Voor het samenstellen van de Ranglijst Christenvervolging onderzoekt Open Doors alle landen ter wereld, ook de landen waar de organisatie niet aanwezig is. Met een snelle scan kijken onderzoekers van gerenommeerde onafhankelijke onderzoeksbureaus PEW en Freedom House naar de structuren in een land die vervolging bevorderen.

Uitgebreider onderzoek

Zo’n 150 landen die hoog scoren op bepaalde punten in de Ranglijst Christenvervolging worden diepgaander onderzocht. Deskundigen en contactpersonen van Open Doors ter plaatse vullen uitgebreide vragenlijsten in. Open Doors heeft een eigen onderzoeksafdeling, waarbij wordt samengewerkt met de Duitse universiteit van Tübingen. Op zes levensterreinen scoort elk van die landen punten, die de volgorde van de ranglijst bepalen:

 • Persoonlijk leven: hoe vrij ben je in een land om je geloof uit te dragen?
 • Familieverband: hoeveel vrijheid is er binnen families voor mensen die zich tot het christendom hebben bekeerd?
 • Gemeenschapsleven: in hoeverre hebben christenen gelijke kansen op bijvoorbeeld een baan of huis?
 • Publieke ruimte: is er wetgeving die godsdienstvrijheid garandeert?
 • Kerkelijk leven: is er vrijheid om erediensten te beleggen en hoeveel vrijheid is er om als kerk te bestaan?
 • Geweld: hoeveel geweld wordt er gebruikt tegen christenen?
 • Persoonlijk leven: hoe vrij ben je in een land om je geloof uit te dragen?
 • Familieverband: hoeveel vrijheid is er binnen families voor mensen die zich tot het christendom hebben bekeerd?
 • Gemeenschapsleven: in hoeverre hebben christenen gelijke kansen op bijvoorbeeld een baan of huis?
 • Publieke ruimte: is er wetgeving die godsdienstvrijheid garandeert?
 • Kerkelijk leven: is er vrijheid om erediensten te beleggen en hoeveel vrijheid is er om als kerk te bestaan?
 • Geweld: hoeveel geweld wordt er gebruikt tegen christenen?

Maximaal 100 punten

Per categorie kan er maximaal 16,7 punten worden gescoord. Deze punten worden bij elkaar opgeteld en het totaal aantal punten bepaalt de positie van een land op de Ranglijst Christenvervolging. Een land kan maximaal 100 punten scoren. Een land kan dus ook hoog eindigen wanneer er weinig geweld plaatsvindt, maar de druk vanuit de familie en de gemeenschap hoog is.