Kinderen in Nigeria

Poster Ranglijst Christen­vervolging

Wil jij aandacht vragen voor vervolgde christenen? Doe dat door de poster met de Ranglijst Christenvervolging op te hangen. Thuis, in je kerk, op school in je klas of op het prikbord in het verenigingsgebouw. De poster is gratis! Hij is in A2- of A4-formaat verkrijgbaar. Voor kinderen is er een reispakket met daarin een speciale poster voor kinderen.  

Geheime vriendenpakket en ranglijstposters 2024

Veelgestelde vragen

Wat is christenvervolging?

Open Doors definieert christenvervolging als ‘het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging’. Simpel gezegd omvat christenvervolging alles waardoor christenen hun geloof in Jezus Christus niet kunnen belijden op de manier die zij zouden willen. Zo is het in sommige landen onmogelijk om een kerkdienst te houden, omdat bij wet is geregeld dat alleen islamitische samenkomsten zijn toegestaan.

In andere landen wordt geëist dat je de leider van het land als god vereert. Christenvervolging kan er per land heel verschillend uitzien. Soms betekent het, dat je geen baan kunt krijgen omdat je christen bent. In andere landen kan het gebeuren dat je gevangen wordt gezet omdat je voorganger of dominee  bent. Het komt helaas ook voor dat christenen worden gedood om hun geloof. 

Hoeveel christenen worden er wereldwijd vervolgd?

In totaal hebben 365 miljoen christenen te maken met zware tot extreme vervolging. Dit raakt 1 op de 7 christenen wereldwijd. Christenvervolging verschilt overigens wel per werelddeel: in Afrika wordt 1 op de 5 christenen zwaar verdrukt, in Azië 2 op de 5 en in Latijns-Amerika 1 op de 15 christenen.

Hoe kun je christenvervolging meten? Voor een individuele christen uit het land op plek 50 is het leven toch niet per se makkelijker?

Met het samenstellen van de Ranglijst Christenvervolging laat Open Doors zien waar in de wereld christenen lijden om hun geloof. Dat doen we om bewustwording te creëren dat het niet vanzelfsprekend is dat je op zondag naar de kerk kunt of een Bijbel in je boekenkast hebt staan.

De vrijheid om te geloven wat je wilt is bijzonder! Ook laat Open Doors met de Ranglijst Christenvervolging zien dat we wereldwijd het Lichaam van Christus vormen: Als één lid lijdt, lijden alle leden mee (1 Kor. 12:26).  

Om de Ranglijst Christenvervolging samen te stellen, doet Open Doors uitvoerig onderzoek in landen waar christenen worden bedreigd of verdrukt. We brengen in kaart hoe het leven van christenen eruitziet op verschillende gebieden, waarop landen punten scoren.

Uiteraard zijn we ons in al dit onderzoekswerk ervan bewust dat lijden iets persoonlijks is. Ook voor een christen die leeft in een land dat lager op de ranglijst staat of zelfs niet op de lijst voorkomt, kan het leven zwaar zijn door tegenstand of verdrukking. Om dezelfde reden als een christen in een land uit de top-10: er is geen vrijheid om hun christelijk geloof vorm te geven.  

Hoe weet Open Doors waar christenen worden vervolgd? Geeft de lijst een compleet overzicht van christenvervolging in de wereld?

Open Doors houdt heel veel landen in de wereld in de gaten als het gaat om godsdienstvrijheid. In de loop der jaren hebben we in veel landen een netwerk opgebouwd, waardoor we goed weten wat er speelt. Om de Ranglijst Christenvervolging samen te stellen, worden veel meer landen onderzocht dan de vijftig landen die op de uiteindelijke ranglijst terechtkomen.

Er zijn 28 landen die niet voorkomen niet op de lijst, terwijl er wel in meer of mindere mate sprake is van vervolging. De ontwikkelingen in deze landen worden scherp in de gaten gehouden. Verslechterd of verbeterd de situatie voor christenen in een bepaald land? Dan stijgt of daalt een land qua plek op de lijst.

