Christenen in Colombia zijn niet gerust over een plan van de regering om de druk op het gevangeniswezen te verlichten. Zo wil de Colombiaanse overheid onder meer het verstoren van kerkdiensten niet langer strafbaar stellen.

Ook andere overtredingen die de vrijheid van godsdienst schenden, zouden uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt kunnen worden, zo staat in het wetsvoorstel. Er zouden weinig van dit soort overtredingen voorkomen, menen de opstellers. Met het schrappen van deze bepalingen kan de druk op de overbevolkte gevangenissen verminderen en wordt mensonterende opsluiting bestreden.

Hoewel het doel geloofwaardig lijkt, geeft de manier om dit doel te bereiken aanleiding tot bezorgdheid onder christenen in Colombia. Zij vrezen dat het afschaffen van straf op schending van godsdienstvrijheid, op belemmering en verstoring van religieuze ceremonies (waaronder uitvaartdiensten) en op schade aan zaken voor aanbidding, bepaalde groepen christenen min of meer vogelvrij maakt.

Straffeloosheid neemt toe

Een Colombiaanse onderzoeker laat aan Open Doors weten dat het wetsvoorstel de straffeloosheid van criminelen zal vergroten. “Aangezien veel van deze misdaden niet kunnen worden aangegeven, zullen predikanten en leiders voortdurend het slachtoffer zijn van beledigingen, laster en druk zonder dat er voor hen gerechtigheid komt. Het is erg gevaarlijk om mensen de vrijheid te geven om het geloof van anderen fysiek, verbaal of emotioneel aan te vallen.”

Open Doors roept op tot gebed, omdat het wetsvoorstel nog verschillende malen herzien zal worden. “Dat is een reden om te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters in Colombia.” In het katholieke Colombia hebben protestants-evangelische christenen het zwaar. Colombia staat op de 22e plaats van de Ranglijst Christenvervolging.