen krijgen te maken met dreigementen en afpersing, sommigen worden om het leven gebracht.

De crisis aan de oostkust van Colombia is verergerd. Het drugsgeweld, bendeoorlogen en illegale mijnbouw maakt veel mensen, onder wie veel christenen, slachtoffer.

Wie als inheemse Colombiaan christen wordt, kan ook rekenen op discriminatie en zelfs geweld. Inheemse, christelijke vrouwen kunnen gedwongen worden met een niet-christen te trouwen. Voor de inheemse bevolking is christen-zijn een daad van verraad aan de traditionele cultuur.

Een andere belangrijke aanjager van vervolging is seculiere intolerantie. Steeds vaker krijgen christenen te maken met geweld en discriminatie om hun opvattingen over abortus, seksualiteit en gender. Het aantal christenen dat betrokken is in de landelijke politiek neemt als gevolg daarvan af.

Ontmoet Daniela (13)

“Ik heb ontdekt dat zelfs in moeilijke momenten in het leven, Jezus ons helpt door gebed en mensen om ons heen.” Daniela’s vader werd vermoord om zijn geloof.

Daniela

Voorbeelden van vervolging

 • Rodrigo en Luisa zijn inheemse christenen. Toen zij tot geloof kwamen, werd Luisa ontslagen als leerkracht op de lokale school. Het gezin mag geen kleding meer wassen op de momenten dat de rest van het dorp bij de rivier is. Het gezin wordt van alle kanten onder druk gezet om hun geloof op te geven.
 • Een docent in een van de opvanghuizen van Open Doors heeft ooit als kind een tijdje gewoond in het opvanghuis. “Ik ben terug, als antwoord op wat God van mij vraagt. Ik weet wat het is om vervolgd te worden om je geloof. Daarom ben ik hier, dit keer als docent. Om de leerlingen te dienen.”
 • Dominee Enrique* reist regelmatig naar de Arhuaco-gemeenschap in het noorden van Colombia. Een afgelegen gebied waar ook christenen wonen. Zij worden door hun stamgenoten vervolgd omdat ze niet meer meedoen met de rituelen om de goden gunstig te stemmen.

Wat doet Open Doors?

Samen met lokale partners steunt Open Doors christenen in Colombia door:

 • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • het verspreiden van christelijke boeken en materialen
 • scholingsprogramma’s voor kinderen
 • traumazorg
 • het geven van trainingen, zodat gelovigen groeien in geloof
 • het verspreiden van christelijke boeken en materialen
 • scholingsprogramma’s voor kinderen
 • traumazorg

* Schuilnaam

Bekijk het land op de 29ste plaats: Bangladesh.

Ga verder naar het land op de 31ste plaats: Centraal-Afrikaanse Republiek.