Zo kan het gebeuren dat een land het ene jaar net niet op de Ranglijst Christenvervolging terechtkomt en het volgende jaar wel. Zo kwam in Nicaragua in 2023 op de lijst als land 50, en is dit op de nieuwste ranglijst land 30.

Welke landen springen eruit op de Ranglijst Christenvervolging dit jaar?

De opvallendste veranderingen zijn: 

De opvallendste veranderingen zijn:
Noord-Korea staat voor de 23e keer op plek 1 van de ranglijst.

Nicaragua maakt een flinke stijging door van de 50e plek naar plek 30. De openlijke vijandigheid van de overheid tegen kerken is verontrustend. Net als in China en India zijn kerken steeds vaker doelwit van aanvallen of gedwongen sluiting.

Burkina Faso is in twee jaar tijd beland op de 20e plek van de lijst. In veel Afrikaanse landen, waaronder ook in Nigeria, neemt het geweld tegen christenen fors toe, een zorgwekkende trend.

Indonesië en Colombia zijn flink gedaald op de ranglijst. Het aantal geweldsincidenten tegen christenen was minder afgelopen jaar, maar dat wil niet zeggen dat de situatie voor christenen en kerken ook echt is verbeterd.

Waarom richt Open Doors zich alleen op de vervolging van christenen? Er zijn toch veel meer mensen die het moeilijk hebben?

Het is waar dat er in de wereld heel veel mensen lijden onder vervolging en onderdrukking. Soms vanwege hun geloof, soms vanwege hun geaardheid, geslacht of afkomst. Dat Open Doors zich specifiek richt op christenen heeft alles te maken met onze missie.

In 1955 reisde Open Doors-oprichter Anne van der Bijl naar landen achter het IJzeren Gordijn, waar het communisme hoogtij vierde. De Bijbel was er een verboden boek. Toen Anne in Polen zijn Bijbel opensloeg, vielen hem de woorden uit Openbaring 3:2 op, waar staat: ‘Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven’.

Dat werd het begin van de organisatie Open Doors, waar inmiddels wereldwijd meer dan 1.400 medewerkers zich inzetten voor deze missie. Anne kreeg de bijnaam ‘God’s Smuggler’, Gods smokkelaar, omdat hij besloot de kerk in nood die hij aantrof in landen als Polen en de toenmalige Sovjet-Unie in het geheim te voorzien van Bijbels.

Kan de Nederlandse regering iets doen voor vervolgde christenen?

Zeker! Open Doors is er in de eerste plaats om vervolgde christenen te versterken door middel van gebed en bemoediging en door hen te voorzien van Bijbels, training en praktische hulp. Een ander speerpunt van Open Doors is pleitbezorging. Dat betekent dat we voor vervolgde christenen in de bres springen door aandacht te vragen (te pleiten) voor hun situatie. Bijvoorbeeld bij de Nederlandse regering.

Vrijheid van geloof en levensovertuiging is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Open Doors roept de regering en individuele politieke partijen op om deze vrijheid keer op keer naar voren te laten komen. Bijvoorbeeld als zij andere staatshoofden en ministers ontmoeten, bij handelsmissies, op internationale conferenties of via ambassades. 

Daarnaast vraagt Open Doors om uitingen van geweld en discriminatie tegen christenen en andere religieuze minderheden te veroordelen en pleiten we ervoor dat er nadere onderzoeken worden ingesteld naar misstanden in landen waar christenvervolging plaatsvindt. Via pleitbezorging vragen we ook of politici of regeringsfunctionarissen landen willen wijzen op internationale verdragen die zij hebben ondertekend, maar waar ze zich niet aan houden. 

Zijn er ook landen op de Ranglijst Christenvervolging waar de situatie van christenen verbetert?

Het is de onderzoekers van Open Doors opgevallen dat er enkele lichtpuntjes zijn in Mali, India en Laos.

