Voor het samenstellen van de Ranglijst Christenvervolging onderzoekt Open Doors alle landen ter wereld, ook de landen waar de organisatie niet aanwezig is. Dat begint met een snelle scan van landen wereldwijd. Er wordt ook gekeken naar de resultaten van andere gerenommeerde instituten die onderzoek doen naar vrijheid van religie en levensovertuiging, zoals PEW, Freedom House, Kerk in Nood en andere.

Uitgebreider onderzoek

Zo’n 150 landen die hoog scoren op bepaalde punten in de Ranglijst Christenvervolging worden diepgaander onderzocht. Netwerken in landen zelf en landenonderzoekers van Open Doors vullen uitgebreide vragenlijsten in. Dan volgt er een ‘cross check’ met externe experts. Analisten, van de onderzoeksafdeling van Open Doors, verwerken, valideren en vullen deze informatie aan. Elk jaar wordt er ook een externe controle uitgevoerd door het International Institute for Religious Freedom, die bijvoorbeeld methodiek en procedures doorlicht. Voor de ranglijst van 2023 waren meer dan 5.000 mensen betrokken bij de totstandkoming.

”De Ranglijst Christenvervolging 2023 voldoet aan alle methodologische vereisten, baseert zich op een breed scala aan bronnen en onderbouwt de conclusies naar behoren.”

Het International Institute for Religious Freedom (IIRF)

Op zes levensterreinen scoort een onderzochte land punten, die de volgorde van de ranglijst bepalen:

 • Persoonlijk leven: hoe vrij ben je in een land om je geloof uit te dragen?
 • Familieverband: hoeveel vrijheid is er in families als gezinsleden zich tot het christendom bekeren?
 • Gemeenschapsleven: in hoeverre hebben christenen gelijke kansen op bijvoorbeeld een baan of huis?
 • Publieke ruimte: is er wetgeving die godsdienstvrijheid garandeert?
 • Kerkelijk leven: is er vrijheid om erediensten te houden en hoeveel vrijheid is er om als kerk te bestaan?
 • Geweld: hoeveel geweld wordt er gebruikt tegen christenen?
 • Persoonlijk leven: hoe vrij ben je in een land om je geloof uit te dragen?
 • Familieverband: hoeveel vrijheid is er in families als gezinsleden zich tot het christendom bekeren?
 • Gemeenschapsleven: in hoeverre hebben christenen gelijke kansen op bijvoorbeeld een baan of huis?
 • Publieke ruimte: is er wetgeving die godsdienstvrijheid garandeert?
 • Kerkelijk leven: is er vrijheid om erediensten te houden en hoeveel vrijheid is er om als kerk te bestaan?
 • Geweld: hoeveel geweld wordt er gebruikt tegen christenen?

Maximaal 100 punten

Per categorie kunnen er maximaal 16,7 punten worden gescoord. Deze punten worden bij elkaar opgeteld en het totaal aantal punten bepaalt de positie van een land op de Ranglijst Christenvervolging. Een land kan maximaal 100 punten ‘scoren’. Een land kan dus ook hoog eindigen wanneer er weinig geweld plaatsvindt, maar de druk vanuit de familie en de gemeenschap hoog is.

Dit is in vogelvlucht een uitleg van de samenstelling van de Ranglijst Christenvervolging. De methodiek wordt uitgelegd in een honderd pagina’s tellend document. Daar is ook een samenvatting van.

Lof voor hoge niveau ranglijstonderzoek

Het International Institute for Religious Freedom (IIRF) geeft een zeer positief oordeel over de kwaliteit van het ranglijstonderzoek van Open Doors. ”De Ranglijst Christenvervolging 2023 voldoet aan alle methodologische vereisten, baseert zich op een breed scala aan bronnen en onderbouwt de conclusies naar behoren.”

De conclusie luidt dat de ranglijst “over het algemeen een nauwkeurig, evenwichtig en gedetailleerd verslag geeft van de discriminatie en vervolging van christenen in de wereld”, aldus het instituut. Het IIRF-auditorteam bestaat uit zes academici die als zeer deskundig te boek staan op het gebied van godsdienstvrijheid.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.