Voor het samenstellen van de Ranglijst Christenvervolging onderzoekt Open Doors alle landen ter wereld, ook de landen waar de organisatie niet aanwezig is. Met een snelle scan kijken onderzoekers van gerenommeerde onafhankelijke onderzoeksbureaus PEW en Freedom House naar de structuren in een land die vervolging bevorderen. Deze informatie wordt aangevuld met onderzoek uit externe bronnen.

Uitgebreider onderzoek

Landen die hoog scoren op bepaalde punten in de Ranglijst Christenvervolging worden diepgaander onderzocht. Dat waren in het afgelopen jaar zo’n 150 landen. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een uitgebreide vragenlijst door experts en contactpersonen van Open Doors in het veld, een eigen onderzoeksafdeling van Open Doors en door externe wetenschappers en deskundigen. De vragenlijst is onderverdeeld in verschillende levensterreinen

  • Persoonlijke levenssfeer
  • Familieverband
  • Gemeenschapsleven
  • Publieke ruimte
  • Kerkelijk leven
  • Persoonlijke levenssfeer
  • Familieverband
  • Gemeenschapsleven
  • Publieke ruimte
  • Kerkelijk leven

Verstikken

Deze vijf terreinen vallen in de categorie ‘verstikken’, omdat ze minder zichtbaar kunnen zijn: geloofsvrijheid in de persoonlijke levenssfeer, de familiesfeer, in het kerkelijk leven, gemeenschapsleven en de publieke ruimte.

Verbrijzelen

Er is een zesde terrein van vervolging: geweld. Dit valt onder de categorie ‘verbrijzelen’ en is veel beter zichtbaar. Dit geweld kan in alle voorgaande vijf levensterreinen plaatsvinden.

Maximaal 100 punten

Elk aspect van de vragenlijst kan een aantal punten scoren. Deze punten worden bij elkaar opgeteld en het totaal aantal punten bepaalt de positie van een land op de Ranglijst Christenvervolging. Een land kan maximaal 100 punten scoren. Een land kan dus ook hoog eindigen wanneer er weinig geweld plaatsvindt, maar de druk vanuit de familie en de gemeenschap hoog is.

Noord-Korea en Afghanistan

De nummers 1 en 2 op de lijst, Noord-Korea en Afghanistan, scoren allebei maximaal op bijna alle terreinen van vervolging. Alleen de geweldsscore is iets lager dan de maximaal haalbare score, waardoor beide landen 94 punten hebben. Noord-Korea komt achter de komma echter net iets hoger uit, waardoor dat land een nipte koppositie houdt.