Mali werkt aan een nieuwe grondwet die meer ruimte geeft aan de christelijke minderheid in het land. In India worden mogelijk antibekeringswetten teruggedraaid. In Laos groeit het aantal christenen tegen de verdrukking in, signaleerde een Open Doors-onderzoeker. Dat verdrukking paradoxaal genoeg groei van de christelijke kerk uitwerkt, biedt hoop.

Wat heeft de Ranglijst Christenvervolging met mij te maken? Kan ik iets aan vervolging doen? 

Het aantal van 365 miljoen vervolgde christenen is immens groot. Zo’n getal maakt je misschien moedeloos en geeft je het gevoel dat je er niets aan kunt veranderen. Christenvervolging zal blijven bestaan zolang de wereld bestaat, daar is de Bijbel duidelijk over. ‘Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd’, staat in 2 Timoteüs 3:12. En de Here Jezus zelf zegt: ‘Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie’. 
 
Juist in deze wereld kun jij van betekenis zijn! Sterker nog, je wordt ertoe opgeroepen. In de Bijbel staat dat we als christenen een eenheid vormen als het wereldwijde Lichaam van Christus. ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’, staat in 1 Korintiërs  12:26. Jij maakt deel uit van dat lichaam, net als een vervolgde christen dat doet.

Zonder versterking staan jouw vervolgde broers en zussen alleen en verdwijnt het licht voor de wereld op de donkerste plekken op aarde. Daarom is het onze en jouw verantwoordelijkheid om in beweging te komen. Bid voor hen, geef aan een project of ga mee op reis en ontmoet hen zelf! Want voor familie is geen gevaar te groot en geen plek onbereikbaar. Jouw gebed en betrokkenheid zorgen ervoor dat vervolgde christenen niet alleen zijn en kunnen standhouden.  

Wat je ook doet voor de vervolgde kerk, weet dat het van waarde is. Matteüs 25: 40: ‘En de koning zal hen antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”.’ 

Trappenhuis in een verwoeste kerk

Trends in de Ranglijst 2024

Het geweld tegen christenen groeit explosief. Dat is de conclusie die je kunt trekken uit de nieuwste Ranglijst Christenvervolging. Wereldwijd ervaart 1 op de 7 christenen op zijn minst een ´hoge mate´ van vervolging of discriminatie. Wat laat de Ranglijst Christenvervolging van 2024 nog meer zien? We zetten vier trends op een rij.   trend 1 Geweld tegen christenen in Afrika blijft zich uitbreiden Het geweld tegen christenen in Afrika blijft […]

Lees meer over de trends
Vrouw in Afghanistan

Stijgers in de ranglijst 2024

In welke landen op de Ranglijst Christenvervolging is de situatie voor christenen verslechterd? En zijn er ook landen waar de vervolging van christenen afneemt?  De opmerkelijkste stijgers van de nieuwste ranglijst zijn de landen Laos, Algerije, Nicaragua en Burkina Faso.  Dalers zijn er ook: Colombia en Indonesië zijn gedaald in plek op de ranglijst, maar dit wil niet altijd zeggen dat de situatie voor christenen minder heftig is geworden.   Laos […]

Lees meer over de stijgers
Verbrande Bijbels

Ranglijst christen­vervolging

Open Doors doet al meer dan dertig jaar onderzoek naar de vervolging van christenen. De Ranglijst Christenvervolging laat zien in welke vijftig landen christenen het zwaarst worden vervolgd. In deze landen lijden 317 miljoen christenen onder ‘zeer zware’ tot ‘extreme vervolging’. Daarnaast worden in 28 andere landen nog eens 48 miljoen christenen ‘zwaar vervolgd’. Wereldwijd kan 1 op de 7 christenen zijn geloof niet in vrijheid beleven. Klik op de landen in de interactieve […]

Bekijk de ranglijst
Ranglijst Christenvervolging 2024 kaart

De top 5

1

Noord-Korea

2

Somalië

3

Libië

4

Eritrea

5

Jemen

Help vandaag nog

Doneer nu

Met jouw gift steun je vervolgde christenen die hulp nodig hebben.

Bedrag

Frequentie

Urgent

Gebed

Bid mee voor christenen
in India

Scroll naar boven