Foom (40)*, een christelijke weduwe in Vietnam, heeft rugletsel opgelopen toen ze werd aangereden door een brommer terwijl ze van de kerk naar huis liep. De dader was haar buurman en dezelfde persoon die haar in elkaar heeft geslagen na haar bekering in 2019.

De predikant van Foom heeft het incident gerapporteerd bij de lokale autoriteiten en hen gevraagd actie te ondernemen. Hij vermoedt dat er opzet in het spel was bij de aanrijding. De buurman heeft er namelijk herhaaldelijk op aangedrongen bij Foom en haar kinderen om niet langer naar de kerk te gaan, hun nieuwe geloof af te zweren en terug te keren naar hun oorspronkelijke (animistische) Hmong-geloof. Foom heeft dit keer op keer geweigerd.

De autoriteiten gaven in reactie op de aanklacht het volgende antwoord: “We hebben deze vrouw al gewaarschuwd terug te keren naar het Hmong-geloof, maar ze heeft niet geluisterd naar onze raad.” De dominee van Foom liet weten dat vanwege deze instelling van de autoriteiten, de dader nog steeds vrijuit gaat na zijn mishandelingen. “Lokale autoriteiten vertellen dat iedereen die zich bekeert tot het christelijke geloof, risico loopt op eenzelfde lot als Foom. Als je de goden van de Hmong niet meer eert, word je gestraft. God kan deze mensen niet meer redden.” Dorpelingen zijn nu bang om zich te bekeren.

Hulp

Als gevolg van haar verwondingen kon Foom, met de hulp van lokale Open Doors-partners, een operatie ondergaan in het ziekenhuis. Ze is nu bezig met een revalidatietraject in een ziekenhuis in Noord-Vietnam. Lokale kerkgenoten ontfermen zich over haar jonge kinderen. “Haar gezin is kostbaar voor onze kerkgemeenschap. Ze is weduwe. Door haar schamele inkomen is haar dagelijks levensonderhoud sowieso een uitdaging. Maar ondanks haar vervolging is Foom altijd trouw gebleven aan de kerk.  We moedigen haar aan om de Here God te blijven vertrouwen. Hij is de enige die haar nieuwe kracht en herstel kan geven.”

*Om veiligheidsredenen is de naam veranderd.

Gebedspunten

  • Dank God voor de ziekenhuisingreep. Voor de operatie was Foom verlamd en kon ze alleen maar met hulp van anderen bewegen. Bid voor een voorspoedig herstel.
  • Bid dat de dader voor zijn daden gestraft wordt. Bid dat de lokale autoriteiten hieraan meewerken en dat zij, evenals de dader, een verandering van hart zullen meemaken.
  • Bid dat Foom ondanks alles haar geloof trouw zal blijven.
  • Bid voor de kinderen van Foom en de consequenties voor hen. Al voor het incident konden ze door geldgebrek niet langer naar school. Foom maakt zich zorgen over hun toekomst.